Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Doktora)

EEE 522 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
RF ID Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 522
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu Dersin Amacı, Öğrencilere Modern RFID Sistemlerinde Kullanılan, Yakın ve Uzak Alan Çeşitliğini de İçeren Teknolojiyle Her Açıdan İlişki Kurdurmaktır. RFID sistemleri için Fizik, Tasarım, Veri Yapıları ve Kontrol Mekanizmaları Kapsanmıştır. Öğrenciler İlgili Standartlarla, Gelişen İşletme Süreç Modelleriyle, Uygulamalarıyla ve RFID’nin kullanımından Doğan Sosyal Konulara da Aşina Olacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektromanyetik ve RF Spektrum Seviyelerindeki Yakın ve Uzak alan RFID Sistemlerinin İşlemlerini Kullanan Fiziksel Olayları Bilmeli,
  • Bu Fiziksel olayların RFID Bileşenlerinin, Özellikle Okuyucuların ve Etiketlerin Karakteristiğine Nasıl Etki Ettiğini Anlamalı ve Bu Karakteristiklerin İlgili Bileşenlerin Tasarlanmış Kullanımına Nasıl Etki Ettiğini Anlamalı,
  • RFID Belirteçlerinin Üzerinde Verinin Kodlanması, Belirsizliğin Giderilmesi ve Ortaya Çıkarılması İçin Kullanılan Endüstriyel Standart Algoritmaları Bilmeli
  • Uygulama Özellikleri ve Fiziksel Ölçüm Gereksinimleri Temelli RFID Sistem Bileşenlerini Seçebilmeli
  • ID Yönetim, Takip, Algılama, Elektronik Ödeme ve Endüstriyel Otomasyon Alanlarındaki Uygulama İhtiyacını Karşılamak için RFID Teknolojisini ICT Sistemleri İçerisinde Uygulayabilmeli,
  • Güvenliğin RFID Belirteçleri Bakımından Nasıl Korunacağını, Kullanıcı Gizliliği Açısından Güvenlik Metotlarının Kısıtlamaarını, Sağlamlığını, Uygulama Gereksinimlerini ve Maliyetini Bilmelidir.
Ders Tanımı Elektromanyetik Rezonans Ve Manyetik Kavis Temelli Metotlar, Yakın Alan Yük Modüleli pasif RFID Metotlar, Tamamı Aktif Aktarıcılar, Spektrum Kullanımı ve Performans Sınırlamaları, Veri Formatları, Şifreleme Metotları ve Standartları, Veri Bütünlüğü ve RFID için Güvenlik, Çoklu-Etiket Tahkimi ve Adresleme Algoritmaları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Elektromanyetik Rezonans ve Manyetik Kavis Temelli Metotlar. Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
2 Yakın Alan Yük Modüleli Pasif RFID Metotları Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
3 Yarı-Pasif RFID Metotları Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
4 Tamamı Aktif Aktarıcı Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
5 Spektrum Kullanımı ve Performans Sınırlamaları Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
6 Veri Formatları, Şifreleme Metotları ve Standartları Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
7 Veri Bütünlüğü ve RFID için Güvenlik Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
8 Çoklu-Etiket Tahkimi ve Adresleme Algoritmaları Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
9 Extra Fonksiyonlar için Komplex Etiket Mimarileri Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
10 İşletme Modelleri ve sistemleri için RFID Kullanımı ve Rekabet Teknolojileri Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
11 RFID kullanımından kaynaklanan Sosyal Hususlar Daniel M. Dobkin, The RF in RFID, Passive UHF RFID in Practice, Elsevier Newnes, 2007
12 Sınıf-içi Sunumlar
13 Sınıf-içi Sunumlar
14 Sınıf-içi Sunumlar
15 Sınıf-içi Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
45
45
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Alanında bilimsel araştırma yaparak uzmanlık duzeyinde bilgiye genislemesine ve derinlemesine ulasır, bilgiyi sistematik bir yaklasımla degerlendirir, yorumlar, uygular ve alanına yenilik getirecek ozgun bilgi uretir. X
2 Elektrik ve Elektronik Muhendisliği alanında uygulanan guncel teknik ve yontemler ile bunların kısıtları hakkında uzmanlık duzeyinde kapsamlı bilgi sahibidir ve onları ozgun uygulamalarda kullanabilme becerisi gelismistir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yontemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;degisik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve ozgun cozumler gelistirir. Alanı ile ilgili calısmalarda arastırma yontemlerini ust duzeyde bir beceri ile kullanır. X
4 Akademik arastırma alanının ve muhendislik mesleginin yeni ve gelismekte olan kuramlarının ve uygulamalarının farkındadır, ihtiyac duydugunda bunları inceler ve mevcut sonucları yeniden uretebilir duzeyde ogrenir. X
5 Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı karmasık problemleri tanımlayabilir ve formule edebilir, cozmek icin ozgun yontemler gelistirir ve cozumlerde yenilikci yontemler uygular. Alanına yenilik getiren veya alanında yeni bir dusunce, yontem veya tasarım gelistirme ya da bilinen yontemleri yeni bir alana uygulayabilme biciminde ozgun calısmaları bagımsız olarak gerceklestirebilir. X
6 Kuramsal ve uygulamalı alanlarda ozgun fikir ve yontemler gelistirir; karmasık sistem veya surecleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikci/alternatif cozumler gelistirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular; bu surecte karsılasılan karmasık problemleri irdeler, cozumler ve sonuclarını surekli gelisimi gozetecek bicimde degerlendirir. Yeni ve karmasık dusuncelerin elestirel analizini, sentezini ve degerlendirmesini yapabilir. X
8 Disiplin ici, cok disiplinli, disiplinler arası ve otesi takımlarda etkin bicimde calısabilir, bu tur takımlarda liderlik yapabilir ve karmasık durumlarda ozgun cozum yaklasımları gelistirebilir; bagımsız calısabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyu C1 Genel Duzeyinde kullanarak, sozlu ve yazılı iletisim kurar. X
10 Calısmalarının surec ve sonuclarını, o alandaki veya alan dısındaki ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik toplantılarda ve dergilerde, sistematik ve acık bir sekilde yazılı ve sozlu olarak aktarır. Bilginin genislemesine ve topluma yayılmasına katkıda bulunur. X
11 Proje yonetimi ve is hayatı uygulamalarını bilir ve bunların muhendislik uygulamalarına getirdigi kısıtların farkındadır ve kısıtlar altında ozgun cozum uretmesini bilir. Bilimsel, teknolojik ve muhendislik arastırma ve gelistirme etkinliklerinin sonuclarını sosyal, cevresel, saglık, guvenlik ve hukuk boyutları cercevesinde degerlendirebilir. Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakıs acısıyla inceler, gelistirir ve gerektiginde degistirmeye yonelik girisimlerde bulunur. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması asamalarında, akademik ve mesleki tum etkinliklerde,toplumsal, bilimsel ve etik degerleri gozetir. Arastırma ve yayın etigi ilkelerine uygun davranır. Toplumsal, bilimsel, kulturel ve etik sorunların cozumune katkıda bulunur. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.