Ders İçerikleri - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

EEE 509 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşaret İşlemede Seçilmiş Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 509
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, ayrık-zamanlı işaretler ve sistemlerin temelleri, işaret işleme sistemlerinin tasarımı ve gerçeklenmesi, ve işaret işleme alanında mevcut araştırma ve geliştirmelerde ulaşılan son durum ile ilgili seçilmiş konuları kapsamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ayrık-zamanlı işaretler ve sistemlerin gösterimi ve analizi için zaman ve dönüşüm alanları tekniklerini nasıl kullanılabileceğini öğrenecek,
  • sürekli-zamanlı işaretlerin işlenmesi için ayrık-zamanlı sistemleri nasıl kullanabileceğini öğrenecek,
  • ayrık-zamanlı süzgeçleri nasıl tasarlayacağını ve gerçekleyeceğini öğrenecek,
  • ayrık-zamanlı rasgele süreçleri kestirmek için optimal süzgeçleri nasıl tasarlayacağını öğrenecek,
  • değişen işleme gereksinimlerine cevap verebilen uyarlanır süzgeçleri nasıl geliştireceğini öğrenecek,
  • çeşitli sayısal işaret işleme algoritmalarını Matlab ve işaret işleme araçları kullanarak nasıl tasarlayacağını ve uygulayacağını öğreneceklerdir.
Ders Tanımı Ayrık-zamanlı işaretler ve sistemler, FIR ve IIR sistemler, ayrık-zamanlı Fourier dönüşümleri ve uygulamaları, FIR ve IIR süzgeçlerin gerçeklenmesi için yapılar, FIR ve IIR süzgeç tasarımı, çoklu-oranlı sayısal işaret işleme, optimum doğrusal süzgeçler, uyarlanır süzgeçler ve dizilim işaret işleme.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ayrık-Zamanlı İşaretler ve Sistemler Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 1)
2 FIR ve IIR Sistemler, Ayrık-Zamanlı Sistemlerin z-Dönüşümü Analizi Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 2, 3)
3 Ayrık-Zamanlı Fourier Dönüşümleri ve Uygulamaları Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 4, 5 ve 7)
4 Örnekleme ve Geriçatım, Sürekli-Zaman İşaretlerin Ayrık-Zamanlı İşlenmesi Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 6)
5 FIR ve IIR Süzgeçlerin Gerçeklenmesi için Yapılar Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 9)
6 Sayısal Süzgeç Tasarım Teknikleri, FIR ve IIR Süzgeç Tasarımı Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 10)
7 Sayısal Süzgeç Tasarım Teknikleri, FIR ve IIR Süzgeç Tasarımı Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 10)
8 Ara sınav
9 Çoklu-oranlı Sayısal İşaret İşleme: Aradeğerleme, Ayıklama, Çokfazlı Süzgeçler Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 11)
10 Rasgele Süreçleri Kestirmek için Optimum Doğrusal Süzgeçler: Doğrusal Tahminciler, FIR ve IIR Wiener Süzgeçler, Kalman Süzgeçleri Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 12)
11 Uyarlanır Süzgeçler, LMS ve RLS Algoritmaları Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 13)
12 Dizilim İşaret İşleme
13 Sınıf-içi Sunumlar
14 Sınıf-içi Sunumlar
15 Sınıf-içi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
6
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
6
4
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
30
0
Proje
1
45
45
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
177

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.