PSY 504 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Bilişsel Psikoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 504
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı insanın düşünme, problem çözme, dikkat ve hafıza gibi ileri zihinsel süreçleri incelemektir. Derste kuramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verilmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişsel işlemlerin altında yatan mekanizmaları derinlemesine açıklayabilecektir.
  • Bilişsel Psikolojinin sunmuş olduğu objektif çerçevenin içinde temel psikoloji kavramlarını ve teorileri tanımlayabilecektir.
  • İnsan bilişinin karşılaştırmalı temellerini anlamak ve bilişsel psikolojinin temel yönlerini incelemek için kullanılan araştırma yöntemlerinin derinlemesine tanımlayabilecektir.
  • Diğer insanlara ve olaylara nasıl katıldığımızı ve bunları nasıl edindiğimizi, neyi sakladığımızı, nasıl aldığımızı, dönüştüreceğimizi ve sorunları nasıl çözdüğümüzü bilişsel psikolojinin temelleri hakkında bir anlayış geliştirebilecektir.
  • Evrimsel ve biyolojik kurucu maddeler hakkında biliş ve davranış kısıtlamalarını listeleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrencilerin insanın temel bilişsel özelliklerini ve kullanılan temel araştırma yöntemleri ve bu metotların en yaygın olanlarına dair bilgi sahibi olmarı esas alınmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin gözden geçirilmesi
2 Bilişin Çeşitliliği Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 1)
3 Bilişin Çeşitliliği Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 1)
4 Bilişin Çeşitliliği Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 1)
5 Bilişin Çeşitliliği Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 1)
6 Kavramlar ve Kategoriler Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 2)
7 Kavramlar ve Kategoriler Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 2)
8 Kavramlar ve Kategoriler Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 2)
9 İletişim, Dil ve Anlam Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 3)
10 İletişim, Dil ve Anlam Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 3)
11 İletişim, Dil ve Anlam Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 3)
12 Ben ve Diğerleri: Bilişsel İşbirlikçi Değerlendirmesi Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 4)
13 Ben ve Diğerleri: Bilişsel İşbirlikçi Değerlendirmesi Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 4)
14 Ben ve Diğerleri: Bilişsel İşbirlikçi Değerlendirmesi Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 4)
15 Ben ve Diğerleri: Bilişsel İşbirlikçi Değerlendirmesi Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press. (Bölüm 4)
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Bekoff, Allen & Burghardt (2002). The Cognitive Animal. Empirical and theoretical Perspectives on Animal Cognition. The MIT Press.

ISBN: 0-262-02514-0

ISBN: 0-262-52322-1

Önerilen Okumalar/Materyaller

PowerPoint sunumları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
23
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

X
3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

X
5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X
7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

X
8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest