Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 675 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Siyasal Düşünce ve Edebiyat
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 675
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin iki temel amacı var: (1) Edebi metinlerin siyasal açılımlarını irdelemek suretiyle hafıza politikası ve geçmişle hesaplaşma süreçlerini incelemek, (2) Kolektif hafıza ve sorumluluk meselesini tartışmaya açan edebi metinlerin ışığında siyaset teorisinin temel kavramlarını gözden geçirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hafıza politikası ve geçmişle hesaplaşma hakkındaki çağdaş tarışmaları değerlendirebilecekler
  • Kolektif hafıza ve sorumluluk üzerine olan farklı teorik yaklaşımların etik ve epistemolojik varsayımlarını yorumlayabilecekler
  • Hafıza politikası literatüründeki temel kavramları yorumlayabilecekler
  • Siyasal olgu ve problemleri eleştirel olarak değerlendirebilecekler
  • Siyaset teorisi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında akademik literatüre katkıda bulunma yetisini kazanabilecekler
  • Seminer sunumları ve tartışmalara katılım vasıtasıyla grup çalışmasına katkıda bulunabilecekler
  • Siyaset teorisindeki yaklaşımları kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir
Ders Tanımı Siyaset felsefesindeki özgürlük, yurttaşlık ve demokrasi kuramları karşılaştırmalı olarak irdelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Tanıklık Olarak Edebiyat: Holokost Hafızası 1)Primo Levi, The Drowned and the Saved, (Simon & Schuster, 1986), 1-75. 2)Elia Wiesel, Night (Hill and Wang, 2006).
3 Tanıklık, Tarih, Hafıza 1)Dominick LaCapra, Writing History, Writing Trauma (Johns Hopkins University Press, 2014), 1-43. 2)Marc Nichanian, The Historiographic Perversion (Columbia University Press, 2009).
4 Toplama Kampı 1)Arendt, “Total Domination” The Origins of Totalitarianism (Harvest, 1951), 437-459. 2)Agamben, Remnants of Auschwitz (Zone Books, 1999), 1-85
5 Holokost’u Anlamak 1)Arendt, Eichmann in Jerusalem, (Penguin, 1991), 253-298. 2)Yehuda Bauer, Rethinking the Holocaust (Yale University Press, 2002), 1-67.
6 Ödev Taslimi
7 Bir Roman: Utanç, Suçluluk, Sorumluluk Bernhard Schlink, The Reader
8 Suçluluk mu Sorumluluk mu? 1)Bernhard Schlink, Guilt about the Past (Anansi, 2010) 2)Arendt, “Collective Responsibility”, Responsibility and Judgment
9 Hafıza Politikası 1)Toni Morrison, The Origin of Others (Harvard University Press, 2017). 2)Ernst Renan, What is A Nation? 3)Thomas McCarthy, “Verganheitsbewältigung in the USA: On the Politics of Memory of Slavery”, Political Theory 30 (5), 2002: 623-648.
10 Ödev Teslimi II
11 Afrika’da Emperyalizm Arendt, “Race and Bureaucracy”, The Origins of Totalitarianism, Imperialism, 185-220.
12 Bir Roman: Karanlık Geçmişler J.M. Coetzee, Disgrace
13 Apartheid Nedir? Nadine Gordimer, Living in Hope and History: Notes from Our Century (Farrar, Straus and Giroux, 1999), 105-215.
14 Ödev Teslimi III
15 Bir Roman: Unutma ve Hatırlama Kazuo Ishiguro, The Buried Giant
16 Hafıza ve Umut Tzvetan Todorov, Hope and Memory: Lessons from the Twentieth Century (Princeton University Press, 2003), 113-210.

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kaynaklar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
8
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
18
54
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
23
23
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.