EEE 529 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektromanyetik ve Antenlerde Seçilmiş Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 529
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders elektromanyetik konusunda altyapı sahibi yüksek lisans öğrencileri için tasarlanmıştır. Elektromanyetik alanlar ve elektromanyetik radyasyon ve yayılma, ileri anten yapısı ve tasarımı konularında gelişmiş kavramları anlama. Öğrenciler en yeni literatür ve seçilmiş makaleler kullanılarak antenlerle ilgili konularda çok daha derin bilgiye sahip olurlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dönem sonunda teslim edecekleri bireysel/grup projeleriyle antenlerle ilgili özel konularda ve sahada kullanılan ölçüm metodlarıyla ile ilgili derin anlayış kazanır
  • Alanda daha fazla teorik ve pratik tecrübe kazanır.
Ders Tanımı Elektromanyetikte ileri konular, ileri anten sistemleri, elektromanyetik dalgaların yayılımı ve ölçümünde ileri konular

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maxwell Denklemleri ve Elektromanyetizmin Temelleri Richard Fitzpatrick, Infinity Science Pr Llc, 2008
2 Elektromanyetizm Gerald L Pollack, Daniel Stump, Daniel R Stump, Addison Wesley Longman, 2001
3 Mühendislik Elektromanyetiği 6th Edition, William H. Hayt and John A. Buck, McGraw-Hill, 2000
4 Elektromanyetik Dalgalar ve Antenler Sophocles J. Orfanidis, http:// www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/, 2008
5 Modern Anten Elkitabı Constantine A. Balanis, John Wiley & Sons Inc., 2008.
6 Modern Anten Tasarımı 2nd edition., Milligan, Thomas A., Wiley-Interscience, 2005.
7 Anten Teorisi ve Tasarımı Warren L Stutzman, Stutzman, Gary A Thiele, John Wiley & Sons, 1998
8 Antenler: Temeller, Tasarım, Ölçüm Lamont V Blake, Maurice W Long, Lamont V Blake, Maurice W Long, 2008.
9 Anten Tasarımı Eniyilemesi T L Pitzer, Wexford College Press, 2008
10 Anten ölçüm Teknikleri Gary E Evans, Artech House Publishers, 1990
11 Kişisel Haberleşme için Radyo Dalgası Yayılımı ve Antenler (Anten ve Yayılım Kütüphanesi) azimierz Siwiak and Yasaman Bahreini, Artech House Inc., 2007.
12 Kablosuz Haberleşme Bağlantıları için Radyo Yayılımı ve Uyarlamalı Antenler: Karasal, Atmosferik ve İyonosferik Nathan Blaunstein and Christos Christodoulou, John Wiley & Sons Inc., 2007
13 Mobil Radyo Yayılım Kanalı 2nd Edition, J. D. Parsons, 2000.
14 4G Kablosuzda LTE ve Gelişim: Tasarım ve Ölçüm Problemleri, Agilent Teknoloji Yayınları Rumney M., John Wiley & Sons Ltd., 2009.
15 Bilimsel dergilerden seçilmiş yeni yayınlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest