Ders İçerikleri - Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSY 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fizyolojik Psikolojide İleri Çalısmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 505
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, davranışın altında yatan beyin mekanizmaları hakkında bilgi toplamak ve sonuçlar çıkarmak için kullanılan yöntemleri aktarmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Zihin-beyin problemi üzerinde çeşitli kuramsal yaklaşımları açıklayabiklecektir.
  • Beyin-davranış ilişkisinin bilimsel çalışılmasına ilişkin metodolojiyi betimleyebilecektir.
  • Sinir sistemine ilişkin moleküler ve hücresel mekanizmaları tanımlayabilecek ve sinirsel iletimde elektro kimyasal olayları betimleyebilecektir.
  • İşitme, görme, hareket, gibi süreçlerin altında yatan fizyolojik mekanizmaları tanımlayabilecektir.
  • Duygu, ödül, bağımlılık gibi davranışsal görüngüleri nörofizyolojik yapılar temelinde açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste esas olarak davranıştan sorumlu beyin mekanizmalarının çalışılmasına yönelik olarak davranışsal sinirbilimin ilkelerinin incelenmesi yer almaktadır. Dersin ana yaklaşımı insan beyninin işlevsel bir çerçevede incelenmesine ilişkindir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nörotransmiterler Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology. (Bölüm 4)
2 Nörotransmiterler Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology. (Bölüm 4)
3 Algı, Görsel ve İşitsel sistemler Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology. (Bölüm 6)
4 Algı, Görsel ve İşitsel sistemler Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology. (Bölüm 6)
5 Dikkat Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology. (Bölüm 7)
6 Dikkat Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology. (Bölüm 7)
7 Dikkat Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology. (Bölüm 7)
8 Bellek Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology. (Bölüm 8)
9 Bellek Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology. (Bölüm 8)
10 Bellek Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology. (Bölüm 8)
11 Karar verme Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology. (Bölüm 11)
12 Elektroensefalogram (EEG) ve Olay İlişkili Potansiyeller (OİP) Luck, S. J. (2014). An Introduction to the Event-Related Potential Technique. The MIT Press.
13 Elektroensefalogram (EEG) ve Olay İlişkili Potansiyeller (OİP) Luck, S. J. (2014). An Introduction to the Event-Related Potential Technique. The MIT Press.
14 EEG kayıt yöntemleri ve EEG verisinin değerlendirilmesi Luck, S. J. (2014). An Introduction to the Event-Related Potential Technique. The MIT Press.
15 EEG kayıt yöntemleri ve EEG verisinin değerlendirilmesi Luck, S. J. (2014). An Introduction to the Event-Related Potential Technique. The MIT Press.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Carlson, N. R., Martin, G. U. N., & Buskist, W. (2013). Psychology.

ISBN: 9781292064451

Önerilen Okumalar/Materyaller

Luck, S. J. (2014). An Introduction to the Event-Related Potential Technique. The MIT Press.

Güncel makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
35
70
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
226

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

X
3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

X
5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X
7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

X
8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.