Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 662 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Bütünleşmesinin Politik Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 662
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı birçok alanı ve politikayı kapsayan politika yapımı sürecinde AB ve üye devletler arasındaki siyasi ve ekonomik etkileşimi analiz etmektir. AB’nin ekonomik ve finansal entegrasyonu ve bu entegrasyonun bugünün Avrupa’sına ve genişleme sürecine etkileri de tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Serbest Ticaret Alanı, Gümrük Birliği ve Ekonomik Birlik arasında ayrım yapabilecektir.
  • Avrupa’nın ekonomik gelişiminin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki bölgeleri nasıl etkilediğini analiz edebilecektir.
  • Doğu ve Batı Avrupa arasındaki değişik ekonomik gelişim farkını açıklayabilecektir.
  • Birleşik Devletlerin Avrupa entagrasyonuna katkısını inceleyebilecektir.
  • Değişik devletlerin para birimlerinin geleceği konusundaki tecrübelerini karşılaştırabilecektir.
  • Var olan farklı merkez bankası türlerini karşılaştırabilecektir.
  • Güncel finansal krizin AB’nin parasal bütünleşmesini nasıl etkilediğini inceleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders Avrupa Birliği’nin siyasi ekonomisine bir giriştir. AB’ye yalnızca ekonomik veya siyasi bir bakış Birliğin geleceği konusunda öğrencileri eksik bırakacaktır. Bu ders AB’nin hem ekonomik hem de siyasi yaklaşımına değinerek AB’yi interdisipliner bir açıdan inceleyecek ve üye devletlerin para birimlerini ortak bir para birimine katma kararını inceleyecektir. Ayrıca güncel finansal krize de odaklanarak krizin AB ve parasal birlik üzerindeki etkilerini inceleyecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş David N. Balaam and Michael Veseth. “The European Union: The Economics and Politics of Integration” in Introduction to Political Economy, Second Edition, 2001. p. 231-251
2 Avrupa’nın Ekonomik Tarihi Barry Eichengreen. “Innovation and Integration: Europe’s Economy Since 1945” Baldwin, Richard and Charles Wyplosz. The Economics of European Integration, London: McGraw Hill, 2012. Fourth Edition, Chp. 1
3 Optimum Para Alanları De Grauwe, Paul. Economics of Monetary Union, New York: Oxford University Press, 2012. Ninth Edition., chp. 1 & 2
4 Ortak Para Biriminin Fayda ve Zararları De Grauwe, Paul. Economics of Monetary Union, New York: Oxford University Press, 2012. Ninth Edition., chp. 3 & 4
5 Avrupa Merkez Bankası De Grauwe, Paul. Economics of Monetary Union, New York: Oxford University Press, 2012. Ninth Edition., Chp. 8 Caner Bakır, Merkezdeki Banka: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Uluslararası Bir Karşılaştırma. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007.
6 Mali Politika, İstikrar ve Büyüme Pakedi ve Güncel Gelişmeler De Grauwe, Paul. Economics of Monetary Union, New York: Oxford University Press, 2012. Ninth Edition., Chp. 10 Baldwin, Richard and Charles Wyplosz. The Economics of European Integration, London: McGraw Hill, 2012. Fourth Edition, Chp. 18
7 AB’nin Bütçesi McDonald, Frank & Stephen Dearden. European Economic Integration, 4th Edition, Prentice Hall Financial Times, 2005., ch. 4 Nello, Susan Senior. The European Union: Economics, Policies and History, London: McGraw Hill, 2011. Third Edition., ch. 11
8 Ortak Tarım Politikası Baldwin, Richard and Charles Wyplosz. The Economics of European Integration, London: McGraw Hill, 2012. Fourth Edition, Chp. 12 Riley, Geoff. Economics Case Study: European Common Agricultural Policy, 2003. McDonald, Frank & Stephen Dearden. European Economic Integration, 4th Edition, Prentice Hall Financial Times, 2005., ch. 11 Theo Hitiris, European Union Economics, London: FT Prentice Hall, 2003. Fifth Edition., chp. 7 Nello, Susan Senior. The European Union: Economics, Policies and History, London: McGraw Hill, 2011. Third Edition., ch. 12
9 Bölgesel Politika Baldwin, Richard and Charles Wyplosz. The Economics of European Integration, London: McGraw Hill, 2012. Fourth Edition, Chp. 13 McDonald, Frank & Stephen Dearden. European Economic Integration, 4th Edition, Prentice Hall Financial Times, 2005., ch. 8 Theo Hitiris, European Union Economics, London: FT Prentice Hall, 2003. Fifth Edition., chp. 10 Nello, Susan Senior. The European Union: Economics, Policies and History, London: McGraw Hill, 2011. Third Edition., ch. 15
10 Dış Ticaret Politikası Baldwin, Richard and Charles Wyplosz. The Economics of European Integration, London: McGraw Hill, 2012. Fourth Edition, Chp. 15 McDonald, Frank & Stephen Dearden. European Economic Integration, 4th Edition, Prentice Hall Financial Times, 2005., ch. 12 Theo Hitiris, European Union Economics, London: FT Prentice Hall, 2003. Fifth Edition., chp. 8 Nello, Susan Senior. The European Union: Economics, Policies and History, London: McGraw Hill, 2011. Third Edition., ch. 18 & 19
11 Rekabet Politikası Riley, Geoff. Economics Case Study: European Competition Policy and the Single European Market, 2003. Baldwin, Richard and Charles Wyplosz. The Economics of European Integration, London: McGraw Hill, 2012. Fourth Edition, Chp. 14 McDonald, Frank & Stephen Dearden. European Economic Integration, 4th Edition, Prentice Hall Financial Times, 2005., ch. 5 Nello, Susan Senior. The European Union: Economics, Policies and History, London: McGraw Hill, 2011. Third Edition., ch. 17 Case Study: Volkswagen and Nintendo
12 Vergilendirme Politikası Brian Ardy and Ali El-Agraa (2007) Tax harmonization, in A. El-Agraa (ed) The European Union : Economics and Policies, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Akademik yayınlar, kitap bölümleri, makaleler ve slaytlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
52
52
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.