Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 7.5
PSIR 601 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 7.5
PSIR 603 Siyaset Teorisi 3 0 3 7.5
PSIR 631 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3 0 3 7.5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 7.5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 7.5
PSIR 605 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 7.5
PSIR 695 Seminer 0 0 0 7.5
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 697 Yeterlilik Sınavı 0 0 0 30
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 698 Tez Önerisi 0 0 0 30
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
PSIR 602 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular 3 0 3 7.5
PSIR 604 Türk Siyasi Hayatı 3 0 3 7.5
PSIR 632 Uluslararası Güvenlik 3 0 3 7.5
PSIR 633 Etik ve Uluslararası İlişkiler 3 0 3 7.5
PSIR 634 Uluslararası Politik Ekonomi 3 0 3 7.5
PSIR 635 Dış Politika Analizi 3 0 3 7.5
PSIR 636 Türkiye’de Dış Politika Yazını 3 0 3 7.5
PSIR 637 Uluslararası İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar 3 0 3 7.5
PSIR 638 Enerji Jeopolitiği ve Politikaları 3 0 3 7.5
PSIR 641 Toplumsal Hareketler 3 0 3 7.5
PSIR 642 Kamuoyu ve Seçmen Davranışı 3 0 3 7.5
PSIR 643 Milliyetçilik ve Vatandaşlık 3 0 3 7.5
PSIR 644 Devlet 3 0 3 7.5
PSIR 645 Bölgesel Çalışmalar 3 0 3 7.5
PSIR 646 Karşılaşmalı Siyasette Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar 3 0 3 7.5
PSIR 651 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular ve Kavramlar 3 0 3 7.5
PSIR 652 Türk Siyasal Düşüncesi 3 0 3 7.5
PSIR 653 Türkiye’nin Politik Ekonomisi 3 0 3 7.5
PSIR 661 Avrupa'da Yönetişim 3 0 3 7.5
PSIR 662 Avrupa Bütünleşmesinin Politik Ekonomisi 3 0 3 7.5
PSIR 663 AB’nin Dış İlişkileri 3 0 3 7.5
PSIR 664 Avrupa Bütünleşme Kuramları 3 0 3 7.5
PSIR 665 Avrupa’da Ulusaldan Ulus-üstü Yönetişime 3 0 3 7.5
PSIR 666 AB Yönetişiminin Meşruiyeti 3 0 3 7.5
PSIR 667 Avrupa Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar 3 0 3 7.5
PSIR 668 Avrupa Diplomasisi ve Askeri Tarihi 3 0 3 7.5
PSIR 671 Siyaset Felsefesinde Tartışmalar: Özgürlük, Yurttaşlık, Demokrasi 3 0 3 7.5
PSIR 672 Modernite ve Eleştirileri 3 0 3 7.5
PSIR 673 Kant’tan Habermas’a Eleştirel Kuram 3 0 3 7.5
PSIR 674 Liberalizm ve Eleştirileri 3 0 3 7.5
PSIR 675 Siyasal Düşünce ve Edebiyat 3 0 3 7.5
Diğer Notlar

* Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler toplam yirmi bir İEÜ kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi almakla yükümlüdür, Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler de en az kırk iki İEÜ kredisinden on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredi almakla yükümlüdür.

* Kayıtlı ve ders aşamasındaki tüm öğrenciler yeni programa tabidir.

* Anabilim Dalı Başkanı ve Danışman onayı ile öğrenciler yüksek lisans dersleri arasından seçmeli ders alabilirler.

 

Doktora Yeterlilik Sınavı

Doktora derslerimiz, Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Teorisi ve Türkiye Siyaseti başlığı altındaki dört temel uzmanlık alanı altında sunulmaktadır. Öğrencilerimiz, ders dönemi boyunca her bir uzmanlık alanından en az bir ders almak zorundadır.

Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak için her öğrenci bu alanların en az ikisinde yeterliliğini ispatlamalıdır. Yeterlilik sınavı bölümün web sitesinde ilan edilen okuma listelerini temel alarak yılda iki kez, Mayıs ve Aralık aylarında yapılır. Tüm listeler alanında uzman hocalar tarafından hazırlanmıştır ve sınav için kapsamlı bir kılavuz olmaktan ziyade giriş niteliğinde bir çerçeve sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Yazılı sınava ek olarak öğrenciler bir sözlü sınava da alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınavlar aynı hafta içinde yapılmaktadır.

Seminer ve Doktora Kolokyumu

Tüm öğrenciler, seçtiği uzmanlık alanından bir hocanın açtığı PSIR 695 kodlu Seminer dersine kayıtlanmak zorundadır. Seminer dersi Başarılı/Başarısız notları ile değerlendirilir. Tüm öğrencilerin yaptıkları çalışmaları dönem sonunda Lisansüstü Koordinatörü tarafından organize edilecek olan Doktora Kolokyumu’nda sunmaları beklenmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.