Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 603 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Siyaset Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 603
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin iki amacı var: (1) Doktora öğrencilerini siyaset teorisinin temel soru ve kavramlarıyla tanıştırmak (2) Siyaset çalışmalarına kaynaklık eden felsefi tartışmaları incelemek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyaset teorisindeki temel yaklaşım ve kavramları muhtelif açılardan ele alabilecekler
  • Siyaset teorisindeki farklı yaklaşımların etik ve epistemolojik varsayımlarını yorumlayabilecekler
  • Siyasal olgu ve problemleri eleştirel olarak değerlendirebilecekler
  • Tarihsel ve çağdaş meseleleri teorik araştırmanın sunduğu olanaklardan yararlanarak değerlendirebilecekler
  • Siyaset teorisi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında akademik literatüre katkıda bulunma yetisini kazanabilecekler
  • Seminer sunumları ve tartışmalara katılım vasıtasıyla grup çalışmasına katkıda bulunabilecekler
  • Siyaset teorisindeki yaklaşımları kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir
Ders Tanımı Bu ders özellikle doktora programı öğrencileri için tasarlanmıştır ve siyaset teorisi alanının temel dersini oluşturmaktadır. Dersin temel önceliği yeterlilik sınavlarına hazırlık aşamasında öğrencilere yardımcı olmaktır. Modern ve çağdaş siyaset teorisinde etki ve tartışma yaratan kilit metinlerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Modern Özgürlük Benjamin Constant, “The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns”, Constant: Political Writings (Cambridge University Press, 1988).
3 Temsili Hükümet ve Bireysel Haklar The Federalist Papers, Hamilton, 1, 6, 9, 23, 78; Madison, 10, 14, 39, 45-48, 51, 62-63. Recommended Reading: Iain Hampsher-Monk, “Publius: The Federalist” A History of Modern Political Thought (Blackwell, 1992), 197-260. Miller, Joshua. “The Ghostly Body Politic: The Federalist Papers and Popular Sovereignty”, Political Theory, 16/1 (1988): 99-119.
4 Demokrasi: Tarihsel Kökenler, Kurumlar/Yasalar ve Alışkanlıklar Tocqueville, Democracy in America, Vol. One, Part I, Chp. 2-4; Part II, Chp. 1-4, 6-9.
5 I. Ödev Teslimi
6 Liberal Demokrasi vs. Kaçak Demokrasi 1.Norberto Bobbio, “The Future of Democracy” in The Future of Democracy (Polity, 1991), 23-42. 2.Sheldon Wolin, “Fugitive Democracy” in Fugitive Democracy and Other Essays, (Princeton University Press, 2016), 100-113.
7 Anayasal Demokrasi vs Agonistik Demokrasi 1.Jürgen Habermas, “Three Normative Models of Democracy” Constellations 1 (1) (1994): 1-10. 2.Chantal Mouffe, “For an Agonistic Model of Democracy” in The Democratic Paradox (Verso, 2000), 80-106.
8 Eylem ve Katılım Hannah Arendt, “Action” The Human Condition (Chicago University Press, 1992),
9 Federal Cumhuriyetçilik Hannah Arendt, “The Revolutionary Tradition and Its Lost Heritage”, On Revolution (Penguin, 1963).
10 II. Ödev Teslimi
11 Unutma Biçimleri ve Hatırlama Siyaseti 1.Paul Connerton, “Seven Types of Forgetting”, Memory Studies 1 (1) (2008): 59-71. 2.Aleida Assmann, “Dialogic Memory”, in Dialogue as a Transdisciplinary Concept, Paul Mendes-Flohr (De Gruyter, 2015), 199-214.
12 Kozmopolit Bellek vs Agonistik Bellek? 1.Daniel Levy and Nathan Sznaider, “Memory Unbound: The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory”, European Journal of Social Theory, 5 (1): 87-106. 2.Anna Cento Bull and Hans Lauge Hansen, “On Agonistic Memory”, Memory Studies 9 (4) (2016): 390-404.
13 Epistemik Adaletsizlik 1.Miranda Fricker, Epistemic Injustice (Oxford University Press, 2007), 1-59. 2.Jose Medina, The Epistemology of Resistance (Oxford University Press, 2013), 27-56.
14 III. Ödev Teslimi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kaynaklar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
8
96
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
20
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
21
21
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.