Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 668 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Diplomasisi ve Askeri Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 668
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Son beş yüzyıl içerisinde modern Avrupa’nın uluslararası ilişkiler, çatışmalar ve savunma ve güvenlik politikaları tarihine nüfuz edebilmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yeni Çağ’ın başlarında Avrupa’daki siyasaların askeri ve denizcilik gücünün yükselişinin sebeplerini açıklar.
  • Yeni Çağ’ın başlarında Avrupa’daki siyasaların askeri ve denizcilik gücünün yükselişinin sebeplerini açıklayabilir.
  • Avrupalı büyük güçlerin uluslararası ilişkiler tarihindeki yükseliş ve çöküşlerini döngüsel bir sistemde açıklayabilir.
  • Uluslararası ilişkiler tarihindeki finansal, askeri ve diplomatik devrimleri analiz edebilir.
  • Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren barış anlaşmalarını analiz edebilir.
  • Milletler Cemiyeti’nin iki dünya savaşı arası dönemdeki başarısızlığının sebeplerini ve İkinci Dünya Savaşı’nın kökenlerini açıklayabilir.
  • İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Soğuk Savaş’ın kökenlerini ve aşamalarını belirleyebilir.
  • Soğuk Savaş’ın bitişini ve yeni tek-kutuplu dünya düzenini kavrayabilir.
Ders Tanımı Erken Dönem Modern ve Modern Avrupa Diplomasi ve Siyasi tarihi, Avrupa devletleri, toplumları, siyaseti, karar-alıcıları ve onların geçen binyılın son yarısındaki etkileşimleri ve çatışmaları üzerine odaklanır. Uluslararası ilişkilerin ve devletlerin birbirleri arasında ve devlet sınırları ötesindeki mücadelelerinin etüdüdür ve en önemli tarih çalışmaları alanlarından biridir. “Avrupa Diplomasi ve Askeri Tarihi” dersleri, uluslararası ilişkiler tarihinin 1492-2001 yılları arasındaki dönemini kapsar ve inceler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Erken Dönem Modern Avrupa’nın Askeri ve Deniz Gücünün Yükselişi; İspanya’nın Altın Çağı ve Hegemonya Kurma Çabaları Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Pre-industrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 3-30. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 51-70.
2 Avrupa’da “Askeri” ve “Finansal” Devrimler, Westfalya Düzeni ve Fransa’nın Yükselişi; Avrupa’da ve Denizaşırı Topraklarda Fransa-Britanya Mücadelesi Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 31-100 Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 70-77
3 Napolyon Savaşları ve Fransa’nın Avrupa’da Hegemonya Kurma Mücadelesi; Metternich Düzeni ve “Avrupa Uyumu” Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 100-142. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 77-128.
4 Kıta Avrupası Karşısında Viktorya Dönemi Koloniyal “Britanya Barışı”; Avrupa’da Sanayi Devrimleri ve Bu Devrimlerin Siyasi ve Askeri Sonuçları Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 143-169. Norman Rich, “Peacemaking 1814-1815” and “Peacekeeping 1815-1823: The Concert of Europe” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 1-43.
5 İtalyan ve Alman Birliği Siyasetleri ve Savaşları Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 170-193. Norman Rich, “The Great Powers and the American Civil War” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 147-164. Norman Rich, “The Unification of Italy” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 123-144. Norman Rich, “The Unification of Germany” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 184-215. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 159-165.
6 İttifaklar Sistemi ve Avrupa Emperyalizmlerinin Çatışması, Birinci Dünya Savaşı Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 194-274. Norman Rich, “The Breakdown of Bismarck’s Alliance System” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 251-262. Norman Rich, “Confrontational Diplomacy” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 408-420. Norman Rich, “The Coming of World War I” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 440-461.
7 Birinci Dünya Savaşı Sonrası Barış Düzenlemeleri ve İki Dünya Savaşı Arası Dönem; Avrupa’da Revizyonist ve Totaliter Rejimlerin Yükselişe Geçmesi; Milletler Cemiyeti’nin Başarısızlığı Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 275-343. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 13-65.
8 İkinci Dünya Savaşı, Eski Kıta’nın İkinci Dünya Savaşı’nı Müteakip Güç Kaybı, Avrupa’da Demir Perde ve İki Kutuplu Bir Düzenin Ortaya Çıkışı Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 333-373. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 101-201.
9 Soğuk Savaş Yılları, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Avrupa’daki Yeniden İnşaa ve Süpergüç Rekabeti Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 373-413. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 202-295.
10 Détente Dönemi, “İkinci Soğuk Savaş” ve Avrupa’da Doğu Bloku’nun Çöküşü Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 395-535. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 253-520.
11 Soğuk Savaş Sonrası Avrupa; Avrupa Entegrasyonunun Konsolidasyonu ve AB Genişleme Sürecinin Hız Kazanması Derek Urwin, A Political History of Western Europe Since 1945 Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 253-520.
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Bilimsel kitap ve kitap bölümleri, makaleler ve ders slaytları.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller Tavsiye edilecek okumalar (Avrupa diplomasi ve askeri tarihine dair bazı diğer yayımlanmış çalışmalar)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
2
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
27
27
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.