Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 601 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Araştırma Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 601
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı siyasette bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli araçlarla donatmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler, araştırma sorunsallarını formüle etmeyi, hipotezler geliştirmeyi, veri toplamayı ve işlemselleştirme, ölçme ve veri toplama yöntemlerini öğreneceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal bilimlerde araştırma yapmanın zorluklarını öğrenebileceklerdir
  • Farklı araştırma tekniklerinin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirebileceklerdir
  • Test edilebilir hipotezleri formüle edebileceklerdir
  • Gerekli veri ve kaynakları tanımlayabileceklerdir
  • Görüşme ve anket sorusu hazırlayabileceklerdir
  • Sosyal bilimlerdeki etik sorunlar hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere nitel, nicel ve siyaset bilimindeki karma yöntemleri tanıtır. Öğrenciler, hipotez, değişken, örnek olay, karşılaştırmalı yöntem, deney ve söylem analizi gibi terimleri öğrenebileceklerdir. Tüm öğrencilerin derse haftalık okumaları yapmış olarak gelmeleri ve sınıftaki tartışmalara katılmaları beklenmektedir. \nAyrıca akademik dürüstlük esastır. Üniversitemiz bu konuya önem vermektedir. İntihalin hiçbir türlüsü hoşgörülmeyecektir. Akademik dürüstlük ilkesini ihlal eden öğrenciler, disiplin yönetmeliğine tabii tutulurlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Dersin öğretim izlencesinin tanıtımı
2 Siyasetin Bilimsel Olarak Çalışılması Straits ve Singleton, Jr. (2011) Social research: approaches and fundamentals,chp. 1, 2.
3 Araştırma Soruları ve Teorileri Straits ve Singleton, Jr. (2011) Social research: approaches and fundamentals,chp. 3.
4 Hipotezler, değişkenler, İşlemleştirme ve Ölçme Matthews and Ross (2010) Research methods: a practical guide for the social sciences, chp A4, B2, B3.
5 Nitel ve Nicel Çalışmalar Matthews and Ross (2010) Research methods: a practical guide for the social sciences, chp B4 Qualitative versus Quantitative: What Might This Distinction Mean? Qualitative Methods. 1(1): 4-8. Mahoney, J. and G. Goertz. 2006. A Tale of Two Cultures: Contrasting Quantitative and Qualitative Research. Political Analysis 14: 227-49.
6 Örnek Olay Tasarımları Gerring, John (2004). What Is a Case Study and What Is It Good For? American Political Science Review. 98(2): 341-54. Seawright, Jason and Gerring, John (2008). Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative and Quantitative Options. Political Research Quarterly. 61(2): 294-308. Geddes, ch. 4. Bennett, Andrew and Colin Elman (2007). Case Study Methods in the International Relations Subfield. Comparative Political Studies 40(2): 170-95.
7 Tarihsel Analiz Matthews and Ross (2010) Research methods: a practical guide for the social sciences, chp C8, C9 Thies, Cameron (2002). A Pragmatic Guide to Qualitative Historical Analysis in the Study of International Relations. International Studies Perspectives, 3(4), 351-372.
8 Etnografi ve katılımcı gözlemi Matthews and Ross (2010) Research methods: a practical guide for the social sciences, chp C1, C2, C7 Straits ve Singleton, Jr. (2011) Social research: approaches and fundamentals,chp. 10 Wedeen, Lisa. “Reflections on Ethnographic Work in Political Science.” Annual Review of Political Science 13 (2010), pp. 255–272.
9 Mülakatlar Matthews and Ross (2010) Research methods: a practical guide for the social sciences, chp C4 Asking Questions: Techniques for Semistructured Interviews. PS: Political Science & Politics, 35(4): 665-668. Berry, Jeffrey (2002). Validity and Reliability Issues In Elite Interviewing. PS: Political Science & Politics, 35(4): 679-682.
10 İçerik Analizi ve Söylem Analizi Matthews and Ross (2010) Research methods: a practical guide for the social sciences, chp D6, D7. Weeden, Lisa. 2010. Reflections on Ethnographic Work in Political Science. Annual Review of Political Science 13: 255-72. Grimmer Justin and Brandon M. Stewart. 2013. Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods for Political Texts. Political Analysis 21(3):267-297.
11 Anket Araştırması Straits ve Singleton, Jr. (2011) Social research: approaches and fundamentals, chp.8 Smith, Tom W. and Frederick D. Weil (1990) Finding public opinion data: A guide to sources. Public Opinion Quarterly 54(4): 609-626.
12 Kontrollü Deney Straits ve Singleton, Jr. (2011) Social research: approaches and fundamentals,chp. 6, 7 McDermott, Rose. 2002. Experimental Methods in Political Science. Annual Review of Political Science 5: 31-61. Mintz, Alex, Yi Yang, and Rose McDermott. 2011. Experimental Approaches to International Relations. International Studies Quarterly 55(2): 493-501.
13 Araştırma Bulgularının ve Etik Problemlerinin Sunulması Straits ve Singleton, Jr. (2011) Social research: approaches and fundamentals,chp. E1, E2, E3, E4 Woliver, Laura (2002). Ethical Dilemmas in Personal Interviewing. PS: Political Science & Politics, 35(4), 677-678.
14 Sunumlar
15 Sunumlar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
80
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
10
120
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
28
56
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
224

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.