Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 652 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Siyasal Düşüncesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 652
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve modern Türkiye’de ortaya çıkan siyasal düşüncenin temellerini tartışmaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
  • • Türkiye’de liberal düşüncenin gelişimini, temsilcilerini ve bu temsilcilerin düşüncelerini geliştirdikleri koşullar ve düşünceleri arasındaki bağlantıyı açıklayabilecektir.
  • Türkiye’de liberal düşüncenin gelişimini, temsilcilerini ve bu temsilcilerin düşüncelerini geliştirdikleri koşullar ve düşünceleri arasındaki bağlantıyı açıklayabilecektir.
  • Türkiye’de muhafazakar düşüncenin ve İslamcılığın gelişimini ve temsilcilerinin temel görüşlerini tartışabilecektir.
  • Türkiye’de sosyalist düşüncenin gelişimini, temsilcilerini ve bu temsilcilerin düşüncelerini geliştirdikleri koşullar ve düşünceleri arasındaki bağlantıyı açıklayabilecektir.
  • Türkiye’de milliyetçiliğin gelişimini, temsilcilerini ve bu temsilcilerin düşüncelerini geliştirdikleri koşullar ve düşünceleri arasındaki bağlantıyı açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Ders kapsamında 1908 sonrası dönemde Türk siyasi düşüncesindeki liberalizm, muhafazakarlık, sosyalizm, milliyetçilik ve İslamcılık akımlarının öncüleri incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Tarihsel Arka Plan Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, 1961). Stanford J. and Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume 2: Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1908–1975 (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).
3 Türkiye Liberalizmi I Ali Erkul. “Prens Sabahattin,” Emre Kongar (der.), Türk Toplumbilimcileri I, (Istanbul: Remzi, 1982).
4 Türkiye Liberalizmi II Simten Coşar, "Ahmet Ağaoğlu: Türk Liberalizminin Açmazlarına Bir Giriş,” Toplum ve Bilim, 74, Güz 1997. Simten Coşar, “Ahmet Ağaoğlu,” Tanıl Bora, Murat Gültekingil (der.) içinde, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Liberalizm, Cilt 7, (İstanbul: İletişim, 2005), s. 236-242. Ayşe Kadıoğlu, “Milliyetçilik-Liberalizm Ekseninde Vatandaşlık ve Bireysellik,” Tanıl Bora (der.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Cilt 4 (Istanbul: İletişim, 2002, ss, 284-293).
5 Türkiye Muhafazakarlığı I Nazım İrem (2002), “Turkish Conservative Modernism: Birth of a Quest for Cultural Renewal”, International Journal of Middle East Studies, 34, pp. 87-112. Ahmet Çiğdem, "Muhafazarlık Üstüne," Toplum ve Bilim, no.74 (1997): 32-51.
6 Türkiye Muhafazakarlığı II Yüksel Taşkın (2003), “Muhafazakar Bir Proje Olarak Türk-İslam Sentezi”, in Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 5: Muhafazakarlık, Istanbul 2003, İletişim Yayınları, pp. 381-401.
7 İslamcılık İsmail Kara (2004), “İslamcı Söylemin Kaynakları ve Gerçeklik Değeri”, in Y. Aktay (ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Cilt 6: İslamcılık, İstanbul: İletişim Yayınları, pp. 34-47. Nuray Mert, “Türkiye İslâmcılığına Tarihsel Bir Bakış,” Yasin Aktay (ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: İslamcılık, Cilt 6 (Istanbul: İletişim, 2004).
8 Arasınav
9 Milliyetçilik Andrew Davison, “Secularization and Modernization in Turkey: the Ideas of Ziya Gökalp,” Economy and Society, 24/2, May 1995, pp. 189-224. Kerem Ünüvar, “Ziya Gökalp,” Tanıl Bora (der.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Milliyetçilik, Cilt 4 (Istanbul: İletişim, 2002).
10 Aşırı Milliyetçilik Jacob M. Landau, Pan-Turkism : From Irredentism to Cooperation (London : Hurst & Company, 1995).
11 Sosyalizm I Murat Belge, “Türkiye’de Sosyalizm Tarihinin Ana Çizgileri,” Murat Gültekingil (ed.) Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Sol, Cilt 8 (Istanbul: İletişim, 2007).
12 Sosyalizm II Suavi Aydın ve KeremÜnüvar, (2007), “ATÜT Tartışmaları ve Sol”, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 8: Sol, İletişim Yayınları, İstanbul, pp. 1082-88. Mustafa Türkeş, "The Ideology of the Kadro [Kadre] Movement: A Patriotic Leftist Movement in Turkey," in Turkey Before and After Atatürk, edited by Sylvia Kedourie (London: Frank Cass, 1999): 92-119.
13 Feminizm Nükhet Sirman, “Feminism in Turkey: A Short History,” New Perspectives on Turkey, 3/1, Fall 1989. Kadıoğlu, Ayşe, “Women's Subordination in Turkey: Is Islam Really the Villain?,” Middle East Journal, 48/4, Autumn 1994, pp. 645-661.
14 Sunuşlar
15 Dönemin Özeti
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
30
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
8
104
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
1
48
48
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.