EEE 621 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Elektromanyetik Kuramı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 621
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere, birçok sayıda, aşikar olmayan geometrilerin elektrik ve manyetik alanlarının hesaplamaları hakkında teorik bilgi ve pratik deneyimi kazandırma. Ek olarak öğrenciler, bağıl yüklü parçacık tarafından yayılan elektromanyetik ışımasının temel özelliklerini anlayabileceklerdir. Synchrotron ışımasını da çalışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; -
Ders Tanımı Elektrostatik ve manyetostatikteki limit değer problemleri , çeşitli koordinatlardaki Laplace denklemleri , Green fonksiyonları. Çok kutuplu genişleme. Ortamın kaybı ve dağılımı, Kramers-Kronig ilişkileri. Dalgakılavuzları ve kaviteler. Bağıl yüklü parçacıklardan radyasyon, radyasyonun alan, frekans ve açısal dağılımı, synchrotron radyasyonu.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektrostatiğe Giriş Elektrostatikte Sınır –Değer Problemleri :I Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch1)
2 Elektrostatikte Sınır –Değer Problemleri :II Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch2)
3 Çok kutuplu, Makroskopik Ortamın Elektrostatikliği, Dielektirkler. Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch3)
4 Manyetostatikler, Faraday Yasası, Yarı-statik alanlar Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch4)
5 Maxwell Denklemleri, Makroskobik Elektromanyetizma, Korunum Yasaları Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch5)
6 Düzlemsel Elektromanyetik Dalgalar ve Dalga İlerlemesi Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch6)
7 Dalgakılavuzları, Rezonant Kaviteleri, ve Optik Fiberler. Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch7)
8 Işın Yayan Sistemler, Çok kutuplu Alanlar ve Işıma. Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch8)
9 Saçılım ve Kırınım Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch9)
10 Göreliliğin Özel Teorisi Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch10)
11 Bağıl Parçacıkların Dinamikleri ve Elektromanyetik Alanlar Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch11)
12 Çarpışmalar, Enerji Kayıpları ve Yüklü Parçacıkların Saçılması, Cherenkov ve Geçiş Işıması Collisions, Energy Loss, and Scattering of Charged Particles, Cherenkov and Transition Radiation. Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch12)
13 Hareket Eden Yükler Tarafından Işıma Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch13)
14 Bremsstrahlung, Sanal Miktar Metodu, Işınımsal Beta İşlemleri Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch14)
15 Işıma Sönümlemesi, Yüklü parçacıkların Klasik Modelleri Classical Electrodynamics, J. D. Jackson, (3rd ed. Wiley, 1999) - (Ch15)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest