Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Doktora)

EEE 525 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektromanyetikte Hesapsal Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 525
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Maxwell Denklemleri, Zaman-Uzayı Metotları: Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar, Frekans-Uzayı Metotları.: Momentlerin Metodu ,Sonlu Elemanlar, Yüksek Frekans Metotları : Geometirik Optikler, Kırınım ve Çok Kutup Metotları. Uygulama Alanları Gibi Konuları Kapsamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektromanyetik Dalga İlerlemesi için Standart Metotları Bağımsız Bir Şekilde Uygulayabilmeli ve Sınırlandırmaları Anlayabilmeli,
  • Temel Özellikler ve Sınırlandırmaların İç Yüzünü Anlayabilmek Adına Ticari Uygulama Yazılımını Kullanabilmeli,
  • Yüksek Frekans Asimptotikleri için Tekniklerin Uygulamalarında Eğitilmiş Çaylak Olmalıdırlar.
  • Maxwell Denklemleri, Zaman-Uzayı Metotları: Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar, Frekans-Uzayı Metotları: Momentlerin Metodu ,Sonlu Elemanlar, Yüksek Frekans Metotları : Geometirik Optikler, Kırınım ve Çok Kutup Metotları. Uygulama Alanları
Ders Tanımı Maxwell Denklemleri, Zaman-Uzayı Metotları: Sonlu Farklar ve Sonlu Elemanlar, Frekans-Uzayı Metotları.: Momentlerin Metodu ,Sonlu Elemanlar, Yüksek Frekans Metotları : Geometirik Optikler, Kırınım ve Çok Kutup Metotları. Uygulama Alanları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, ElektromanyetikTeorininGözdenGeçirilmesi, EM ProblemleriSınıflandırılması, BazıÖnemliTeoremler NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch1)
2 Analitik Metotlar : Giriş, Değişkenlerin Ayrılması , Kare Koordinatlarda Değişkenlerin Ayrılması, Silindirik Koordinatlarda Değişkenlerin Ayrılması,KüreselKoordinatlarda Değişkenlerin Ayrılması, NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch2)
3 Bazı Faydalı Ortogonal Fonksiyonları, Seri Açılımları , Pratik Uygulamalar, Yağmur Damlalarından Kaynaklı Zayıflama NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch2)
4 Sonlu Fark Metotları: Giriş, Sonlu Fak Şemaları, Parabolik PDE lerin Sonlu Farklılaşması, Hiperbolik PDE lerin Sonlu Farklılaşması, Eliptik PDE lerin Sonlu Farklılaşması, FD Çözümleri için Doğruluk ve Kararlılık. NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch3)
5 Pratik Uygulamalar I — KılavuzlanmışYapılar, Pratik Uygulamalar II— Dalga Saçılımı (FDTD) , FDTD için Soğurgan Sınır Koşulları, Kare Olmayan Sistemler için Sonlu Farklılaşması, Numerik İntegralleme ,Notları Sonuçlandırmak NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch3)
6 DeğişimselMetotlar : Giriş , Doğrusal Uzayda Operatörler, DeğişimselKalkülüs , PDE’lerden Fonksiyonellerin Kurulması NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch4)
7 Rayleigh–Ritz Metodu, WeightedResidualMetodu Özdeğer Problemleri, Pratik Uygulamalar NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch4)
8 Moment Metodu: Giriş, İntegral Denklemleri, GreenFonksiyou, Uygulamalar I — Yarı-Statik Problemler Uygulamalar II — Saçılma Problemleri Uygulamalar III — Işıma Problemleri Uygulamalar IV — İnsan Vücudunda EM Emilim. NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch5)
9 Sonlu Eleman Metodu: Giriş , Laplas Denkleminin Çözümü,PoissonDenkleminin Çözümü, Dalga Denkleminin Çözümü NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch6)
10 Otomatik Mesh Nesli I — Kare Domenler Otomatik Mesh Nesli II —Gelişi-güzelDomenler, Bantgenişliği Azaltma, Yüksek Dereceli Elemanlar, 3 Boyutlu Elemanlar, Harici Problemler için Sonlu Eleman Metodu, Sonlu Eleman Zaman Domeni Metodu NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch6)
11 İletim Hattı Matris Metodu: Giriş, iletim Hattı Denklemleri, Difüzyon Denklemlerinin Çözümü, Dalga Denklemlerinin Çözümü NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch7)
12 TLM İçerisindeHomojen Olmayan ve Kayıplı Ortamlar, 3 Boyutlu TLM Mesh, Hata Kaynakları ve Düzeltme , Soğurgan Sınır Koşulları NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch7)
13 Monte Carlo Metotları: Giriş, Rastgele Sayıların ve Değişkenlerin Üretimi, Hatanın Değerlendirilmesi, Numerik Integrasyon, Potansiyel Problemlerin Çözümü, Bölgesel Monte Carlo Metotları- Zaman Bağımlı Problemler NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch8)
14 Hatlar Metodu: Giriş, Laplace Denklemlerinin Çözümü , Dalga Denklemlerinin Çözümü , Zaman Domeni Çözümü. NumericalTechniques in Electromagneticswith MATLAB 3rd Edition , Matthew N.O. Sadiku, 2009 (Ch9)
15 Tekrar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap ve ders yansıları
Önerilen Okumalar/Materyaller İlgili Araştırma Makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
45
45
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
2
2
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Alanında bilimsel araştırma yaparak uzmanlık duzeyinde bilgiye genislemesine ve derinlemesine ulasır, bilgiyi sistematik bir yaklasımla degerlendirir, yorumlar, uygular ve alanına yenilik getirecek ozgun bilgi uretir. X
2 Elektrik ve Elektronik Muhendisliği alanında uygulanan guncel teknik ve yontemler ile bunların kısıtları hakkında uzmanlık duzeyinde kapsamlı bilgi sahibidir ve onları ozgun uygulamalarda kullanabilme becerisi gelismistir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yontemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;degisik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve ozgun cozumler gelistirir. Alanı ile ilgili calısmalarda arastırma yontemlerini ust duzeyde bir beceri ile kullanır. X
4 Akademik arastırma alanının ve muhendislik mesleginin yeni ve gelismekte olan kuramlarının ve uygulamalarının farkındadır, ihtiyac duydugunda bunları inceler ve mevcut sonucları yeniden uretebilir duzeyde ogrenir. X
5 Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı karmasık problemleri tanımlayabilir ve formule edebilir, cozmek icin ozgun yontemler gelistirir ve cozumlerde yenilikci yontemler uygular. Alanına yenilik getiren veya alanında yeni bir dusunce, yontem veya tasarım gelistirme ya da bilinen yontemleri yeni bir alana uygulayabilme biciminde ozgun calısmaları bagımsız olarak gerceklestirebilir. X
6 Kuramsal ve uygulamalı alanlarda ozgun fikir ve yontemler gelistirir; karmasık sistem veya surecleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikci/alternatif cozumler gelistirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular; bu surecte karsılasılan karmasık problemleri irdeler, cozumler ve sonuclarını surekli gelisimi gozetecek bicimde degerlendirir. Yeni ve karmasık dusuncelerin elestirel analizini, sentezini ve degerlendirmesini yapabilir. X
8 Disiplin ici, cok disiplinli, disiplinler arası ve otesi takımlarda etkin bicimde calısabilir, bu tur takımlarda liderlik yapabilir ve karmasık durumlarda ozgun cozum yaklasımları gelistirebilir; bagımsız calısabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyu C1 Genel Duzeyinde kullanarak, sozlu ve yazılı iletisim kurar. X
10 Calısmalarının surec ve sonuclarını, o alandaki veya alan dısındaki ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik toplantılarda ve dergilerde, sistematik ve acık bir sekilde yazılı ve sozlu olarak aktarır. Bilginin genislemesine ve topluma yayılmasına katkıda bulunur. X
11 Proje yonetimi ve is hayatı uygulamalarını bilir ve bunların muhendislik uygulamalarına getirdigi kısıtların farkındadır ve kısıtlar altında ozgun cozum uretmesini bilir. Bilimsel, teknolojik ve muhendislik arastırma ve gelistirme etkinliklerinin sonuclarını sosyal, cevresel, saglık, guvenlik ve hukuk boyutları cercevesinde degerlendirebilir. Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakıs acısıyla inceler, gelistirir ve gerektiginde degistirmeye yonelik girisimlerde bulunur. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması asamalarında, akademik ve mesleki tum etkinliklerde,toplumsal, bilimsel ve etik degerleri gozetir. Arastırma ve yayın etigi ilkelerine uygun davranır. Toplumsal, bilimsel, kulturel ve etik sorunların cozumune katkıda bulunur. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.