Ders İçerikleri - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

EEE 562 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Gerçek Zamanda İşaret İşleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 562
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste gerçek-zamanlı işaret işleme algoritmaları ve uygulamaları öğrencilere anlatılır. Dersin içeriğinde gömülü DSP sistemlerinin donanım ve yazılım yönleri, donanım ve yazılım arasındaki etkileşim, gerçek zaman prensipleri ve algoritma tasarımı ve uygulamasındaki dengeler yer almaktadır. Öğrenciler TMS320C6x gibi sayısal işaret işleyecilerini Matlab ve Simulink ile birlikte kullanarak bazı gerçek-zamanlı ses, görüntü ve video işleme algoritmalarının uygulamalarını öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • alandaki temel teknik ve algoritmaları nasıl kullanabileceği ve irdeleyebileceğini öğrenecek,
  • farklı gerçek-zaman işaret işleme tekniklerinin avantajları ve kısıtlamaları konusunda bilgisi olabilecek,
  • gerçek-zaman işaret işleme tekniklerinin potansiyel kullanım alanlarını değerlendirebilecek,
  • çeşitli işaret işleme algoritmalarını Matlab ve işaret işleme araçları kullanarak tasarlayabilecek ve bir gerçek-zamanlı DSP platformu üzerinde gerçekleyebileceklerdir.
Ders Tanımı Gömülü DSP sistemlerinin donanım ve yazılım yönleri, donanım ve yazılım arasındaki etkileşim, gerçek zaman prensipleri ve algoritma tasarımı ve uygulamasındaki dengeler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gerçek Zamanda DSP Sistemlerine Giriş Welch, Wright and Morrow, Real-Time Digital Signal Processing from MATLAB® to C with the TMS320C6x DSPs, CRC Press, 2nd ed., 2011 (Ch. 1)
2 Gözden Geçirme: Ayrık-Zamanlı İşaretler ve Sistemler; Örnekleme ve Nicemleme Welch, Wright and Morrow, Real-Time Digital Signal Processing from MATLAB® to C with the TMS320C6x DSPs, CRC Press, 2nd ed., 2011 (Ch. 2)
3 Analog/Sayısal ve Sayısal/Analog Dönüştürücülerin Temelleri Lecture Notes
4 DSP'lerin Temel Çalışması: DSP Bellek Mimarisi, Giriş/Çıkış, Kesme Veri İşleme; Gerçek Zamanda Çalışma, En Kötü Senaryo Zamanlama Analizi Lecture Notes
5 DSP'lerin Temel Çalışması: DSP Bellek Mimarisi, Giriş/Çıkış, Kesme Veri İşleme; Gerçek Zamanda Çalışma, En Kötü Senaryo Zamanlama Analizi Lecture Notes
6 FIR Süzgeç Tasarım Tekniklerini ve Araçlarını Gözden Geçirme; FIR Süzgeç Yapıları ve Gerçekleme; DSP Platformu Üzerinde Gerçek-Zamanlı FIR Süzgeç Tasarımı Gerçeklenmesi Welch, Wright and Morrow, Real-Time Digital Signal Processing from MATLAB® to C with the TMS320C6x DSPs, CRC Press, 2nd ed., 2011 (Ch. 3)
7 IIR Süzgeç Tasarım Tekniklerini ve Araçlarını Gözden Geçirme; IIR Süzgeç Yapıları ve Gerçekleme; DSP Platformu Üzerinde Gerçek-Zamanlı IIR Süzgeç Tasarımı Gerçeklenmesi Welch, Wright and Morrow, Real-Time Digital Signal Processing from MATLAB® to C with the TMS320C6x DSPs, CRC Press, 2nd ed., 2011 (Ch. 4)
8 Ara sınav
9 Verimli Kod Geliştirme: Kod Eniyileştirmesi, Veri Çeşitlerinin ve Bellek Haritasının Etkisi Lecture Notes
10 Çerçeveye Dayalı DSP, Direk Bellek Erişimi Kullanımı, Çerçeveler Kullanılarak Sayısal Süzgeçler Welch, Wright and Morrow, Real-Time Digital Signal Processing from MATLAB® to C with the TMS320C6x DSPs, CRC Press, 2nd ed., 2011 (Ch. 6, 7)
11 Hızlı Fourier Dönüşümü Hesaplaması, Verimli FFT Algoritmalarının DSP Platformu Üzerinde Geliştirilmesi ve Gerçeklemesi, FFT Uygulamaları Welch, Wright and Morrow, Real-Time Digital Signal Processing from MATLAB® to C with the TMS320C6x DSPs, CRC Press, 2nd ed., 2011 (Ch. 8)
12 Spektrum Kestirimi ve Analizi, Gerçek Zamanda DSP Uygulaması Welch, Wright and Morrow, Real-Time Digital Signal Processing from MATLAB® to C with the TMS320C6x DSPs, CRC Press, 2nd ed., 2011 (Ch. 9)
13 Uyarlanır Süzgeç Temelleri, Enaz-Ortalama-Kare (LMS) Algoritması, Gerçek Zamanda DSP Uygulaması Lecture Notes
14 Ses, Görüntü ve Video İşlemede Gerçek Zamanda DSP Uygulamaları Lecture Notes
15 Ses, Görüntü ve Video İşlemede Gerçek Zamanda DSP Uygulamaları Lecture Notes
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
45
45
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.