Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Doktora)

EEE 521 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mikrodalga Mühendisliği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 521
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, bir ve iki portlu ağların y-,z-,h-, ABCD-, ve s- parametrelerini kullanarak; sinyal akış grafik analiz karakterizasyonu, pasif devre dizaynı , güç bölücüler, yönlü kuplörler, filtreler ve antenler , aktif devre dizaynı , mikrodalga transistor yükselticileri, mikrodalga transistor osilatörleri ve kablosuz sistemler gibi konuları kapsar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • S- parametreleri kullanarak, pasif ve aktif mikrodalga devre dizaylarında yetkinlik kazanmak
  • Sinyal akış grafiklerinin kullanışını anlamak
  • Kablosuz alıcı-vericilerin ana bileşenlerinin dizaynını, entegrasyonunu ve fonksiyonunu anlamak
  • Pasif devrelerin dizaynı (kuplörler, bölücüler,filtreler ve antenler)
  • Mikroşerit teknolojisini kullanarak aktif devreleri dizayn etmek (Yükselticiler ve osilatörler)
Ders Tanımı Bir ve iki portlu ağların y-,z-,h-, ABCD-, ve s- parametrelerini kullanarak; sinyal akış grafik analiz karakterizasyonu, pasif devre dizaynı, güç bölücüler, yönlü kuplörler, filtreler ve antenler, aktif devre dizaynı , mikrodalga transistor yükselticileri, mikrodalga transistor osilatörleri ve kablosuz sistemler .

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Maxwell Denklemleri, dalga denklemi ve çözümü, enerji ve güç, düzlem dalga yansıması ve dielektrik arayüze açılı gelen dalga. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 1)
2 İletim hattı teorisi, iletim hatları için devre modeli, alan analizi, Smith tablosu, Çeyrek dalga transformatörü, yük uyuşmazlığı, kayıplı iletim hatları. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 2)
3 TEM,TE ve TM dalgalarının, parallel plaka dalgakılavuzu, kare dalgakılavuzu, dairesel dalgakılavuzu, koaksiyel hat ve topraklanmış dielektirik levha üzerindeki yüzey dalgalarının Genel Çözümü. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 3)
4 Şeritçizgi, Mikroşerit, Ters Rezonans Tekniği, Dalga hızları ve Dağılma. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 3)
5 Empedans ve Eşdeğer voltaj ve Akımlar, Empedans ve Admittans Matrisleri, Saçılım Matrisi, İletim (ABCD) Matrisi. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 4)
6 Sinyal Akış Grafikleri, Süreksizlik ve Model Analizi, Dalgakılavuzlarının Uyarımı (Elektrik Akımı, Manyetik Akım ve AçıklıK Eşlemesi. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 4)
7 Yığın elemanlar (L Ağları) ile Empedans Uyumu, Tekil-Stub Ayarlama, Çift Stub Ayarlama, Çeyrek Dalga Transformatörü, Küçük Yansımalar Teorisi, Chabyshev Çoklu-Tarama Eşleme Dönüştürücüsü. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 5
8 Seri ve Paralel rezonant devreleri, İletim Hattı Rezonatörleri, Kare Dalga Kaviteleri, Dairesel Dalgakılavuzu Kaviteleri, Dielektrik Rezonatörler, Rezonatör Uyarımı, Kavite Perturbasyonları. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 6)
9 Bölücü Kuplörlerin Temel Özellikleri, T-Bağlantılı Enerji Bölücüsü , Wilkinson Enerji Bölücüsü, Yönlü Dalgakılavuzu Kuplörleri, Dört Evreli(900) Hibrit. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 7)
10 Eşlenmiş Hat Yönlü Kuplörü, Lange Kuplörü, 1800 Hibrit, Diğer Kuplörler. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 7)
11 Periyoduk Yapılar, Görüntü Parametreleme Metodu ile Filtre Dizaynı, Geçiş Kaybı Metodu ile Filtre Dizaynı, Filtre Dönüşümleri. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 8)
12 Filtre Uygulamaları, Kademeli Empedansı Alçak Geçirgen Filtreler, Eşlenmiş Hat Filtreleri, Eşlenmiş Rezonatör Kullanan Filtreler. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 8)
13 Ferromanyetik Malzemelerin Temel Özellikleri, Ferrit ortamda düzlem dalga ilerlemesi, Ferrit-yüklenmiş kare dalgakılavuzunda ilerleme, Ferrit izolatörler, Ferrit sirkülatörler. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 9)
14 İki-portlu Enerji Kazançları, Kararlılık, Tek Aşamalı Transistör Yükselteci Dizaynı, Enerji Yükselteçleri. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 11)
15 RF Osilatörleri, Mikrodalga Osilatörleri, Osilator Faz Gürültüsü. M.Pozar, Microwaves Engineering,3rd ed., 2005 (Ch. 12)
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
45
45
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Alanında bilimsel araştırma yaparak uzmanlık duzeyinde bilgiye genislemesine ve derinlemesine ulasır, bilgiyi sistematik bir yaklasımla degerlendirir, yorumlar, uygular ve alanına yenilik getirecek ozgun bilgi uretir. X
2 Elektrik ve Elektronik Muhendisliği alanında uygulanan guncel teknik ve yontemler ile bunların kısıtları hakkında uzmanlık duzeyinde kapsamlı bilgi sahibidir ve onları ozgun uygulamalarda kullanabilme becerisi gelismistir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yontemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;degisik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve ozgun cozumler gelistirir. Alanı ile ilgili calısmalarda arastırma yontemlerini ust duzeyde bir beceri ile kullanır. X
4 Akademik arastırma alanının ve muhendislik mesleginin yeni ve gelismekte olan kuramlarının ve uygulamalarının farkındadır, ihtiyac duydugunda bunları inceler ve mevcut sonucları yeniden uretebilir duzeyde ogrenir. X
5 Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı karmasık problemleri tanımlayabilir ve formule edebilir, cozmek icin ozgun yontemler gelistirir ve cozumlerde yenilikci yontemler uygular. Alanına yenilik getiren veya alanında yeni bir dusunce, yontem veya tasarım gelistirme ya da bilinen yontemleri yeni bir alana uygulayabilme biciminde ozgun calısmaları bagımsız olarak gerceklestirebilir. X
6 Kuramsal ve uygulamalı alanlarda ozgun fikir ve yontemler gelistirir; karmasık sistem veya surecleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikci/alternatif cozumler gelistirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular; bu surecte karsılasılan karmasık problemleri irdeler, cozumler ve sonuclarını surekli gelisimi gozetecek bicimde degerlendirir. Yeni ve karmasık dusuncelerin elestirel analizini, sentezini ve degerlendirmesini yapabilir. X
8 Disiplin ici, cok disiplinli, disiplinler arası ve otesi takımlarda etkin bicimde calısabilir, bu tur takımlarda liderlik yapabilir ve karmasık durumlarda ozgun cozum yaklasımları gelistirebilir; bagımsız calısabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyu C1 Genel Duzeyinde kullanarak, sozlu ve yazılı iletisim kurar. X
10 Calısmalarının surec ve sonuclarını, o alandaki veya alan dısındaki ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik toplantılarda ve dergilerde, sistematik ve acık bir sekilde yazılı ve sozlu olarak aktarır. Bilginin genislemesine ve topluma yayılmasına katkıda bulunur. X
11 Proje yonetimi ve is hayatı uygulamalarını bilir ve bunların muhendislik uygulamalarına getirdigi kısıtların farkındadır ve kısıtlar altında ozgun cozum uretmesini bilir. Bilimsel, teknolojik ve muhendislik arastırma ve gelistirme etkinliklerinin sonuclarını sosyal, cevresel, saglık, guvenlik ve hukuk boyutları cercevesinde degerlendirebilir. Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakıs acısıyla inceler, gelistirir ve gerektiginde degistirmeye yonelik girisimlerde bulunur. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması asamalarında, akademik ve mesleki tum etkinliklerde,toplumsal, bilimsel ve etik degerleri gozetir. Arastırma ve yayın etigi ilkelerine uygun davranır. Toplumsal, bilimsel, kulturel ve etik sorunların cozumune katkıda bulunur. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.