Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 641 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Hareketler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 641
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda, öğrenciler toplumsal hareketlerin nedenlerini, aşamalarını, çeşitlerini ve sonuçlarını anlayabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • toplumsal hareketler ile ilgili temel kavramları açıklayabileceklerdir;
  • toplumsal hareketlerin temel kuramlarını tartışabileceklerdir;
  • toplumsal hareketlerin siyasi, demografik, kültürel, dini ve ekonomik sebeplerini ayırt edebileceklerdir;
  • neden bazı hareketlerin başarılı bazılarının da başarısız olduğunu açıklayabileceklerdir;
  • ulus-ötesi toplumsal hareketleri tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki toplumsal hareketleri tanıtır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Öğretim izlencesinin tanıtımı Derse ve okumalara giriş
2 Toplumsal Hareketlere Genel Bakış Della Porta and Diani (2006) “Social Movements: An Introduction”, Chapter 1. Marx, Gary T., and James L. Wood. “Strands of Theory and Research in Collective Behavior.” Annual Review of Sociology, vol. 1, 1975, pp. 363–428.
3 Siyasi Yapılar ve Fırsatlar Sidney Tarrow (1998) “Power in Movement,” Chapters 4 and 5. Meyer, David S., and Debra C. Minkoff. “Conceptualizing Political Opportunity.” Social Forces, vol. 82, no. 4, 2004, pp. 1457–1492. Meyer, David S. “Protest and Political Opportunities.” Annual Review of Sociology, vol. 30, 2004, pp. 125–145.
4 Kolektif Eylem Sorunu Mancur Olson (1965) “Logic of Collective Action,” Intro and Chapter 1. Walsh, Edward J., and Rex H. Warland. “Social Movement Involvement in the Wake of a Nuclear Accident: Activists and Free Riders in the TMI Area.” American Sociological Review, vol. 48, no. 6, 1983, pp. 764–780.
5 Kaynak Mobilizasyonu Kuramı McCarthy, John D., and Mayer N. Zald. “Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory.” American Journal of Sociology, vol. 82, no. 6, 1977, pp. 1212–1241. Della Porta and Diani (2006) “Social Movements: An Introduction,” Chapter 6. Sidney Tarrow (1998) “Power in Movement,” Chapter 3. Verta Taylor. 1989. “Social Movement Continuity: The Women’s Movement in Abeyance.” American Sociological Review 54 (Oct): 761-775.
6 Ağlar Della Porta and Diani (2006) “Social Movements: An Introduction,” Chapter 5 Sidney Tarrow (1998) “Power in Movement,” chapter 8. Klandermans, Bert, Jojanneke van der Toorn, et al. (2008). “Embeddedness and Identity: How Immigrants Turn Grievances into Action.” American Sociological Review 73: 992-1012.
7 Kimlikler Della Porta and Diani (2006) “Social Movements: An Introduction,” Chapter 4. Polletta, Francesca and James M. Jasper. 2001. “Collective Identity and Social Movements.” Annual Review of Sociology 27:283-305. Polletta, F. (1998). “”It Was Like a Fever…” Narrative and Identity in Social Protest.” Social Problems 45(2): 137-159
8 Medyanın Rolü Roscigno, V. J. and W. F. Danaher (2001). “Media and Mobilization: The Case of Radio and Southern Textile Worker Insurgency, 1929 to 1934.” American Sociological Review 66(1): 21-48. Sidney Tarrow (1998) “Power in Movement,” Chapter 3. William Gamson and Andre Modigliani. 1989. “Media Discourse and Public Opinion on Nuclear power: A Constructionist Approach.” American Journal of Sociology 95: 1-37. Myers, Daniel J. and Beth Schaefer Caniglia (2004). “All the Rioting That’s Fit to Print: Selection Effects in National Newspaper Coverage of Civil Disorders, 1968-1969.” American Sociological Review 69(4): 519-543.
9 Sosyal Medya Tremayne, Mark. "Anatomy of protest in the digital era: A network analysis of Twitter and Occupy Wall Street." Social Movement Studies 13.1 (2014): 110-126. Harlow, Summer, and Thomas J. Johnson. "The Arab spring| overthrowing the protest paradigm? How the New York Times, global voices and twitter covered the Egyptian revolution." International journal of Communication 5 (2011): 16. Earl, Jennifer, et al. "This protest will be tweeted: Twitter and protest policing during the Pittsburgh G20." Information, Communication & Society 16.4 (2013): 459-478. Segerberg, Alexandra, and W. Lance Bennett. "Social media and the organization of collective action: Using Twitter to explore the ecologies of two climate change protests." The Communication Review 14.3 (2011): 197-215.
10 Toplumsal Hareketlerin Sonuçları Giugni, Marco G. 1998. “Was It Worth the Effort? The Outcomes and Consequences of Social Movements.” Annual Review of Sociology 24: 371-393. Della Porta and Diani (2006) “Social Movements: An Introduction,” Chapter 9.
11 Arap Baharı Presentations Timeline of Revolts: http://www.guardian.co.uk/world/interactive/2011/mar/22/middle-east-protest-interactive-timeline Eric Goldstein, 2011. “A Middle Class Revolution,” http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/18/a_middle_class_revolution
12 Türkiye’de Toplumsal Hareketler Presentations Arat, Y. 1994. Toward a democratic society: The women's movement in Turkey in the 1980s. Women’s Studies International Forum 17, no.2-3: 241-248. Baydar, Gülsüm and İvegen, Berfin. 2006. Territories, identities, and thresholds: The Saturday Mothers phenomenon in İstanbul. Signs 31, no.3: 689-715.
13 Ulus-ötesi Hareketler Sidney Tarrow (1998) “Power in Movement,” Chapter 11. Mara Loveman. “High-Risk Collective Action: Defending Human Rights in Chile, Uruguay, and Argentina.” American Journal of Sociology; 1998, 104, 2, Sept, 477-525. Boudreau, V. (1996). “Northern Theory, Southern Protest: Opportunity Structure Analysis in Cross-National Perspective.” Mobilization 1(2): 175-189. Smith, J. (2001). “Globalizing Resistance: The Battle of Seattle and the Future of Social Movements.” Mobilization 6(1): 1-19.
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda belrtieln kaynaklar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
7
98
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
30
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
21
21
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.