Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 631 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 631
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Uluslararası İlişkiler alanındaki farklı teorik yaklaşımları incelemek ve güncel teorik tartışmaları anlayıp yorumlayabilmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teorinin ve teorik araştırmaların amacını ve önemini açıklayabilirler,
  • Uluslararası İlişkiler disiplininin önde gelen teorik yaklaşımların temel varsayımlarını, epistemolojik, ontolojik ve metodolojik temellendirmelerini ve belirledikleri sorunsalın çözümünü örneklerle açıklayabilirler,
  • İkinci maddede bahsedilen kategoriler çerçevesinde farklı teorileri karşılaştırıp analiz edebilirler,
  • Uluslararası İlişkiler teorilerini kullanarak tarihsel ve güncel olayları ve problemleri açıklayabilirler,
  • Tartışılan teorik yaklaşımlar çerçevesinde uluslararası ilişkilerin geleceği ve oluşmakta olan trendler hakkında yorum yapabilirler.
Ders Tanımı Bu ders, uluslararası ilişkiler disiplinindeki temel teorik ve analitik yaklaşımları incelemektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Neden Uluslararası İlişkiler Teorilerine İhtiyaç Duyarız? Bull, Hedley. 1966. “International Theory: The Case for a Classical Approach.” World Politics 18: 361-77. Chernoff, Waltz, Kenneth. 1979. Theory of International Politics, Chapter 1. David A. Lake, “Why ‘isms’ Are Evil: Theory, Epistemology, and Academic Sects as Impediments to Understanding and Progress,” International Studies Quarterly, 55, 2(2011), 465-480. Fred. 2007. Theory and Metatheory in International Relations. New York: Palgrave Macmillan. Chapter 3. Duncan Snidal, “Rational Choice and IR,” in Carlsnaes, Risse, and Simmons, Handbook of International Relations (London: Sage, 2002).
3 Klasik ve Yapısal Realizm Carr, E.H. (2000). ‘The Twenty Years’ Crisis. An Introduction to the Study of International Relations’. London: Palgrave Macmillan, Ch. 1-6. Morgenthau, H. J. (1945) ‘The Evil of Politics and the Ethics of Evil’, Ethics 56(1), pp. 1-18. Guzzini, S. (2004), ‘The Enduring Dilemmas of Realism’, European Journal of International Relations 10(4), pp. 533-568. Waltz, K. N. (1990), ‘Realist Thought and Neorealist Theory’, Journal of International Affairs 44(1), pp. 21-37.
4 Liberalizm(ler) Wilson, P. (2003). ‘What is Idealism?’ in The International Theory of Leonard Woolf: A Study in Twentieth-Century Idealism. London: Palgrave Macmillan, Ch. 2. Navari, C. (1989). ‘The Great Illusion Revisited: The International Theory of Norman Angell’, Review of International Studies (15), pp. 341-358. Keohane, R. (2004), http://www.uctv.tv/shows/Theory-and-International-Institutions-with-Robert-O-Keohane-Conversations-with-History-8991 Doyle, M. (1983). ‘Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, Part I’, Philosophy and Public Affairs 12 (3), pp. 205-235. Owen, J. (1994). "How Liberalism Produces Democratic Peace," International Security 19 (2), pp. 87-125. Oneal, J., Russett, B., & Berbaum, M. (2003). ‘Causes of Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations, 1885-1992’, International Studies Quarterly 47(3), 371-393.
5 İnşacılık Wendt, A. (1992). ‘Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics’, International Organization 46(2), pp. 391‐425. Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University, pp. 92‐192. Hurd, I. (1999). ‘Legitimacy and Authority in International Politics’, International Organization 53(2), pp. 379‐408.
6 Marksizm ve Eleştirel Teori Linklater, A. (2005). “Marxism” in Burchill, S. (Ed.), Theories of International Relations. London: Palgrave, Ch. 5. Linklater, A. (1986). ‘Realism, Marxism and Critical International Theory’, Review of International Studies 12(4), pp. 301–312. Cox, R. W. (1983). ‘Gramsci, Hegemony and IR’, Millennium 12(2), pp. 162-175.
7 Araştırma Önerileri
8 İngiliz Okulu Buzan, B. (2001). ‘The English School: An Underexploited Resource in IR’, Review of International Studies 27(3), pp. 471-88. Bull, H. (1971). ‘Order vs. Justice in International Society’, Political Studies 19(3), pp. 269-83.
9 Postyapısalcılık Foucault, M. (1980). ‘Truth and Power’ in Gordon. C. (Ed.). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977, New York: Harvester Wheatsheaf, pp. 109-133. Der Derian, J. (2000). ‘Virtuous War / Virtual Theory,’ International Affairs 76(4), pp. 771-788. Dillon, M. and Guerrero, L. L. (2008). ‘Biopolitics of Security in the 21st Century: an Introduction’, Review of International Studies 34(2), pp. 265-292.
10 Postkolonyalizm Said, E. (2003) Orientalism, London: Penguin, pp. 1-49. Darby, P., & Paolini, A. J. (1994). ‘Bridging International Relations and Postcolonialism’, Alternatives: Global, Local, Political 19(3), 371–397. Seth, S. (2011). ‘Postcolonial Theory and the Critique of International Relations’, Millennium, 40(1), pp. 167-183.
11 Yeni Uİ Yaklaşımları Tickner, A. (1997). ‘You just don’t understand: troubled engagements between feminist and IR theorists’, International Studies Quarterly 41(4), pp. 611-632. Kinnvall, C. (2004). ‘Globalization and Religious Nationalism: Self, Identity, and the Search for Ontological Security’, Political Psychology 25(5), pp. 741-767. Rumelili, B. & Adisonmez, U. C. (2020). ‘Uluslararası İlişkilerde Kimlik-Güvenlik İlişkisine Dair Yeni bir Paradigma: Ontolojik Güvenlik Teorisi’, Uluslararası İlişkiler Dergisi 17(66), pp. 23-39. Adisonmez, U. C. (2016). ‘What is the Human Security Approach and How the Phenomenon Contributed to the International Security Agenda: Canadian and Japanese Paradigms’, Security Strategies Journal 12(24), pp. 1-28.
12 Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi
13 Araştırma Projelerinin Değerlendirilmesi
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Her hafta için okuma listeleri yukarıda verilmiştir.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
7
98
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
216

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.