EEE 536 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Haberleşme Elektroniği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 536
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders haberleşme elektroniği konularını yüksek lisans seviyesinde öğretmeyi amaçlamaktadır. Dersin içeriğinde haberleşme sistemlerinin tekrarı, tranzistör modelleri ve bozulma yaratma, analog tümdevrelerin temel kazanç katlarında büyük işaret performansı; yükselteçlerde güç serileri ve bozulma, kaynak direnci ve doğrusal olmayan beta ile bozulma yaratma, geribeslemeli yükselteçlerde bozulma; tümdevrelerde temel çıkış katları, basit bantgeçiren yükselteçler, transformatörler, temel elektronik osilatörler, gerilim kontrollü osilatörler, analog çarpıcılar, karıştırıcılar, modülatörler, demodülatörler ve dedektörler, faz-kilitlemeli döngü bulunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Analog ve sayısal modülasyonları gerçekleştiren devreleri tasarlamayı öğrenecek,
  • haberleşme elektroniği devrelerinin analizi ve performanslarını irdeleyebilecek,
  • haberleşme devrelerinde kullanılan PLL, yükselteç ve osilatör devreleri gerçekleştirmeyi öğrenecek,
  • haberleşme elektroniği metodlarının avantajları ve kısıtlamaları konusunda bilgisi olacaktır.
Ders Tanımı Tranzistör modelleri ve bozulma yaratma, analog tümdevrelerin temel kazanç katlarında büyük işaret performansı; yükselteçlerde güç serileri ve bozulma, kaynak direnci ve doğrusal olmayan beta ile bozulma yaratma, geribeslemeli yükselteçlerde bozulma; tümdevrelerde temel çıkış katları, basit bantgeçiren yükselteçler, transformatörler, temel elektronik osilatörler, gerilim kontrollü osilatörler, analog çarpıcılar, karıştırıcılar, modülatörler, demodülatörler ve dedektörler, faz-kilitlemeli döngü.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Haberleşme Sistemlerini Gözden Geçirme Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 1)
2 Analog tümdevrelerin temel kazanç katlarında büyük işaret performansı Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 2)
3 Yükselteçlerde Güç Serileri ve Bozulma Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 3)
4 Kaynak Direnci ve Doğrusal Olmayan Beta ile Bozulma Yaratma Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 4)
5 Geribeslemeli Yükselteçlerde Bozulma Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 5)
6 Tümdevrelerde Temel Çıkış Katları Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 6)
7 Transformatörler Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 7)
8 Ara sınav
9 Basit Bantgeçiren Yükselteçler Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 9)
10 Temel Elektronik Osilatörler Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 10)
11 Analog Çarpıcılar, Karıştırıcılar ve Modülatörler Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 13)
12 Demodülatörler ve Dedektörler Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 14)
13 Faz-Kilitlemeli Döngüler Pederson & Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication, 2nd ed., Springer, 2011 (Ch. 15)
14 Sınıf-içi Sunumlar
15 Sınıf-içi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
40
    Toplam
223

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest