Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Doktora)

EEE 509 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşaret İşlemede Seçilmiş Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 509
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, ayrık-zamanlı işaretler ve sistemlerin temelleri, işaret işleme sistemlerinin tasarımı ve gerçeklenmesi, ve işaret işleme alanında mevcut araştırma ve geliştirmelerde ulaşılan son durum ile ilgili seçilmiş konuları kapsamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ayrık-zamanlı işaretler ve sistemlerin gösterimi ve analizi için zaman ve dönüşüm alanları tekniklerini nasıl kullanılabileceğini öğrenecek,
  • sürekli-zamanlı işaretlerin işlenmesi için ayrık-zamanlı sistemleri nasıl kullanabileceğini öğrenecek,
  • ayrık-zamanlı süzgeçleri nasıl tasarlayacağını ve gerçekleyeceğini öğrenecek,
  • ayrık-zamanlı rasgele süreçleri kestirmek için optimal süzgeçleri nasıl tasarlayacağını öğrenecek,
  • değişen işleme gereksinimlerine cevap verebilen uyarlanır süzgeçleri nasıl geliştireceğini öğrenecek,
  • çeşitli sayısal işaret işleme algoritmalarını Matlab ve işaret işleme araçları kullanarak nasıl tasarlayacağını ve uygulayacağını öğreneceklerdir.
Ders Tanımı Ayrık-zamanlı işaretler ve sistemler, FIR ve IIR sistemler, ayrık-zamanlı Fourier dönüşümleri ve uygulamaları, FIR ve IIR süzgeçlerin gerçeklenmesi için yapılar, FIR ve IIR süzgeç tasarımı, çoklu-oranlı sayısal işaret işleme, optimum doğrusal süzgeçler, uyarlanır süzgeçler ve dizilim işaret işleme.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ayrık-Zamanlı İşaretler ve Sistemler Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 1)
2 FIR ve IIR Sistemler, Ayrık-Zamanlı Sistemlerin z-Dönüşümü Analizi Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 2, 3)
3 Ayrık-Zamanlı Fourier Dönüşümleri ve Uygulamaları Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 4, 5 ve 7)
4 Örnekleme ve Geriçatım, Sürekli-Zaman İşaretlerin Ayrık-Zamanlı İşlenmesi Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 6)
5 FIR ve IIR Süzgeçlerin Gerçeklenmesi için Yapılar Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 9)
6 Sayısal Süzgeç Tasarım Teknikleri, FIR ve IIR Süzgeç Tasarımı Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 10)
7 Sayısal Süzgeç Tasarım Teknikleri, FIR ve IIR Süzgeç Tasarımı Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 10)
8 Ara sınav
9 Çoklu-oranlı Sayısal İşaret İşleme: Aradeğerleme, Ayıklama, Çokfazlı Süzgeçler Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 11)
10 Rasgele Süreçleri Kestirmek için Optimum Doğrusal Süzgeçler: Doğrusal Tahminciler, FIR ve IIR Wiener Süzgeçler, Kalman Süzgeçleri Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 12)
11 Uyarlanır Süzgeçler, LMS ve RLS Algoritmaları Proakis and Manolakis, Digital Signal Processing – Principles, Algorithms and Applications (4th ed.), Prentice Hall, 2007 (Ch. 13)
12 Dizilim İşaret İşleme
13 Sınıf-içi Sunumlar
14 Sınıf-içi Sunumlar
15 Sınıf-içi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
47
47
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Alanında bilimsel araştırma yaparak uzmanlık duzeyinde bilgiye genislemesine ve derinlemesine ulasır, bilgiyi sistematik bir yaklasımla degerlendirir, yorumlar, uygular ve alanına yenilik getirecek ozgun bilgi uretir. X
2 Elektrik ve Elektronik Muhendisliği alanında uygulanan guncel teknik ve yontemler ile bunların kısıtları hakkında uzmanlık duzeyinde kapsamlı bilgi sahibidir ve onları ozgun uygulamalarda kullanabilme becerisi gelismistir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yontemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;degisik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve ozgun cozumler gelistirir. Alanı ile ilgili calısmalarda arastırma yontemlerini ust duzeyde bir beceri ile kullanır. X
4 Akademik arastırma alanının ve muhendislik mesleginin yeni ve gelismekte olan kuramlarının ve uygulamalarının farkındadır, ihtiyac duydugunda bunları inceler ve mevcut sonucları yeniden uretebilir duzeyde ogrenir. X
5 Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı karmasık problemleri tanımlayabilir ve formule edebilir, cozmek icin ozgun yontemler gelistirir ve cozumlerde yenilikci yontemler uygular. Alanına yenilik getiren veya alanında yeni bir dusunce, yontem veya tasarım gelistirme ya da bilinen yontemleri yeni bir alana uygulayabilme biciminde ozgun calısmaları bagımsız olarak gerceklestirebilir. X
6 Kuramsal ve uygulamalı alanlarda ozgun fikir ve yontemler gelistirir; karmasık sistem veya surecleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikci/alternatif cozumler gelistirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular; bu surecte karsılasılan karmasık problemleri irdeler, cozumler ve sonuclarını surekli gelisimi gozetecek bicimde degerlendirir. Yeni ve karmasık dusuncelerin elestirel analizini, sentezini ve degerlendirmesini yapabilir. X
8 Disiplin ici, cok disiplinli, disiplinler arası ve otesi takımlarda etkin bicimde calısabilir, bu tur takımlarda liderlik yapabilir ve karmasık durumlarda ozgun cozum yaklasımları gelistirebilir; bagımsız calısabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyu C1 Genel Duzeyinde kullanarak, sozlu ve yazılı iletisim kurar. X
10 Calısmalarının surec ve sonuclarını, o alandaki veya alan dısındaki ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik toplantılarda ve dergilerde, sistematik ve acık bir sekilde yazılı ve sozlu olarak aktarır. Bilginin genislemesine ve topluma yayılmasına katkıda bulunur. X
11 Proje yonetimi ve is hayatı uygulamalarını bilir ve bunların muhendislik uygulamalarına getirdigi kısıtların farkındadır ve kısıtlar altında ozgun cozum uretmesini bilir. Bilimsel, teknolojik ve muhendislik arastırma ve gelistirme etkinliklerinin sonuclarını sosyal, cevresel, saglık, guvenlik ve hukuk boyutları cercevesinde degerlendirebilir. Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakıs acısıyla inceler, gelistirir ve gerektiginde degistirmeye yonelik girisimlerde bulunur. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması asamalarında, akademik ve mesleki tum etkinliklerde,toplumsal, bilimsel ve etik degerleri gozetir. Arastırma ve yayın etigi ilkelerine uygun davranır. Toplumsal, bilimsel, kulturel ve etik sorunların cozumune katkıda bulunur. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.