Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 551 Doğrusal Sistem Kuramı 3 0 3 7.5
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 7.5
GS 593 Mühendislikte Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 7.5
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 7.5
GS 595 Seminer 0 0 0 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
GS 599 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
EEE 501 Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme 3 0 3 7.5
EEE 502 Örüntü Tanıma 3 0 3 7.5
EEE 503 Radar İşaret İşlemeye Giriş 3 0 3 7.5
EEE 504 Dalgacık Dönüşümü ve Süzgeç 3 0 3 7.5
EEE 505 Biyomedikal İşaretler ve Enstrümantasyon 3 0 3 7.5
EEE 506 Uyarlanır İşaret İşleme 3 0 3 7.5
EEE 509 İşaret İşlemede Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 511 İşaret İşleme ve Kontrol İçin Yapay Sinir Ağları 3 0 3 7.5
EEE 512 Optimal Kontrol 3 0 3 7.5
EEE 513 Güç Elektroniğinde Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 514 Optimizasyon Yöntemleri ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
EEE 515 Konveks Optimizasyona Giriş 3 0 3 7.5
EEE 516 Otonom Robotik ve Mobil Algılama 3 0 3 7.5
EEE 517 Derin Öğrenme Yöntemleri ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
EEE 519 Devreler ve Sistemlerde Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 521 Mikrodalga Mühendisliği 3 0 3 7.5
EEE 522 RF ID Sistemleri 3 0 3 7.5
EEE 523 Anten Mühendisliği 3 0 3 7.5
EEE 525 Elektromanyetikte Hesapsal Yöntemler 3 0 3 7.5
EEE 527 Otonom Araç Tasarımı İlkeleri 3 0 3 7.5
EEE 529 Elektromanyetik ve Antenlerde Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 531 Analog Tümleşik Devrele 3 0 3 7.5
EEE 532 Analog VLSI Tasarımı 3 0 3 7.5
EEE 533 Sayısal VLSI Tasarımı 3 0 3 7.5
EEE 535 Veri Çeviriciler 3 0 3 7.5
EEE 536 Haberleşme Elektroniği 3 0 3 7.5
EEE 541 Haberleşme Kuramı 3 0 3 7.5
EEE 542 Sezim ve Kestirim Kuramı 3 0 3 7.5
EEE 543 Kablosuz Haberleşmenin Temelleri 3 0 3 7.5
EEE 544 Uydu Haberleşme 3 0 3 7.5
EEE 549 Kablosuz Haberleşmede Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 561 Mikroişlemci Sistemleri 3 0 3 7.5
EEE 562 Gerçek Zamanda İşaret İşleme 3 0 3 7.5
EEE 571 Güç Sİstemleri Analizi 3 0 3 7.5
EEE 572 Güç Kalitesi Ölçümü 3 0 3 7.5
EEE 573 Yenilenebilir Enerji 3 0 3 7.5
EEE 579 Güç Sistemlerinde Seçilmiş Konular 3 0 3 7.5
EEE 601 Hızlı Filtreleme Algoritm 3 0 3 7.5
EEE 602 Video İşleme 3 0 3 7.5
EEE 611 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Analizi 3 0 3 7.5
EEE 612 Kaos ve Fraktallar 3 0 3 7.5
EEE 621 İleri Elektromanyetik Kuramı 3 0 3 7.5
EEE 652 Stokastik Süreçler 3 0 3 7.5
IES 503 Yapay Zeka 3 0 3 7.5
IES 509 Sezgiseller 3 0 3 7.5
IES 511 Otomatik Öğrenme 3 0 3 7.5
IES 513 Matematiksel Programlama ve Uygulamaları 3 0 3 7.5
IES 524 Sayısal Görüntü İşleme 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

Öğrencilerin tezli yüksek lisans programını tamamlamaları için toplam 120 AKTS sağlamaları gerekmektedir. Tezli Programdan mezun olmak için öğrencilerin 5 adet seçmeli ders, EEE551 – Doğrusal Sistem Kuramı, GS593 – Mühendislikte Araştırma Tasarımı ve Yöntemleri, GS 595 – Seminer ve GS 599 – Yüksek Lisans Tezi derslerini almaları gerekmektedir.

Öğrenciler 5 adet seçmeli ders almakla yükümlüdürler.

  • Bu derslerin en az 3 tanesini programın seçmeli ders listesinde yer alan “EEE” kodlu dersler arasından seçilmelidir.
  • Kalan diğer seçmeli derslerini ise seçmeli ders listesinde yer alan “EEE” kodlu dersler dışındaki derslerden veya diğer lisansüstü programların “CE”,” IE” ve “MATH” kodlu 3 İEÜ kredilik dersleri arasından seçebilirler.
  • Öğrenciler 1 adet seçmeli dersini (7,5 ECTS kredilik 3 İEÜ kredilik olmak şartı ile) daha önce lisans öğrenimleri sırasında almamış olmaları koşulu ile lisans seviyesindeki seçmeli dersler arasından alabilirler.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

İŞARET İŞLEME
 
1.      EEE 501 Uygulamalı Sayısal Görüntü İşleme
2.      EEE 503 Radar İşaret İşlemeye Giriş
3.      EEE 504 Dalgacık Dönüşümü ve Süzgeç Bankaları
4.      EEE 505 Biyomedikal İşaretler ve Enstrümantasyon
5.      EEE 506 Uyarlanır İşaret İşleme
6.      EEE 509 İşaret İşlemede Seçilmiş Konular
7.      EEE 511 İşaret İşleme ve Kontrol için Yapay Sinir Ağları
8.      EEE 562 Gerçek Zamanda İşaret İşleme
9.      EEE 601 Hızlı Filtreleme Algoritmaları
10.    EEE 602 Video İşleme
 

DEVRELER VE SİSTEM TEORİSİ

1.      EEE 512 Optimal Kontrol
2.      EEE 519 Devreler ve Sistemlerde Seçilmiş Konular
3.      EEE 531 Analog Tümleşik Devreler
4.      EEE 532 Analog VLSI Tasarım
5.      EEE 533 Sayısal VLSI Tasarım
6.      EEE 535 Veri Çeviriciler
7.      EEE 561 Mikro İşlemci Sistemleri
8.      EEE 611 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Analizi
 

ELEKTRİK ENERJİSİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ

1.      EEE 504 Dalgacık Dönüşümü ve Süzgeç Bankaları
2.      EEE 571 Güç Sistemlerinin Analizi
3.      EEE 572 Güç Kalite Ölçümü
4.      EEE 573 Yenilenebilir Enerji
5.      EEE 579 Güç Sistemlerinde Seçilmiş Konular
6.      EEE 601 Hızlı Filtreleme Algoritmaları

 
MİKRODALGA VE ANTENLER

1.      EEE 521 Mikrodalga Mühendisliği
2.      EEE 522 RF ID Sistemleri
3.      EEE 523 Anten Mühendisliği
4.      EEE 525 Elektromanyetikte Hesapsal Yöntemler
5.      EEE 529 Elektromanyetik ve Antenlerde Seçilmiş Konular
6.      EEE 621 İleri Elektromanyetik Kuramı


HABERLEŞME

1.      EEE 541 Haberleşme Kuramı
2.      EEE 542 Sezim ve Kestirim Kuramı
3.      EEE 543Kablosuz Haberleşmenin Temelleri
4.      EEE 544 Uydu Haberleşme
5.      EEE 549 Haberleşmede Seçilmiş Konular
6.      EEE 652 Stokastik Süreçler
 

DİĞER

1.      IES 503 Yapay Zeka
2.      IES 509 Sezgiseller
3.      IES 511 Makine Öğrenmesi
4.      IES 513 Matematiksel Programlama ve Uygulamaları
5.      IES 530 Evrimsel Algoritmalar
6.      IES 534 Doğrusal Olmayan Programlama
7.      IES 538 Doğadan Esinlenilmiş Eniyileştirme
8.      CE 609 İleri Nümerik Analiz
9.      CE 657 Video Kodlama ve Kod Çözme
10.    MATH 602 İleri Doğrusal Cebir ve Optimizasyon
11.    MATH 655 Bulanık Küme Teorisi ve Uygulamaları
12.    MATH 663Biyomatematik


 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.