EEE 521 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikrodalga Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 521
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, bir ve iki portlu ağların y-,z-,h-, ABCD-, ve s- parametrelerini kullanarak; sinyal akış grafik analiz karakterizasyonu, pasif devre dizaynı , güç bölücüler, yönlü kuplörler, filtreler ve antenler , aktif devre dizaynı , mikrodalga transistor yükselticileri, mikrodalga transistor osilatörleri ve kablosuz sistemler gibi konuları kapsar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • S- parametreleri kullanarak, pasif ve aktif mikrodalga devre dizaylarında yetkinlik kazanmak
  • Sinyal akış grafiklerinin kullanışını anlamak
  • Kablosuz alıcı-vericilerin ana bileşenlerinin dizaynını, entegrasyonunu ve fonksiyonunu anlamak
  • Pasif devrelerin dizaynı (kuplörler, bölücüler,filtreler ve antenler)
  • Mikroşerit teknolojisini kullanarak aktif devreleri dizayn etmek (Yükselticiler ve osilatörler)
Ders Tanımı Bir ve iki portlu ağların y-,z-,h-, ABCD-, ve s- parametrelerini kullanarak; sinyal akış grafik analiz karakterizasyonu, pasif devre dizaynı, güç bölücüler, yönlü kuplörler, filtreler ve antenler, aktif devre dizaynı , mikrodalga transistor yükselticileri, mikrodalga transistor osilatörleri ve kablosuz sistemler .

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Maxwell Denklemleri, dalga denklemi ve çözümü, enerji ve güç, düzlem dalga yansıması ve dielektrik arayüze açılı gelen dalga. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 1)
2 İletim hattı teorisi, iletim hatları için devre modeli, alan analizi, Smith tablosu, Çeyrek dalga transformatörü, yük uyuşmazlığı, kayıplı iletim hatları. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 2)
3 TEM,TE ve TM dalgalarının, parallel plaka dalgakılavuzu, kare dalgakılavuzu, dairesel dalgakılavuzu, koaksiyel hat ve topraklanmış dielektirik levha üzerindeki yüzey dalgalarının Genel Çözümü. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 3)
4 Şeritçizgi, Mikroşerit, Ters Rezonans Tekniği, Dalga hızları ve Dağılma. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 3)
5 Empedans ve Eşdeğer voltaj ve Akımlar, Empedans ve Admittans Matrisleri, Saçılım Matrisi, İletim (ABCD) Matrisi. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 4)
6 Sinyal Akış Grafikleri, Süreksizlik ve Model Analizi, Dalgakılavuzlarının Uyarımı (Elektrik Akımı, Manyetik Akım ve AçıklıK Eşlemesi. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 4)
7 Yığın elemanlar (L Ağları) ile Empedans Uyumu, Tekil-Stub Ayarlama, Çift Stub Ayarlama, Çeyrek Dalga Transformatörü, Küçük Yansımalar Teorisi, Chabyshev Çoklu-Tarama Eşleme Dönüştürücüsü. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 5
8 Seri ve Paralel rezonant devreleri, İletim Hattı Rezonatörleri, Kare Dalga Kaviteleri, Dairesel Dalgakılavuzu Kaviteleri, Dielektrik Rezonatörler, Rezonatör Uyarımı, Kavite Perturbasyonları. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 6)
9 Bölücü Kuplörlerin Temel Özellikleri, T-Bağlantılı Enerji Bölücüsü , Wilkinson Enerji Bölücüsü, Yönlü Dalgakılavuzu Kuplörleri, Dört Evreli(900) Hibrit. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 7)
10 Eşlenmiş Hat Yönlü Kuplörü, Lange Kuplörü, 1800 Hibrit, Diğer Kuplörler. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 7)
11 Periyoduk Yapılar, Görüntü Parametreleme Metodu ile Filtre Dizaynı, Geçiş Kaybı Metodu ile Filtre Dizaynı, Filtre Dönüşümleri. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 8)
12 Filtre Uygulamaları, Kademeli Empedansı Alçak Geçirgen Filtreler, Eşlenmiş Hat Filtreleri, Eşlenmiş Rezonatör Kullanan Filtreler. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 8)
13 Ferromanyetik Malzemelerin Temel Özellikleri, Ferrit ortamda düzlem dalga ilerlemesi, Ferrit-yüklenmiş kare dalgakılavuzunda ilerleme, Ferrit izolatörler, Ferrit sirkülatörler. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 9)
14 İki-portlu Enerji Kazançları, Kararlılık, Tek Aşamalı Transistör Yükselteci Dizaynı, Enerji Yükselteçleri. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 11)
15 RF Osilatörleri, Mikrodalga Osilatörleri, Osilator Faz Gürültüsü. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 12)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
45
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
183

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest