Ders İçerikleri - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

EEE 652 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stokastik Süreçler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 652
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı işaret işlemede kullanılan stokastik süreçlerle ilgili temel bilgilerin verilmesidir. Derste önce olasılık kuramı gözden geçirilecektir. Daha sonra kesikli ve sürekli rasgele değişkenler tartışılacaktır. Uygulama olarak kestirim ve ve hipotez testi yapılacaktır. Stokastik süreçler, rasgele işaret işleme ve Markov dizileri de kapsanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • olasılık yoğunluk işlevini belirleyebilecek, olasılık hesabı yapabilecek
  • kesikli ve sürekli rasgele değişkenlerin parametrelerini belirlebilecek,
  • rasgele değişkenlerin toplamlarının karakteristiklerini belirleyebilecek,
  • rasgele gözlemler kullanarak hipotez testi yapabilecek,
  • rasgele değişkenlerin özilişki işlevini ve güç görüngesi yoğunluğunu belirleyebilecek,
  • rasgele ölçümleri kullanarak en iy kastirimi elde edebilecek,
  • rasgele süreçleri Markov dizisi ile modelleyebileceklerdir.
Ders Tanımı Olasılık Kuramının Gözden Geçirilmesi, Kesikli Rasgele Değişkenler, Sürekli Rasgele Değişkenler, Rasgele Değişken Çiftleri, Rasgele Vekktörler, Rasgele Değişkenlerin Toplamı, Parametre Kestirimi, Hipotez Testi, Rasgele Değişkenlerin Kestirimi, Stokastik Süreçler, Rasgeler İşaret İşleme, Markov Dizileri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Review of Probability Text Book (Ch. 1)
2 Discrete Random Variables Text Book (Ch. 2)
3 Continuous Random Variables Text Book (Ch. 3)
4 Pairs of Random Variables Text Book (Ch. 4)
5 Random Vectors Text Book (Ch. 5)
6 Sum of Random Variables Text Book (Ch. 6)
7 Parameter Estimation Using Sample Mean Text Book (Ch. 7)
8 Hypothesis Testing Text Book (Ch. 8)
9 Estimation of a Random Variable Text Book (Ch. 9)
10 Stochastic Processes Text Book (Ch. 10)
11 Stochastic Processes Text Book (Ch. 10)
12 Random Signal Processing Text Book (Ch. 11)
13 Random Signal Processing Text Book (Ch. 11)
14 Markov Chains Text Book (Ch. 12)
15 Markov Chains Text Book (Ch. 12)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı - Roy D. Yates, David J. Goodman, “Probability and Stochastic Processes: A Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers”, Wiley, 3rd edition, 2014, ISBN-10: 1107039754, ISBN-13: 978-1107039759
Önerilen Okumalar/Materyaller - James L. Melsa, Andrew P. Sage, An Introduction to Probability and Stochastic Processes, Dover Books, 2nd Edition, 2013, ISBN-10: 0486490998, ISBN-13: 978-0486490991 İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
47
47
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
0
Final Sınavı
1
0
    Toplam
185

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir.
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir.
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir.
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler.
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır.
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.