EEE 543 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kablosuz Haberleşmenin Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 543
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders var olan ve gelişen kablosuz ağların protokolleri ve mimari üzerine genel bakış sağlar. Özellikle, varolan protokoller ve yeni önerilen protokoller ile çalışan ve kablosuz teknolojinin has karakteristiğine daha uygun olan kablosuz ağların çalışma alanine içerir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kablosuz haberleşmenin temel prensipleri
  • Yansımanın, kırılmanın ve saçılmanın yol kaybına katkısı
  • Kablosuz kanalların modellemesi ve farklı modellerle yol kaybının hesaplanması
  • Frekans seçici ile frekans düzleştirici kanallar arasındaki farkını
  • Temel lineer haberleşme , özellikle yayılı spektrumun lineer modulasyonu
  • Çoklu anten ve uzay zaman haberleşmesini
  • Hücresel haberleşme sistemlerinin temellerini
  • Ad-hoc kablosuz ağları ni öğreneceklerdir.
Ders Tanımı Kablosuz haberleşme , yol kaybı gölgelenmesi, Kablosuz kanal modelleri, kablosuz kanallar üzerinde temel dijital modülasyon teknikleri .

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kablosuz kanallar, kablosuz kanallar için fiziksel modelleme, kablosuz kanalların giriş –çıkıs modeli, zaman ve frekans uyumu, istatiksel kanal modeli Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(2)
2 Noktadan noktaya haberleşme haberleşme . algılama , çeşitlilik ve kanal belirsizliği. Bölüm 1 Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(3)
3 Noktadan noktaya haberleşme haberleşme . algılama , çeşitlilik ve kanal belirsizliği. Bölüm 2 Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(3)
4 Hücresel sistemler: çoklu erişim ve girişim yönetimi – bölüm 1 Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(3)
5 Hücresel sistemler: çoklu erişim ve girişim yönetimi – bölüm 2 Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(4)
6 Kablosuz kanalların kapasitesi –bölüm 1 Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(4)
7 Kablosuz kanalların kapasitesi –bölüm 2 Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(5)
8 Çoklu kullanım kapasitesi ve opportünist haberleşme, part-1 Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(5)
9 Çoklu kullanım kapasitesi ve opportünist haberleşme, part-2 Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(6)
10 MIMO I : uzaysal çoğullama ve kanal modelleme – part 1 Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(6)
11 MIMO I : uzaysal çoğullama ve kanal modelleme – part 2 Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(7)
12 MIMO II : Kapasite ve çoğullama mimarisi – part 1 Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(7)
13 MIMO III: Çeşitlilik –çoğullama ödünleşimi ve evrensel uzay –zaman kodları Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(8)
14 MIMO IV: çoklu kullanıcı haberleşmesi Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge, Tse, David, and Pramod Viswanath, Cambridge University Press, 2005. Ch(9)
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest