Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 605 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Karşılaştırmalı Siyaset
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 605
Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, siyasal sistemleri ve bileşenlerini sosyal ve ekonomik göstergelerle birbirini tamamlayacak bir şekilde analiz edebilmeleri için karşılaştırmalı bir yaklaşım oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Dersin ikincil amacı ise öğrencileri teorik bilgi birikimlerini dünyadaki güncel siyasi olayları analiz etmede kullanmaya teşvik etmektir. Son olarak, ders mevcut kavramsal ve teorik yaklaşımların sınırlamalarına odaklanarak ve cevaplardan daha ziyade düşündürücü sorularla bitirerek öğrencileri gelecekteki araştırmalar için motive etmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Zamansal, mekansal, kategorik ve işlevsel boyutlar dahil olmak üzere farklı karşılaştırmalı yaklaşımları kullanabilecektir;
  • Devletin tarihsel dönüşümünü ve siyaset teorisinde devlet çalışmasını değerlendirebilecektir.
  • Demokratik sistemlerin özelliklerini analiz edebileceklerdir.
  • Demokratik sistemleri otoriter olanlardan ayırt edebileceklerdir.
  • Devlet dışı aktörlerin ana akım siyasetteki etkisini karşılaştırabileceklerdir.
  • Moderniteye, devlete ve liberal demokrasiye karşı çağdaş meydan okumaları analiz edebileceklerdir.
  • Siyasi yapılar için gelecekteki olası değişim alanlarını değerlendirebileceklerdir.
Ders Tanımı Dersin içeriği, karşılaştırmalı metodolojinin kısa bir tartışmasını ve devamında devlet inşası ve devlet teorisine geniş bir tanıtım içerir. Demokrasi ve otoriterlik üzerine tartışmalar karşılaştırmalı analize dair bir ilk girişim işlevinde olacaktır. Ayrıca, toplumsal hareketlere ve farklı ekonomik gelişme düzeylerine odaklanmak, karşılaştırmalı analizde tamamlayıcı değişkenler olacaktır. İleri araştırmalar, gelecekte olası araştırma alanları olarak küresel yönetişim, kozmopolitanizm ve anarşiye odaklanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Dersin ve öğretim izlencesinin tanıtımı Dersin öğretim izlencesi ve öğrencilerin bireysel analitik çalışmaları ile ilgili değerlendirme kurallarını içeren belgeler.
2 Karşılaştırmalı Yöntem Todd Landman, Issues and Methods in Comparative Politics. Routledge. Chapter 1. Lijphart, Arend. "Comparative politics and the comparative method." American political science review 65, no. 03 (1971): 682-693. Kohli, Atul, Peter Evans, Peter J. Katzenstein, Adam Przeworski, Susanne Hoeber Rudolph, James C. Scott, and Theda Skocpol. "The role of theory in comparative politics: A symposium." World Politics 48, no. 01 (1995): 1-49.
3 Devlet Kuramı * Held, David, Political Theory and the Modern State, Stanford UP, 1989. Suggested Read: Berberoglu, Berch, Political Sociology in a Global Era: An Introduction to the State and Society, Routledge, 2013.
4 Demokrasi *Tilly, Charles, Democracy, CUP, 2007. Suggested Read: Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, Verso, 2014. Held, David, Models of Democracy, Standford UP, 1997.
5 Otoriteryenlik *Linz, Juan J., Totalitarian and Authoritarian Regimes, Rienner Publishers, 2000. Suggested Read: Atwood, MArgaret, Handmaid’s Tale, Anchor Books, 1998. Orwell, George, 1984, Samaira Book Publishers, 2017.
6 Yuvarlak Masa Tartışması: Türkiye, Mısır, Tunus, Meksika, Hindistan, İspanya
7 Ara Sınav
8 Hükümet ve Kuvvetleri * Ljiphart, Arend, Patterns of Democracy, Yale UP, 2012. Suggested Read: Newton, Kenneth, and Jan W. Van Deth, Foundations of Comparative Politics: Democracies of the Modern World, Cambridge UP, 2016.
9 Siyasette Devlet Dışı Aktörler *Della Porta, Donatella, and Mario Diani, Social Movements: An Introduction, Wiley and Blackwell, 2006. Suggested Read: Tilly, Charles and Sidney Tarrow, Contentious Politics, Oxford UP, 2015.
10 Politika ve Ekonomi *Acemoglu, Daron and James Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, Crown Business, 2012. Suggested Read: Frank, Andre Gunder, Development of Underdevelopment, Monthly Review, 1966.
11 Krizde Politika * Bauman, Zygmunt, and Carlo Bordoni, State of Crisis, Polity Press, 2014. Suggested Read: Della Porta, Donatella, Can Democracy Be Saved?, Polity Press, 2013.
12 Siyasi Alternatifler: Küresel Yönetişim, Kozmopolitanizm, Anarşi * David Held, Reframing global governance: Apocalypse soon or reform! ,New Political Economy, 11:2, 2006, 157-176. * Brock, Gillian, and Harry Brighouse (eds.), The Political Philosophy of Cosmopolitanism, Cambridge UP, 2005. *Ward, Colin, Anarchism: A Very Short Introduction, Oxford UP, 2004.
13 Yuvarlak Masa Tartışması: Türkiye, Güney Kore, Arjantin, Şili, Rusya, İran
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned: Violations of academic honesty include but are not limited to: Cheating or facilitating cheating • looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers, • copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers, • using "cheat sheet," pre-programmed calculator if not allowed by the instructor, • having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper, • Assistance of another person in preparation of a tem paper/homework/project if not allowed by the instructor, • Taking an exam for another student, • Purchasing term projects or homework or other assignments, • Signing in place of another student using their name/signature/student id number, Plagiarism • showing the work of another as one's own, • Not properly citing an earlier own work, • Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor, • Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet, Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81 By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
8
112
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
12
12
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.