Ders İçerikleri - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

EEE 503 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Radar İşaret İşlemeye Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 503
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste radarlara giriş, radar işaret edinimi, radar dalga şekilleri, mesafe denklemi, girişimde radar algılama, yayılma etkileri ve mekanizmaları, parazit yankı karakteristikleri, hedef yansıtırlığı, hedef yansıtırlık dalgalanmaları, Doppler işleme, radar antenleri, vericiler ve alıcılar, radar işaret işleme ve radar uzaktan algılama konuları yer almaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • alandaki temel teknik ve algoritmaları kullanabilecek ve irdeleyebilecek,
  • basit radar sistemlerini ve ilgili işaret işleme bloklarını tasarlamayı öğrenecek,
  • radar işaretlerini tasarlamayı ve performanslarını irdelemeyi öğrenecek,
  • farklı radar sistemlerini modellemeyi ve performans analizlerini öğrenecek,
  • farklı radar sistemlerinin avantajları ve kısıtlamaları konusunda bilgisi olabilecek,
  • radar işaret işleme algoritmalarını Matlab ve ilgili araçlarını kullanarak tasarlayabilecek ve uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Radarlara giriş, radar işaret edinimi, radar dalga şekilleri, mesafe denklemi, girişimde radar algılama, yayılma etkileri ve mekanizmaları, parazit yankı karakteristikleri, hedef yansıtırlığı, hedef yansıtırlık dalgalanmaları, Doppler işleme, radar antenleri, vericiler ve alıcılar, radar işaret işleme, ve radar uzaktan algılama.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Radar Sistemlerine ve İşaret İşlemeye Giriş M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 1)
2 Radar İşaret Modelleri; Genlik, Parazit ve Gürültü Modelleri M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 2)
3 Radar İşaret Modelleri; Genlik, Parazit ve Gürültü Modelleri M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 2)
4 Radar İşaret Edinimi; Dopler ve Mesafe Belirsizlikleri M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 3)
5 Radar Dalga Şekilleri, Uyumlu Süzgeç, Belirsizlik Fonksiyonu M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 4)
6 Radar Dalga Şekilleri, Uyumlu Süzgeç, Belirsizlik Fonksiyonu M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 4)
7 Ara sınav
8 Dopler İşleme, Hareketli Hedef Gösterge, Darbe Dopler İşleme, İkili Darbe İşleme M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 5)
9 Dopler İşleme, Hareketli Hedef Gösterge, Darbe Dopler İşleme, İkili Darbe İşleme M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 5)
10 Radar İşaret Algılaması, CFAR Algılaması, Mesafe, Dopler ve Açı Algılayıcıları M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 6)
11 Radar İşaret Algılaması, CFAR Algılaması, Mesafe, Dopler ve Açı Algılayıcıları M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 6)
12 Sentetik Açıklık Radarı Temelleri, İnterferometrik SAR M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 8)
13 Sentetik Açıklık Radarı Temelleri, İnterferometrik SAR M.A. Richards, Fundamentals of Radar Signal Processing, McGraw-Hill,2nd ed., 2013 (Ch. 8)
14 Sınıf-içi Sunumlar
15 Sınıf-içi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları .
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
45
45
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.