Ders İçerikleri - Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSY 553 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Psikolojide Bilgisayar Destekli Deney Düzenleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 553
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Deneysel ilişkilerin ortaya konmasında gerçek deneysel desenler oldukça güçlü bir yoldur. Buna benzer bir şekilde, deneysel yöntemler, psikolojinin birçok alt disiplinindeki olgusal araştırmalar açısından son derece hayati bir öneme sahiptir. Bu ders, kavramsal ve uygulama açısından deneysel desenleme ve analize odaklanmaktadır ve deneysel psikolojideki çalışmalarda kullanılan temel bilgisayar yöntemlerini öğretecek şekilde düzenlenmiştir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • insan öğrenmesinin ve hafızanın fizyolojik, algısal ve bilişsel boyutları hakkında temel bilgileri edineceklerdir
  • Deneysel araştırmalarda kullanılabilecek olan arayüzlerin oluşturulması ve işletilmesinin temelleri hakkında teorik bilgi edinecek ve uygulama yapacaklardır
  • İnsan bilgisayar etkileşimi problemlerinin teknik, bilişsel ve işlevsel perspektiften analiz edilmesini öğrenceklerdir
  • Tecrübi araştırma desenlerinin oluşturulmasında dikkate alınması gereken insan bilgisayar etkileşimine ilişkin sorunlara çözüm üretebileceklerdir.
  • Kullanıcı arayüzlerinin oluşturulmasında basit yöntemleri uygulayabilecek ve pratik yapabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders sayesinde öğrenciler SuperLab, DirectRT, EPrime ve VisualBasic 6.0 ortamlarında uyarıcı sunum ve tepki kayıtlarının yapılacağı ve veri analizlerini otomatize edecek programları kullanabilir hale gelecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri
X

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan Bilgisayar Etkileşimine Giriş
2 Programlama Nedir- SuberLab Programına Giriş Bird, R. J. The computer in experimental psychology, Academic Press.
3 Programlama Yapıları- SuberLab'de Programlama Bird, R. J. The computer in experimental psychology, Academic Press.
4 Değişken Türleri, fonksiyonlar ve hata düzeltme- DirectRT' ye Giriş Bird, R. J. The computer in experimental psychology, Academic Press.
5 Seçkisiz Rakamlar, Sistem Etkileşimi- DirectRT'da Programlama Bird, R. J. The computer in experimental psychology, Academic Press.
6 Ara Sınav 1
7 Veri Analizi ve Sinyal Tespit Teorisi- E-Prime'a Giriş Bird, R. J. The computer in experimental psychology, Academic Press.
8 Modelleme- E-Prime'da Programlama Bird, R. J. The computer in experimental psychology, Academic Press.
9 Nöral Ağlar- Visual Basics 6.0'ya Giriş Bird, R. J. The computer in experimental psychology, Academic Press.
10 Uyarıcı sunumu ve psikofizik- Visual Basic 6.0'da Programlama Bird, R. J. The computer in experimental psychology, Academic Press.
11 Sunumlar
12 Visual Basic 6.0'da Programlama Bird, R. J. The computer in experimental psychology, Academic Press.
13 Visual Basic 6.0'da Programlama Bird, R. J. The computer in experimental psychology, Academic Press.
14 Literatürden Örnekler
15 Literatürden Örnekler
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Bird, R. J. The computer in experimental psychology, Academic Press

ISBN:0120997606.

Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, ders sorumlusu tarafından sağlanan güncel okumalar ve power point sunumları.

Önerilen Okumalar/Materyaller Bilimsel araştırma makalelerinin yayınlandığı prestijli dergilerin tümü.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
15
Proje
1
70
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
8
112
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
3
5
15
Proje
1
35
35
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

X
3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X
7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

X
9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.