Ders İçerikleri - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

EEE 535 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Veri Çeviriciler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 535
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste modern karışık işaret VLSI sistemlerinde kullanılan very çeviriciler işlenir. Anahtarlamalı kondansatör yükseltici / tamlayıcılar, örnekle ve tut devreleri, Nyquist oranı dönüştürücüler ve aşırı örneklemeli dönüştürücüler irdelenecektir. Son on yılda CMOS konusunda ciddi gelişmeler olduğundan CMOS kullanan devreler ve devre tasarım yöntemleri incelenecektir. Bilgisayar tabanlı benzetim gerektiren bir proje yapılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Günümüz karışık işaret VLSI sistemlerindeki veri çeviricilerini öğrenecek,
  • Çeviricilerin limitlerini öğrenicek,
  • Anahtarlamalı kondansatör yükseltici / tamlayıcılar hakkında bilgi sahibi olucak,
  • Örnekle ve tut devreleri, Nyquist oranı dönüştürücüler ve aşırı örneklemeli dönüştürücüler hakkında bilgi sahibi olucak.
Ders Tanımı Veri çeviricilerine genel bakış, Analog/sayısal, sayısal/analog dönüştürücülerde örnekleme, Veri dönüştürmede kıstaslar, Anahtarlamalı kapasitör devreleri, Devrelerde ideal dışı durumlar, Nyquist A/D, Tek ve çok basamaklı dönüştürücüler, Algoritmik ve Ardışık Yaklaştırma Kaymaç A/D dönüştürücüler, A/D ve D/A dönüştürücülerde limitler, Belirli ve belirli olmayan gürültü, Aşırı örneklemeli A/D dönüştürücüler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 CMOS işlevsel yükseltici tasarımının özeti Gray et al., Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Wiley, 2001
2 Anahtarlı kondansatör devreleri Gregorian and Temes, Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing, Wiley, 1986
3 Ayrık zamanlı işaret işleme temellerinin tekrarı Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995
4 Örnekle ve tut Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995
5 Veri çevirici temelleri Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995
6 Ardaşık benzetim ADC Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995
7 Arasınav
8 Algoritmik ADC Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995
9 Sıralı ADC Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995
10 ADC entegrasyonu Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995
11 Flash ADC Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995
12 CMOS karşılaştırıcı tasarımı Gray et al., Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, Wiley, 2001
13 Sayısal- analog çevirici Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995
14 Aradeğerli ve kapsayan ADC Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995
15 Çok basamaklı ADC Razavi, Principles of Data Conversion System Design, IEEE Press, 1995
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller 1. Analog Devre Tasarımı 2. Veri Çeviriciler 3. Anahtarlı Kondansatör Devreleri Gregorian and Temes, Analog MOS Integrated Circuits for Signal Processing, Wiley, 1986

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
40
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
5
8
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
2
30
60
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
40
15
600
Final Sınavı
0
    Toplam
808

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.