Zihin, Davranış, ve Beyin Araştırmaları Laboratuvarı

Ülkemizin en nitelikli psikoloji laboratuvarlarından biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Zihin, Davranış ve Beyin Araştırmaları Laboratuvarı davranış ve zihinsel süreçlerin ileri teknolojik özelliklere sahip cihazlarla çalışılabildiği, ses-ısı yalıtımına ve görüntü-ses kayıt donanımına sahip 6 adet deney odasından oluşmaktadır. Laboratuvarımız akademik personelin ve öğrencilerin 7/24 araştırma yapmalarını olanak veren hem eğitim hem de araştırma amaçlı bir laboratuvardır. Lisans öğrencilerimiz araştırma veya proje yapmaları gereken dersler sırasında bu laboratuvardan yararlanabilmekte, böylelikle laboratuvar ortamında bilimsel bir araştırma yürütme deneyimi elde etmektedir.

Laboratuvarımızda beyin aktivitesini ölçme amacıyla kullanılan fNIR ve EEG olmak üzere iki farklı beyin görüntüleme sistemi bulunmaktadır. Ayrıca sanal gerçeklik donanımı aracılığıyla laboratuvar ortamından daha gerçekçi, ama dış dünyada yürütülecek bir çalışmadan daha kontrollü ve güvenilir deneysel araştırma koşullarının sağlanması mümkün olmaktadır. Laboratuvarımızda yer alan fizyolojik ölçüm donanımı ile galvanik deri tepkisi, nabız ve tansiyon gibi fizyolojik ölçümler alınabilmekte ve bu fizyolojik ölçümler aracılığıyla korku koşullaması, stres ve kaygı çalışmaları yürütülmektedir. Son olarak laboratuvarımızda bulunan göz-izleme sistemi ile dikkat ve algı süreçleri incelenmektedir

Bu laboratuvara ait bilgiler aşağıda gösterildiği gibidir:

 • Participant Waiting Room/ fNIRs Station. M blok 2B06 nolu oda.
  • Deneysel psikoloji laboratuvarının bu bölümünde önbeyindeki nörofizyolojik aktiviteyi kaydetmek amacıyla kullanılan, -dokulara oksijen taşımaktan sorumlu hemoglobin molekülündeki oksijen miktarının ölçülmesi esasına dayanan- bir fonksiyonel yakın kızılötesi görüntüleme sistemi yer almaktadır (fNIR200A, Model 1100).
 • ​Social Dynamics and Eye Tracking Laboratory. M blok 2B05 nolu oda. 
  • Bu bölümde elektrofizyolojik ölçümler aracılığıyla insan katılımcılarla korku koşullaması çalışmaları yürütülmektedir (Nerve Stimulator).
  • Ayrıca, bu bölümde yer alan fizyolojik ölçüm donanımıyla elektromiyogram, galvanik deri tepkisi, nabız ve tansiyon gibi fizyolojik ölçümler alınabilmektedir (Biopac MP150, GSR100C, Pulse Oximeter, Contec TM, Model: CMS50D).
  • Son olarak, dikkat ve algı süreçlerinin incelenmesi amacıyla kullanılan bir göz-izleme sistemi de bu bölümde yer almaktadır (SMI LAPTOP PC, RED 250 FLEX SYSTEM 250MHZ).
 • Meeting Room/ Observation and Interview Laboratory. M blok 2B04 nolu oda.
  • Toplantı odası, eğitim amaçlı toplantı ve derslerin yapılmasının yanı sıra, grup dinamiklerinin araştırılabileceği, deneklerin grup halinde deneye alındığı sosyal psikolojik çalışmaların yürütülebilmesine olanak vermektedir.
  • Aynalı odada ise, eğitimde pratik amaçlı birebir klinik görüşmelerin yapılması ve gözleme dayalı deneylerin yürütülebilmesi sağlanmaktadır. Aynalı oda hem kamerayla, hem de toplantı odasında oturan kişiler tarafından gözlenebilmektedir.
 • Control Unit/ Psychotechnic Testing Laboratory. M blok 2B03 nolu oda.
  • Psikometrik/Psikoteknik Laboratuvarı, diğer laboratuvar odalarının kamera ve ses kayıt sisteminin yönetildiği kumanda odası olarak işlev görmekle beraber, psikoteknik ölçüm odası olarak da işlev görmektedir. Burada motorlu taşıt kullanan kişilerin araç kullanma perfornansıyla ilişkili çeşitli becerileri ölçmeyi sağlayan, Viyana Trafik Test Sistemi ve gerekli en uygun donanım bulunmaktadır (Vienna Test System, CogniPlus).
 • Electroencephalography (EEG) Laboratory. M blok 2B02 nolu oda.
  • Beyin dalgaları aktivitesini elektriksel yöntemlerle ölçmeye dayanan EEG cihazı ve Faraday kafesi bulunmaktadır.
 • Experimental Units M blok 2B01 nolu oda.
  • Bu bölüm, deneysel çalışmaların bilgisayar başında uygulanabildiği, ses yalıtımlı 5 odacıktan oluşmaktadır.
   • I. Pavlov Unit
   • M. Sherif Unit
   • B. F. Skinner Unit
   • J. B. Watson Unit
   • S. Asch Unit

                                     Participant Waiting Room/ fNIRs Station

                    

 

                                  Social Dynamics and Eye Tracking Laboratory

                   

                    

                    

 

                                Control Unit/ Psychotechnic Testing Laboratory

                   

 

                        Meeting Room/ Observation and Interview Laboratory