Ders İçerikleri - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

EEE 532 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Analog VLSI Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 532
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders analog VLSI tasarımının temelleri kapsamaktadır. MOS transistör kuramı, CMOS teknolojisi tartışılacaktır. Daha sonra akım aynaları, fark yükselteçler, işlemsel yükselteçler kapsanacaktır. Kuramsal bilgiler tasarım örnekleri ve simülasyonlarla desteklenecektir.Çıkış katlarından sonra süzgeçlerde kullanılan anahtarlamalı kapasitör devreleri çalışılacaktır. Veri dönüştürücüler ve gerilim referansları da kapsanacaktır. Proje çalışması, derste verilen teorik bilgileri bütünler nitelikte olacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • MOS transistörler ile tasarlanan akım aynaları devrelerini analiz edebilecek,
  • Fark yükselteçleri ve işlemsel yükselteçler devrelerinin analizini yapabilecek,
  • İşlemsel yükselteç devreleri tasarlayabilecek, bu devrelerin kompensasyonunu yapabilecek,
  • Çıkış katlarının tasarımını ve analizini yapabilecek,
  • Anahtarlamalı kapasitör kullanan süzgeç devrelerinin analizini yapabilecek,
  • Veri dönüştürücülerin tasarımını ve analizini yapabilecek,
  • Gerilim referansı devrelerinin analizini yapabilecek,
  • VLSI devreleri bilgisayar yazılımları ile devre tasarlayabilecek ve simülasyon yapabileceklerdir.
Ders Tanımı MOS transistör kuramı, CMOS teknolojisi, Fark ve İşlemsel Yükselteçler, Çıkış katları, yarı analog teknikler, Anahtarlamalı Kapasitör Devreleri, Sürekli Zaman Süzgeçleri, Veri Dönüşürücüler, Gerilim Referansları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 MOS Tranzistör Kuramı Textbook (Ch. 2)
2 CMOS Teknoloji Textbook (Ch. 3)
3 Akım Aynaları Textbook (Ch. 4)
4 Yükselteçler Textbook (Ch. 5)
5 Fark Yükselteçleri Textbook (Ch. 5)
6 İşlemsel Yükselteçler, Tasarım Örnekleri Textbook (Ch. 6)
7 İşlemsel Yükselteçlerde Kompenzasyon Textbook (Ch. 7)
8 Ara sınav
9 Çıkış Katları Class Notes
10 Yarı Analog Teknikler Textbook (Ch. 9)
11 Anahtarlamalı Kapasitör Devreleri Textbook (Ch. 9)
12 Veri Dönüşümleri Textbook (Ch. 10)
13 Veri Dönüşümleri Textbook (Ch. 10)
14 Gerilim Referansı Class Notes
15 Sınıf-içi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı - Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg, CMOS Analog Circuit Design, Oxford Series in Electrical and Computer Engineering, 2nd Edition, 2011.
Önerilen Okumalar/Materyaller - Behzad Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGraw-Hill, 2001, ISBN-10: 0072380322, ISBN-13: 978-0072380323 -- İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
45
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.