IES 513 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matematiksel Programlama ve Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IES 513
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel doğrusal programlama bilgilerinin tekrarlanması ve ileri modelleme ve çözüm yöntemlerinin tartışılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislik problemlerini matematiksel programlama yöntemleriyle formüle etme
  • Matematiksel problemleri uygun yöntemlerle çözme
  • Matematiksel programlama ve çözme yöntemlerini gerçek hayat problemlerine uygulayabilme
Ders Tanımı Bu dersin konuları arasında doğrusal programlamanın teorisi, algoritmalar ve çözüm yöntemleri; doğrusal programların formüle edilmesi; dualite ve duyarlılık çözümlemesi; primaldual simplex metodları; ulaşım, konaklamalı ulaşım ve atama problemleri; doğrusal programlamanın uzatımları, tam sayılı programlama ve çözüm yöntemleridir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğrusal programlamaya giriş Ders kitabı Bölüm 1
2 Geometrik çözüm Ders kitabı Bölüm 1
3 Doğrusal cebir, dışbükey analiz ve çokyüzlü kümeler Ders kitabı Bölüm 2
4 Simpleks yöntemi Ders kitabı Bölüm 3
5 Simpleks yöntemi Ders kitabı Bölüm 3
6 Simpleks yöntemi Ders kitabı Bölüm 3
7 Başlangıç çözümü ve yakınsama Ders kitabı Bölüm 4
8 Özel simpleks uygulamaları ve optimalite koşulları Ders kitabı Bölüm 5
9 Ara sınav
10 Dualite Ders kitabı Bölüm 6
11 Dualite Ders kitabı Bölüm 6
12 Duyarlılık analizi Ders kitabı Bölüm 6
13 Ayrışım algoritmaları Ders kitabı Bölüm 7
14 Tamsayılı programlama
15 Yeni Yıl
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Bazaraa M.S., Jarvis J.J., Sherali H.D., Linear Programming and Network Flows, Wiley.Ders notları ve slaytlar. / Instructor notes and lecture slides.
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
27
Final Sınavı
1
30
    Toplam
195

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest