PSY 556 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 556
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin bilişsel davranışçı terapilere ilişkin kuramsal ve uygulama ardalanı hakkında ayrıntılı bir donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişsel davranışçı yaklaşımın tarihsel gelişimini açıklayabilecektir
  • Bilişsel ve davranışçı kuramları açıklayabilecek ve karşılastırabilecektir.
  • Bilişsel davranışçı terapilerin uygulama ardalanını tanımlayabilecektir.
  • Psikolojik bozuklukların etiyolojisini ve terapilerini bilişsel davranışçı açıdan inceleyebilecektir.
  • Bilişsel davranışçı terapilerin kuramsal altyapısını tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bilişsel davranışçı yaklaşımın tarihsel gelişimi, bilişsel davranışçı terapiler, psikolojik bozuklukların etiyolojisi ve tedavilerinin aktarılması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders notları
2 Psikoterapilerin tarihçesi Ders notları
3 Davranışçı terapi Ders notları
4 Bilişsel Terapi Ders notları
5 3. dalga terapileri Ders notları
6 Arasınav
7 Deneysel çalışmalar: Duygu durum bozuklukları Araştırma makalesi: Öğrenci sunumları
8 Deneysel çalışmalar: Anksiyete bozuklukları Araştırma makalesi: Öğrenci sunumları
9 Deneysel çalışmalar: Yeme bozuklukları Araştırma makalesi: Öğrenci sunumları
10 Deneysel çalışmalar: Şizofreni Araştırma makalesi: Öğrenci sunumları
11 Deneysel çalışmalar: Cinsel işlev bozuklukları Araştırma makalesi: Öğrenci sunumları
12 Deneysel çalışmalar: Bağımlılık Araştırma makalesi: Öğrenci sunumları
13 Göz izleme ölçümler Ders notları ve uygulama
14 Psikofizyolojik ölçümler Ders notları ve uygulama
15 Final Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Beck, J. S. (1995). Cognitive Therapy: Basics and Beyond. Guilford Press, NY

ISBN: 978-1609185046

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
40
Final Sınavı
1
50
    Toplam
226

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

X
3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

X
5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X
7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

X
8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest