Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Doktora)

EEE 514 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optimizasyon Yöntemleri ve Uygulamaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 514
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans / Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, mühendislikte yaşanan optimizasyon problemlerine yinelemeli çözümleri tanıtmaktır. Konular arasında vektör uzayları, projeksiyon teoremi, ortogonal fonksiyonlar ve en küçük kareler yaklaşımı, koşulsuz ve koşullu optimizasyon, gradyan yöntemleri, doğrusal-doğrusal olmayan optimizasyon yer almaktadır. Ele alınan tüm yöntemler ödevler ve MATLAB uygulamaları ile pekiştirilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel optimizasyon problemini açıklayabilecek,
  • Koşulsuz optimizasyon için yinelemeli yöntemleri uygulayabilecek,
  • Eşitlik koşullu optimizasyonun analitik ve iteratif çözümlerini tanımlayabilecek,
  • Doğrusal programlama yöntemlerini açıklayabilecek,
  • Doğrusal olmayan optimizasyon problemlerini analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Mühendislik alanında karşılaşılan problemlerin "en iyi" veya "en çok arzu edilen" çözümünü analitik veya iteratif olarak belirlemek için çeşitli optimizasyon yöntemleri tanıtılacaktır. Mühendislikte en sık kullanılan optimizasyon yöntemleri elektrik mühendisliğindeki problemlerin bilgisayar çözümleri ile sunulacaktır. MATLAB platformunda ele alınan optimizasyon yöntemlerinin iteratif çözümü için programlar geliştirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğrusal uzaylar, normlu doğrusal uzaylar. İzdüşüm teoremi. Ortogonal fonksiyonlar ve en küçük kareler yaklaşımı. Bölüm 7. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
2 Diferansiyel geometri, yönlü türevler, Yerel ve küresel minimumlar için gerekli ve yeterli koşullar. Bölüm 7. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
3 Koşulsuz optimizasyon problemi, Analitik ve iteratif çözümü. En dik iniş yöntemi Bölüm 8. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
4 En dik iniş yöntemi için adım parametre arama yöntemleri: Sabit, değişken, polinom uydurma, Fibonacci ve Altın bölüm araması. Bölüm 8. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
5 Newton-Raphson iteratif yöntemi, Eşlenik yönler yöntemi Bölüm 9-10. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
6 Eşlenik gradyan (Fletcher-Reeves) ve Değişken metrik (Fletcher-Powell-Davidon) yöntemleri Bölüm 9. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
7 Eşitlik koşullu optimizasyon, analitik çözümü, Lagrange çarpan yöntemi. Bölüm 11. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
8 Ara Sınav
9 Eşitlik koşullu optimizasyonun en dik iniş ve Newton Raphson ile iteratif çözümü, penaltı yöntemleri. Bölüm 12-13. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
10 Eşitsizlik koşullu optimizasyon. Doğrusal programlama. Doğrusal programlamanın temel teoremi. Bölüm 2. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
11 Simpleks yöntemi. Bölüm 3. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
12 Uygulamalı doğrusal olmayan programlama. Bölüm 14. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
13 Kuhn-Tucker teoremi ve uygulamaları Bölüm 14. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
14 İkinci dereceden programlama. Rosen’in gradyan izdüşüm yöntemi. Bellman’in Optimallik İlkesi. Bölüm 15. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
  1. Luenberger, David.G., Ye, Yinyu, Linear and Nonlinear Programming, 4th Ed., Springer, 2016. ISBN: 9783319188423
Önerilen Okumalar/Materyaller
  1. Nash, S.G., Sofer A., Linear and Nonlinear Programming, Mc Graw Hill, 1996. ISBN: 9780070460652

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
7
10
70
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Alanında bilimsel araştırma yaparak uzmanlık duzeyinde bilgiye genislemesine ve derinlemesine ulasır, bilgiyi sistematik bir yaklasımla degerlendirir, yorumlar, uygular ve alanına yenilik getirecek ozgun bilgi uretir. X
2 Elektrik ve Elektronik Muhendisliği alanında uygulanan guncel teknik ve yontemler ile bunların kısıtları hakkında uzmanlık duzeyinde kapsamlı bilgi sahibidir ve onları ozgun uygulamalarda kullanabilme becerisi gelismistir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yontemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;degisik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve ozgun cozumler gelistirir. Alanı ile ilgili calısmalarda arastırma yontemlerini ust duzeyde bir beceri ile kullanır. X
4 Akademik arastırma alanının ve muhendislik mesleginin yeni ve gelismekte olan kuramlarının ve uygulamalarının farkındadır, ihtiyac duydugunda bunları inceler ve mevcut sonucları yeniden uretebilir duzeyde ogrenir. X
5 Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı karmasık problemleri tanımlayabilir ve formule edebilir, cozmek icin ozgun yontemler gelistirir ve cozumlerde yenilikci yontemler uygular. Alanına yenilik getiren veya alanında yeni bir dusunce, yontem veya tasarım gelistirme ya da bilinen yontemleri yeni bir alana uygulayabilme biciminde ozgun calısmaları bagımsız olarak gerceklestirebilir.
6 Kuramsal ve uygulamalı alanlarda ozgun fikir ve yontemler gelistirir; karmasık sistem veya surecleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikci/alternatif cozumler gelistirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular; bu surecte karsılasılan karmasık problemleri irdeler, cozumler ve sonuclarını surekli gelisimi gozetecek bicimde degerlendirir. Yeni ve karmasık dusuncelerin elestirel analizini, sentezini ve degerlendirmesini yapabilir.
8 Disiplin ici, cok disiplinli, disiplinler arası ve otesi takımlarda etkin bicimde calısabilir, bu tur takımlarda liderlik yapabilir ve karmasık durumlarda ozgun cozum yaklasımları gelistirebilir; bagımsız calısabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyu C1 Genel Duzeyinde kullanarak, sozlu ve yazılı iletisim kurar.
10 Calısmalarının surec ve sonuclarını, o alandaki veya alan dısındaki ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik toplantılarda ve dergilerde, sistematik ve acık bir sekilde yazılı ve sozlu olarak aktarır. Bilginin genislemesine ve topluma yayılmasına katkıda bulunur.
11 Proje yonetimi ve is hayatı uygulamalarını bilir ve bunların muhendislik uygulamalarına getirdigi kısıtların farkındadır ve kısıtlar altında ozgun cozum uretmesini bilir. Bilimsel, teknolojik ve muhendislik arastırma ve gelistirme etkinliklerinin sonuclarını sosyal, cevresel, saglık, guvenlik ve hukuk boyutları cercevesinde degerlendirebilir. Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakıs acısıyla inceler, gelistirir ve gerektiginde degistirmeye yonelik girisimlerde bulunur.
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması asamalarında, akademik ve mesleki tum etkinliklerde,toplumsal, bilimsel ve etik degerleri gozetir. Arastırma ve yayın etigi ilkelerine uygun davranır. Toplumsal, bilimsel, kulturel ve etik sorunların cozumune katkıda bulunur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.