Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 633 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Etik ve Uluslararası İlişkiler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 633
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı uluslararası ilişkilerde ahlak konusunu farklı kuramsal yaklaşımları dikkate alarak incelemek ve bunların günümüzdeki etik konulara etkilerini saptamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; uluslararası ilişkilerde etik konusunu ele alan farklı kuramları sınıflandırabilecektir
  • devletlerin etiğe dayalı dış politika geliştirmelerinin nedenlerini belirleyebilecektir.
  • günümüz uluslararası politikasında etiğin rolünü kuramsal yaklaşımları kullanarak tartışabilecektir.
  • çoktaraflı askeri müdahalelerde yaşanan belli başlı sorunları açıklayabilecektir
  • Küresel terörizm vakaları ile karşılaşılan savaş suçlarına ilişkin değişimleri inceleyebilecektir.
  • zengin devletlerin küresel yoksulluğu ortadan kaldırma konusunda bir yükümlülüğü olduğuna dair argümanları karşılaştırabilecektir
Ders Tanımı Bu derste uluslararası ilişkilerde etiğin oynadığı rol derinlemesine incelenecektir. Bu derste uluslararası İlişkilerde etiğe ilişkin kuramsal yaklaşımların tanıtılmasının ardından, güç kullanımı, küresel insan hakları ve küresel adalet gibi daha sınırlı konuların ahlaki boyutu ele alınacaktır. Derste öğrencilere güncel vakalar da bu yönüyle tanıtılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Uluslararası İlişkilerde Ahlak 1- Hutchings, Kimberly. “What is Global Ethics?” Global Ethics: An Introduction. Cambridge: Polity Press, 2010, pp. 1-27 2- Hedley Bull, The Anarchical Society, ch. 1-2, pp. 3-52
3 Realizm, Ahlak ve Uluslararası Hukuk 1- Niccolo Machiavelli, The Prince (entire), The Discourses, Book II, ch. 1, 9-13 2- Hans Morgenthau, Politics Among Nations (5th edition), ch. 1, pp. 3-15 3- Hutchings, Kimberly. “Rationalist Ethics Theories” Global Ethics: An Introduction. Cambridge: Polity Press, 2010, pp. 28-53.
4 Liberal Kuramlar ve Etik I 1- Immanuel Kant, “Idea for a Universal History With a Cosmopolitan Intent” and “Perpetual Peace” in Perpetual Peace and Other Essays, pp. 29-40, 107-143 2- Walter Laqueur and Barry Rubin, eds., The Human Rights Reader, pp. 62-75, 82-94
5 Liberal Kuramlar ve Etik II 1- Stanley Hoffmann, “The Crisis of International Liberalism,” World Disorders, Ch. 5 2- Stanley Hoffmann, Janus and Minerva, ch. 3-4, pp. 52-81 3- Chris Brown. International Relations Theory: New Normative Approaches. Columbia University Press, 1993, Chs. 2-3
6 Savaş Etiği 1- Albert Camus, “The Just Assassins,” in Caligula and Three Other Plays, pp. 233-302 2- Sanford Levinson, “Responsibility for Crimes of War”
7 Etik ve Tektaraflı Güç Kullanımı 1- Stanley Hoffmann, Duties Beyond Borders, ch. 1, pp. 1-43 2- Hedley Bull, The Anarchical Society, ch. 3-4, pp. 53-98 3- Joseph Nye, “Ethics and Intervention,” in Linda Miller and Michael Smith, eds., Ideas and Ideals, ch. 9, pp. 127-143
8 Etik ve Çoktaraflı Güç Kullanımı 1- James Childress, “Just War Criteria,” in Moral Responsibility in Conflicts, ch. 3, pp. 63-94 2- Bryan Hehir, “The Just War in a Post-Cold War World,” Journal of Religious Ethics (Fall 1992), pp. 237-257 3- David Luban, “Just War and Human Rights” 4- Michael Walzer, “The Moral Standing of States: A Response to Four Critics” 5- Bryan Hehir, “The Just-War Ethic Revisited,” in Linda Miller and Michael Smith, eds., Ideas and Ideals, ch. 10, pp. 144-161 6- Stanley Hoffmann, The Ethics and Politics of Humanitarian Intervention, pp:97-116
9 Terörizm Çağında Etik Kaygılar 1- Robert K Fullinwider, "Terrorism, Innocence, and War." War after September 11. Ed. Verna V. Gehring. Lanham: Rowman & Littlefield, 2003. 21-36. 2- David Hendrickson and Robert W. Tucker, "Revisions in Need of Revising: What Went Wrong in the Iraq War," Survival (Summer 2005), pp. 7-31 3- John Kelsay, “Just War and Jihad” The Study of Comparative Ethics, pp. 227-238
10 Nükleer Silahlanma 1- Joseph Nye, Nuclear Ethics, ch. 3-5 2- Steven Lee, “Nuclear Proliferation and Nuclear Entitlement,” Ethics and International Affairs (1995), pp. 101-131 3- Thomas Doyle, “Reviving Nuclear Ethics”, Ethics and International Affairs, (Fall, 2010) pp. 287-308.
11 Uluslararası İnsan Hakları Rejimi? 1- Maurice Cranston, “Are There Any Human Rights?” Daedalus (Fall 1983), pp. 1-17 2- Stanley Hoffmann, “Reaching for the Most Difficult: Human Rights as a Foreign Policy Goal” Vol. 112, No. 4, (Fall 1983) pp: 19-49. 3- Jack Goldsmith and Stephen Krasner, “The Limits of Idealism,” Daedalus (Winter 2003), pp. 17-63
12 Uluslararası Etik ve İktisadi Kalkınma 1- Paul Harris and Patricia Siplon, “International Obligation and Human Health,” Ethics and International Affairs, Vol. 15, No. 2, pp. 29-52 2- Ethan Kapstein, “Models of International Economic Justice,” Ethics and Interna¬tional Affairs 18,2 (2004), pp. 79-92 3- Nancy Kokaz, “Poverty and Global Justice,” Ethics and International Affairs 21, 3 (2007), pp. 317-336
13 Göç ve mültecilik 1- Humphrey, Michael. "Refugees: An Endangered Species?" Journal of Sociology 39.1 (2003): 31-43. 2- Hindess, Barry. "Responsibility for Others in the Modern System of States." Journal of Sociology 39.1 (2003): 23-30.
14 Sonuç Hutchings, Kimberly. “Global Ethics in a Glocal Context,” Global Ethics: An Introduction. Cambridge: Polity Press, 2010, pp. 197-221
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kaynaklar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
60
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
75
75
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.