İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

İzmir Ekonomi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler(Tezli)(İngilizce)

Sakarya Caddesi, No:156 35330 Balçova - İzmir TÜRKİYE

Tel : +90 (232) 279 25 25
Fax: +90 (232) 279 26 26


Başvuru koşulları ve ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi içinsbe@ieu.edu.tr

Programla ilgili akademik sorularınız için: Araş. Gör. Pınar Umul Ünsal