Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Doktora)

EEE 652 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stokastik Süreçler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 652
Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı işaret işlemede kullanılan stokastik süreçlerle ilgili temel bilgilerin verilmesidir. Derste önce olasılık kuramı gözden geçirilecektir. Daha sonra kesikli ve sürekli rasgele değişkenler tartışılacaktır. Uygulama olarak kestirim ve ve hipotez testi yapılacaktır. Stokastik süreçler, rasgele işaret işleme ve Markov dizileri de kapsanacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • olasılık yoğunluk işlevini belirleyebilecek, olasılık hesabı yapabilecek
  • kesikli ve sürekli rasgele değişkenlerin parametrelerini belirlebilecek,
  • rasgele değişkenlerin toplamlarının karakteristiklerini belirleyebilecek,
  • rasgele gözlemler kullanarak hipotez testi yapabilecek,
  • rasgele değişkenlerin özilişki işlevini ve güç görüngesi yoğunluğunu belirleyebilecek,
  • rasgele ölçümleri kullanarak en iy kastirimi elde edebilecek,
  • rasgele süreçleri Markov dizisi ile modelleyebileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı için zorunlu bir derstir. Ders, Rasgele Sinyaller, Olasılık Teorisi, Stokastik Süreçler ve Rasgele İşaret İşleme alanındadır. Ders, temel olasılık kavramlarını, zaman ortalamalarını, istatistiksel ortalamaları, rasgele değişkenleri, momentleri, CDF, PDF ve PSD fonksiyonlarını, rasgele vektörleri, durağan ve ergodik rasgele süreçleri ve rasgele sinyalleri incelemeyi amaçlamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sinyallerin ve sistemlerin gözden geçirilmesi Textbooks Ch 1
2 Zaman ortalamaları, korelasyon, kovaryans Textbooks Ch 7
3 Rasgele sinyallerin, Doğrusal Zamanla Değişmeyen sistemler tarafından işlenmesi Textbooks Ch 7
4 Uygulamalar: Kestirim problemi Textbooks Ch 7
5 Olasılık Teorisi Textbooks Ch 2
6 Rasgele değişken kavramı Textbooks Ch 3
7 Kümülatif Dağılım ve Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları Textbooks Ch 3
8 İstatistiksel ortalamalar, ortalama, varyans, yüksek mertebe momentleri Textbooks Ch 3
9 Rasgele vektörler Textbooks Ch 4
10 Rasgele değişkenlerin fonksiyonları Textbooks Ch 5
11 Rasgele değişkenlerin karakteristik fonksiyonu Textbooks Ch 5
12 Stokastik süreçler Textbooks Ch 6
13 Ergodik ve durağan süreçler Textbooks Ch 6
14 Elektrik- Elektronik Mühendisliğinde Uygulamalar Textbooks Ch 7
15 Dönemin Gözden geçirilmesi ve soru çözümü
16 Final

 

Ders Kitabı

Alberto Leon-Garcia, Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering, 3/E, Pearson, 2008. ISBN: 9780131471221

Önerilen Okumalar/Materyaller

Stark and Woods, Probability and Random Processes with Applications to Signal Processing, 4/E Pearson, 2012 ISBN: 9780273752288

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
6
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
5
11
55
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
32
32
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Alanında bilimsel araştırma yaparak uzmanlık duzeyinde bilgiye genislemesine ve derinlemesine ulasır, bilgiyi sistematik bir yaklasımla degerlendirir, yorumlar, uygular ve alanına yenilik getirecek ozgun bilgi uretir. X
2 Elektrik ve Elektronik Muhendisliği alanında uygulanan guncel teknik ve yontemler ile bunların kısıtları hakkında uzmanlık duzeyinde kapsamlı bilgi sahibidir ve onları ozgun uygulamalarda kullanabilme becerisi gelismistir. X
3 Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yontemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular;degisik disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve ozgun cozumler gelistirir. Alanı ile ilgili calısmalarda arastırma yontemlerini ust duzeyde bir beceri ile kullanır. X
4 Akademik arastırma alanının ve muhendislik mesleginin yeni ve gelismekte olan kuramlarının ve uygulamalarının farkındadır, ihtiyac duydugunda bunları inceler ve mevcut sonucları yeniden uretebilir duzeyde ogrenir. X
5 Alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı karmasık problemleri tanımlayabilir ve formule edebilir, cozmek icin ozgun yontemler gelistirir ve cozumlerde yenilikci yontemler uygular. Alanına yenilik getiren veya alanında yeni bir dusunce, yontem veya tasarım gelistirme ya da bilinen yontemleri yeni bir alana uygulayabilme biciminde ozgun calısmaları bagımsız olarak gerceklestirebilir. X
6 Kuramsal ve uygulamalı alanlarda ozgun fikir ve yontemler gelistirir; karmasık sistem veya surecleri tasarlar ve tasarımlarında yenilikci/alternatif cozumler gelistirir. X
7 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular; bu surecte karsılasılan karmasık problemleri irdeler, cozumler ve sonuclarını surekli gelisimi gozetecek bicimde degerlendirir. Yeni ve karmasık dusuncelerin elestirel analizini, sentezini ve degerlendirmesini yapabilir. X
8 Disiplin ici, cok disiplinli, disiplinler arası ve otesi takımlarda etkin bicimde calısabilir, bu tur takımlarda liderlik yapabilir ve karmasık durumlarda ozgun cozum yaklasımları gelistirebilir; bagımsız calısabilir ve sorumluluk alır. X
9 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyu C1 Genel Duzeyinde kullanarak, sozlu ve yazılı iletisim kurar. X
10 Calısmalarının surec ve sonuclarını, o alandaki veya alan dısındaki ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik toplantılarda ve dergilerde, sistematik ve acık bir sekilde yazılı ve sozlu olarak aktarır. Bilginin genislemesine ve topluma yayılmasına katkıda bulunur. X
11 Proje yonetimi ve is hayatı uygulamalarını bilir ve bunların muhendislik uygulamalarına getirdigi kısıtların farkındadır ve kısıtlar altında ozgun cozum uretmesini bilir. Bilimsel, teknolojik ve muhendislik arastırma ve gelistirme etkinliklerinin sonuclarını sosyal, cevresel, saglık, guvenlik ve hukuk boyutları cercevesinde degerlendirebilir. Alanı ile ilgili sosyal ilişkileri ve normları eleştirel bir bakıs acısıyla inceler, gelistirir ve gerektiginde degistirmeye yonelik girisimlerde bulunur. X
12 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması asamalarında, akademik ve mesleki tum etkinliklerde,toplumsal, bilimsel ve etik degerleri gozetir. Arastırma ve yayın etigi ilkelerine uygun davranır. Toplumsal, bilimsel, kulturel ve etik sorunların cozumune katkıda bulunur. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.