Ders İçerikleri - Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSY 551 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Öğrenme ve Bilisin Evrimsel Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 551
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin ana amacı, farklı organizmaların fiziksel dış dünyanın belirli yanlarını sağlamak üzere evrilmiş zihinlerine ilişkin doğuştan özelliklerini ve fiziksel çevrenin zihinle görüngüsel dünyayı üretecek biçimde nasıl etkileştiğini betimlemek, tartışmak ve analiz etmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • insan davranışının anlaşılmasına yönelik olarak evrimsel yaklaşımın nasıl ve ne şekilde yardımcı olabileceğini açıklayabilecektir.
  • Refleksten bilince insan davranışının gelişimini tartışabileceklerdir.
  • Evrimsel psikoloji perspektifinden sosyal davranışı açıklayabileceklerdir.
  • Biyolojik işlevler ve doğal seçilim etkilerini tartışabilecektir.
  • Öğrenilen materyali analiz ve rapor edebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste esas olarak öğrenme ve bilişin evrimsel temellerine ilişkin kapsamlı bir inceleme yapılmaktadır. Sahip olduğumuz zihinsel mekanizmaların altında yatan biyolojik süreçlerin nasıl evrilerek bugünkü halini aldığı dersin ana içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Gen Makineleri DAWKINS, R. (1989). The selfish gene. Oxford, Oxford University Press.Chapter 2&4
3 Saldırganlık DAWKINS, R. (1989). The selfish gene. Oxford, Oxford University Press.Chapter 5&6
4 Aile planlaması DAWKINS, R. (1989). The selfish gene. Oxford, Oxford University Press.Chapter 7&8
5 Cinsiyetler ve nesiller arasındaki mücadele DAWKINS, R. (1989). The selfish gene. Oxford, Oxford University Press.Chapter 8&9
6 Alturistik davranışlar DAWKINS, R. (1989). The selfish gene. Oxford, Oxford University Press.Chapter 10
7 Kültürlü Hayvan Dugatkin. 2001. The Imitation Factor: Evolution Beyond the Gene. Simon & Shuster, New York, Chapter 1
8 Eş Seçimi Dugatkin. 2001. The Imitation Factor: Evolution Beyond the Gene. Simon & Shuster, New York, Chapter 2
9 Kültürün Anlamı Dugatkin. 2001. The Imitation Factor: Evolution Beyond the Gene. Simon & Shuster, New York, Chapter 3
10 Meme Kavramı Dugatkin. 2001. The Imitation Factor: Evolution Beyond the Gene. Simon & Shuster, New York, Chapter 4
11 Supernormal Uyaran Barrett, D. (2010). Supernormal stimuli: How primal urges overran their evolutionary purpose. New York: W.W. Norton & Co. Chp 3
12 Supernormal Uyaran Barrett, D. (2010). Supernormal stimuli: How primal urges overran their evolutionary purpose. New York: W.W. Norton & Co. Chp 4
13 Supernormal Uyaran Barrett, D. (2010). Supernormal stimuli: How primal urges overran their evolutionary purpose. New York: W.W. Norton & Co. Chp 5
14 Supernormal Uyaran Barrett, D. (2010). Supernormal stimuli: How primal urges overran their evolutionary purpose. New York: W.W. Norton & Co. Chp 6
15 Primatlarda Cinsellik ve Güç Waal, F. B. M. (1998). Chimpanzee politics: Power and sex among apes. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
16 Primatlarda Cinsellik ve Güç Waal, F. B. M. (1998). Chimpanzee politics: Power and sex among apes. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

 

Ders Kitabı

DAWKINS, R. (1989). The selfish gene. Oxford, Oxford University Press. ISBN-10: 0192860925

Dugatkin. 2001. The Imitation Factor: Evolution Beyond the Gene. Simon & Shuster, New York, ISBN-10: 0684864533

Barrett, D. (2010). Supernormal stimuli: How primal urges overran their evolutionary purpose. New York ISBN-10: 039306848X

Waal, F. B. M. (1998). Chimpanzee politics: Power and sex among apes. Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN-10: 0801886562

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
7
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
40
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
7
10
70
Sunum / Jüri Önünde Sunum
4
5
20
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
30
0
    Toplam
248

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

X
3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

X
5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

X
8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

X
9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.