Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Hakkımızda

Yüksek Lisans programının temel amacı, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Bu kapsamda, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, uluslararası düzeyde lisansüstü eğitimi vererek, Endüstri Mühendisliği ile ilgili her türlü problemi bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında mühendislik bakış açısıyla çözebilen, kendini yenileyerek bilgi üreten ve paylaşan, bilimsel ve evrensel değerleri ilke edinerek ihtiyaçlara mesleki etik kurallar çerçevesinde çözüm üreten araştırmalar yapan mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı lisansüstü programlarındaki öğrencilerimiz; Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama, problemleri çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama, karmaşık sistem veya süreçleri tasarlama ve tasarımlarında çözümler geliştirme, kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama, çalışmalarının sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarma, güncel gelişmeleri değerlendirme becerilerine sahip şekilde mezun olmaktadırlar.

Öğrencilerin bilgi teknolojileri konusunda yetişmeleri için bütün derslerin uygulama ve projelerinde bilgisayar ve yazılım kullanımı özendirilmektedir. Bu amaçla tümü internete bağlı olmak üzere bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarlar ve mesleki yazılımlar öğrencilerin kullanımına açıktır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.