Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 651 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye Siyasetinde Güncel Konular ve Kavramlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 651
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı 1980 sonrası dönemde Türkiye siyasetini şekillendiren konu ve kavramları analitik bir çerçevede ele almaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye’nin modernleşme deneyimini açıklayabilecekler.
  • • Türkiye’nin sekülerleşme deneyimini tartışabilecekler.
  • Türkiye’nin sekülerleşme deneyimini tartışabilecekler.
  • Türkiye’nin temel sorunlarından biri olan Kürt sorunu ve etnik şiddet tartışmalarını değerlendirebilecekler.
  • Türkiye’de demokratikleşmenin sorunlarını tartışabilecekler.
  • 1980 sonrası dönemin siyasi aktörlerinin ideolojilerini ve stratejilerini açıklayabilecekler.
Ders Tanımı Ders kapsamında 1980 sonrası Türk siyasi hayatında yaşanan gelişmeler analitik bir çerçevede ve siyaset bilimi literatüründeki güncel kavramlar ile incelenecektir. Derste tartışılacak konular arasında siyasal islamın yükselişi, etnik milliyetçilik, aşırı sağ, kimlik siyaseti, laiklik ve popüler kültür bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Türkiye Modernleşmesi • Serif Mardin, 'Center Periphery Relations: A Key to Turkish Politics?', Deadalus, 2(1), 1973, pp. 169-90. • Resat Kasaba, 'Kemalist Certainties and Modern Ambiguities', in Sibel Bozdogan and Resat Kasaba (eds.), Rethinking Modernity and National Identity in Turkey (University of Washington Press, 1997), pp. 15-36.
3 Parti Sistemi • Ali Carkoglu, 'Turkish Party System in Transition: Party Performance and Agenda Change', Political Studies, XLVI, 1998, pp. 544-71. • Sabri Sayari, 'The Changing Party System', in Sabri Sayari and Yilmaz Esmer (eds.), Politics, Parties and Elections in Turkey (Lynne Rienner Publishers, 2002), pp. 9-32.
4 Asker-Sivil İlişkileri • William M Hale, 'Turkish Politics and the Military: A Comparative Analysis', Turkish Politics and the Military (Routledge, 1994), pp. 301-36. • Tanel Demirel, 'The Turkish Military's Decision to Intervene: 12 September 1980', Armed Forces & Society, 29, 2, 2003, pp. 253-80. • Nil Şatana, “Transformation of the Turkish Military and the Path to Democracy”, Armed Forces and Society, vol. 34, no. 3, 2008, pp. 357-388.
5 Sekülerleşme Nilufer Gole, 'Secularism and Islamism in Turkey: The Making of Elites and Counter Elites', Middle East Journal, 51, 1, 1997, pp. 46-58. • Faruk Birtek and Binnaz Toprak, 'The Conflictual Agendas of Neo-Liberal Reconstruction and The Rise of Islamic Politics in Turkey: The Hazards of Rewriting Modernity', Praxis International, 13, 1993, pp. 192-212. • Ayşe.Kadıoğlu, “The Pathologies of Turkish Republican Laicism”, Philosophy and Social Criticism, vol.36, no.3/4, 2010, pp. 489-504.
6 Siyasal İslam'ın Yükselişi • Sencer Ayata, 'Patronage, Party and State-The Politicization of Islam in Turkey', Middle East Journal, 50, 1, 1996, pp. 40-56.
7 AKP Dönemi • Yüksel Taşkın, ‘AKP's Move to "Conquer" the Center-Right: Its Prospects and Possible Impacts on the Democratization Process’, Turkish Studies, vol.9, no.1 2008: 53-72. • Tepe, S. “Moderation of Religious Parties: Electoral Constraints, Ideological Commitments and the Democratic Capacities of Religious Parties in Israel and Turkey.” Political Research Quarterly 65, no. 3 (2012): 467-85.
8 Kürt Sorunu ve Etnik Şiddet • Mesut Yegen, 'Citizenship and Ethnicity in Turkey', Middle Eastern Studies, 40, 6, 2004, pp. 51-66. • Aylin Guney, 'The People's Democracy Party', Turkish Studies, 3, 1, 2002, pp. 122-37. • Murat Somer, “Defensive and Liberal Nationalisms: The Kurdish Question and Modernization/Democratization”, E. Fuat Keyman, ed., Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, and Democracy. (Oxford: Lexington Books, 2007), pp. 103-135
9 Sivil Toplum • Binnaz Toprak, “Civil Society in Turkey,” in Augustus Richard Norton (ed.), Civil Society in the Middle East, (Leiden, New York, and Köln: E. J. Brill, 1996): 87-118. • Ersin Kalaycıoğlu, “Civil Society in Turkey: Continuity or Change?” in Brian W. Beeley (ed.) Turkish Transformation: New Century – New Challenges, (Huntingdon, Cambridgeshire, England: The Eothen Press, 2002): 59-78.
10 Medya • Jeffrey Haynes, “The AKP government in Turkey: politics, democracy and the media,” Lee Marsden and Heather Savigny (eds.) Media, Religion and Conflict, Ashgate, 2009. • C. Christensen, “Concentration of ownership, the fall of unions and government legislation in Turkey,” Global Media and Communication 3 (2), 2007:179-199
11 Gezi Olayları • Kıvanç Atak, “Flap of the butterfly : Turkey’s June uprisings,” Donatella Della Porta and Alice Mattoni (eds), Spreading protest : social movements in times of crisis, Colchester : ECPR Press, 2014, pp. 253-292
12 Demokratikleşme Sorunları • Ergun Özbudun, (1996) ‘Turkey: How Far From Consolidation?’ Journal of Democracy, vol. 7, no. 3, pp. 123-138. • Mark Tessler and Ebru Altinoglu, 'Political Culture in Turkey: Connections Among Attitudes Toward Democracy, the Military and Islam', Democratization, 11, 1, 2004, pp. 21-50.
13 Sunuşlar
14 Sunuşlar
15 Dönemin Özeti
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Ders için tek bir ders kitabı yoktur. Derste Fotokopi Merkezi’nden temin edilecek makaleler kullanılacaktır.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
30
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
7
112
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.