Ders İçerikleri - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

EEE 572 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Güç Kalitesi Ölçümü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 572
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı güç kalitesini etkileyen çeşitli sorunlar, bunların oluşumu, gözlenmesi,önlenmesi ve çeşitli güç kalitesi gözlemleme metodları üzerinde çalışmaktır. Ayrıca bu ders gerilim düşümü, aşırı gerilim, harmonikler ve bunların konrol yöntemleri konularına da odaklanır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güç kalitesindeki bozunumları, bunların sebeplerini ve elektrik cihazları üzerindeki zararlarını tespit etmeyi ve sınıflandırmayı öğrenir.
  • Güç kalitesi mühendisliğinde kullanılan standartlara ve uluslararası kodlara aşina olur.
  • Güç kalitesi araştırmaları için kullanılan yazılım ve donanım araçlarının çeşitlerine aşina olur.
  • Güç kalitesi araştırma planı yapmayı, kayıtlı dataları incelemeyi ve özel güç kalitesi problemlerini teşhis etmeyi öğrenir.
  • Önerilen veya mevcut olan tasarınlardaki güç kalitesi problemleri için uygun azaltım tekniklerini önerebilir.
Ders Tanımı Bu derste harmonik oluşumu, akışı ve gerilim artış ve düşüşü modellemesi gibi enerji kalitesi konuları irdelenecektir. Gerçek vaka analizleri incelenerek bu olayların trafolara, motorlara, anahtarlara ve çeviricilere etkileri çalışılacaktır. Diğer incelenen konular akıllı ağda enerji kalitesi problemleri, yenilenebilir kaynakların bu problemlere katkısı ve mühendislik ekonomisi konuları olacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 1
2 Güç kalitesi, aşırı yük- düşük gerilim- aşırı gerilim tanımları Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 2
3 Düşümler, artımlar ve kesilmeler Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 3
4 Kesilme, düşme ve artmaların devreler üzerindeki zararları ve bunlardan korunmanın temelleri Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 3
5 Güç kalitesi için uluslararası standartlar ve kodlar Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 3
6 Geçici hal durumları; kısa ve uzun süreler Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 4
7 Geçici hal süresinin kullanıcılara zararları ve bundan korunmanın temelleri Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 4
8 Harmonikler Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 5
9 Harmoniklerin hesaplanması ve simülasyonu Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 5
10 Harmonikler için azaltım ve kontrol teknikleri Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 6
11 Filtreleme (aktif ve pasif filtreler) Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 6
12 Güç kalitesi gözetimi Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 8
13 Güç kalitesi gözetimi Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 9
14 Güç kalitesi modellemesi Electrical Power Systems Quality, Third Edition, Dugan, McGranaghan, Santoso, and Beaty, Ch. 11
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
45
45
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.