Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 632 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Güvenlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 632
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrenciye Uluslararası Güvenlik alanının teorik temelleri kazandırılarak, bu disiplinde merkezi bir öneme sahip bir alanda çalışma olanağı sağlamak. Uluslararası Güvenlik konusunun Soğuk Savaş sonrası dönemle birlikte değişen yapısını analiz etmek ve bunun sonucunda uluslararası sistemde meydana gelen değişimleri değerlendirmek
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ‘Güvenlik’ kavramını ulusal ve uluslararası bağlamda anlayabilirler,
  • Uluslararası sistemde yaşanan savaşların ve çatışmaların doğasını kavrayabilirler,
  • Soğuk Savaş sonrası dönemde değişik aktörlerin uluslararası barışın ve güvenliğin sağlanmasındaki rolünü anlayabilirler,
  • Uluslararası güvenliğe yönelen yeni tehditleri analiz edebilir ve yorumlayabilirler,
  • Uluslararası güvenliğin silahların yayılması, terörizm, uyuşturucu ticareti, kitlesel göç ve nüfus patlaması gibi genişletilmiş yönlerini tanımlayabilir ve tartışabilirler.
Ders Tanımı Bu derste güvenlik konusuyla ilgili çeşitli kavramsal yaklaşımlara ilişkin (savaşın tanımı, caydırıcılık, silahlanma yarışı ve silahlanma kontrolü, silahların yayılması ve kolektif güvenlik gibi) analitik düşünme becerisi geliştirilmektedir. Ayrıca, çeşitli güvenlik kavramlarının Soğuk Savaş Sonrası dönemdeki yeri değerlendirilmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Öğretim izlencesinin tanıtımı Öğretim izlencesi ve öğrencilerin bireysel analitik çalışmaları ile ilgili değerlendirme kurallarını içeren belgeler.
2 Güvenlik nedir? Kolodziej, Part I Aydın, Ch. 2 Aydın, Ch. 11 Aydın, Ch. 13 Aydın, Ch. 14 Aydın, Ch. 15 Aydın, Ch. 16 Aydın, Ch. 17 Aydın, Ch. 26
3 Uluslararası Güvenliğe Teorik Yaklaşımlar I Kolodziej, Part II and Part III Aydın, Ch. 9
4 Uluslararası Güvenliğe Teorik Yaklaşımlar II Kolodziej, Part II and Part III Aydın, Ch. 10
5 Proje/Makale birinci taslaklarının teslimi
6 Güç Kullanımı I: Savaş ve Nedenleri Aydın, Ch. 3 Aydın, Ch. 4 Aydın, Ch. 17 Aydın, Ch. 24
7 Güç Kullanımı II: Baskı,Zorlama ve Caydırma Aydın, Ch. 23
8 Güç Kullanımı III: Asimetrik çatışma, direniş ve terörizm Aydın, Ch. 5 Aydın, Ch. 6 Aydın, Ch. 7
9 Proje/Makale ikinci taslaklarının teslimi Proje/Makale taslaklarının tartışılması ve incelenmesi
10 Kitle İmha Silahları Ek okumalar daha sonra bildirilecektir.
11 Barışı Koruma ve insani müdahaleler Aydın, Ch. 15 Aydın, Ch. 19 Aydın, Ch. 22
12 Yeni Güvenlik Tehditleri I Ek okumalar daha sonra bildirilecektir.
13 Yeni Güvenlik Tehditleri II Ek okumalar daha sonra bildirilecektir.
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Proje/Makale Teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Her hafta için okuma listeleri yukarıda verilmiştir.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Edward A. Kolodziej, Security and International Relations. Cambridge UP. 2005 Mustafa Aydın (der.), Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 2012.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
75
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
8
112
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
65
65
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.