Ders İçerikleri - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

EEE 571 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Güç Sİstemleri Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 571
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrenciler güç sisteminin kararlılığını öğrenecek, arıza durumunda 3 fazlı senkron makinenin dinamiklerine hakim olacak, eşit alan kriterini kullanarak makinenin kararlılığını hesaplayabilecek ve tek ve çok makineli sistemlerde arızaya nümerik integrasyonla dinamik çözümler bulmayı anlayacaklar
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji sistemlerinde kararlılığın temellerini öğrenir
  • Senkron jeneratörün matematiksel modelini öğrenir
  • Kararlılık analizi için nümerik analiz metodları öğrenir
  • Geçici hal kararlılığı analizi için grafik metodlarını öğrenir
  • Çok makineli sistemin matematiksel modellerini öğrenir
  • Çok makineli sistemin analizini öğrennir
Ders Tanımı Enerji sistemlerinde kararlılık, simulasyon metodları, swing denklemi, eşit alan kriteri, senkron makinelerin matemaiksel modeli, uyarım ve mekanik regülatör modelleri, çok makineli sistem modellemesi, nümerik metodlar ve tek ve çok makineli sistemlerin kararlılık analizi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 2
2 Güç sistemi modellemesi; jeneratörler, transformatörler, yükler, per-unit sistemi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 3
3 Güç sistemi modellemesi; jeneratörler, transformatörler, yükler, per-unit sistemi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 3
4 İletim hatları ve modellenmesi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 4
5 İletim hatları ve modellenmesi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 4
6 Bara admitans matrisi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 5
7 Bara admitans matrisi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 5
8 Ara Sınav
9 Güç akışı çözümleri Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 6
10 Güç akışı çözümleri Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 6
11 Güç akışı çözümleri Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 6
12 Arıza analizi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 7
13 Bara empedans matrisi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 8
14 Arıza analizi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 9
15 Arıza analizi Power System Analysis and Design, Fifth Edition, Glover, Sarma, Overbye, Ch. 9
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
4
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
163

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 

X
2 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;değişik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir. X
4 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır, ihtiyaç duyduğunda bunları inceler ve öğrenir. X
5 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve formüle eder, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. X
6 Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; karmaşık sistem veya süreçleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikçi/alternatif çözümler geliştirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri irdeler ve çözümler. X
8 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilir, bu tür takımlarda liderlik yapabilir ve karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilir; bağımsız çalışabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletişim kurar.

X
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 

X
11 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların elektrik ve elektronik mühendisliği uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. Araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun davranır. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.