Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 674 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Liberalizm ve Eleştirileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 674
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu seminer dersi liberal siyaset teorisine yapılan katkıları ve eleştirileri incelemeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Liberal geleneğin siyaset teorisindeki yeri ve önemini değerlendirebilecekler
  • Liberal siyaset teorisindeki farklı yaklaşımların etik ve epistemolojik varsayımlarını yorumlayabilecekler
  • Liberal siyaset teorisinin temel kavramlarını yorumlayabilecekler
  • Siyasal olgu ve problemleri eleştirel olarak değerlendirebilecekler
  • Siyaset teorisi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında akademik literatüre katkıda bulunma yetisini kazanabilecekler
  • Seminer sunumları ve tartışmalara katılım vasıtasıyla grup çalışmasına katkıda bulunabilecekler
  • Siyaset teorisindeki yaklaşımları kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir
Ders Tanımı Liberal siyaset teorisindeki farklı yaklaşımlar ve liberalizme getirilen eleştiriler karşılaştırmalı olarak irdelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Özgürlüğün Önceliği Benjamin Constant, “The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns”, Constant: Political Writings (Cambridge: Cambridge University Press, 1988). Judith Shklar, “Liberalism of Fear”, Political Thought and Political Thinkers (Chicago: The University of Chicago Press, 1998).
3 Negatif ve Pozitif Özgürlük Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty”, Four Essays on Liberty (Oxford: Oxford University Press, 1969). Supplementary Reading: John Gray, “On Negative and Positive Liberty”, Conceptions of Liberty in Political Philosophy, Z. Pelczynski and J. Gray (London: The Athlone Press, 1984).
4 Özgürlük ve Halk Egemenliği F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, Introduction and Part I: The Value of Freedom (London: Routledge, 2000 [1960]). Supplementary Reading: Norman Barry, “Hayek on Liberty”, Conceptions of Liberty in Political Philosophy, Z. Pelczynski and J. Gray (London: The Athlone Press, 1984).
5 Özgürlük ve Hukukun Üstünlüğü F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, Part II: Freedom and the Law. Supplementary Reading: Norman Barry, “Hayek on Liberty”, Conceptions of Liberty in Political Philosophy, Z. Pelczynski and J. Gray (London: The Athlone Press, 1984).
6 Siyasal Liberalizm John Rawls, Political Liberalism, Introduction and Introduction to the Paperback Edition, Lecture 1: Fundamental Ideas, Lecture IV: The Idea of an Overlapping Consensus (New York: Columbia University Press, 1996 [1993]).
7 Postmodern Liberalizm Richard Rorty, Contingency, Irony, and Solidarity, Chapter 3: The Contingency of a Liberal Community & Chapter 4: Private Irony and Liberal Hope (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
8 Liberal Tolerans ve Modus Vivendi John Gray, Two Faces of Liberalism, Chapter 1: Liberal Tolertion & Chapter 4: Modus Vivendi (New York: The New Press, 2000).
9 Ödev Teslimi
10 Özgürlük ve Kamusal Alan Hannah Arendt, “What is Freedom?” Between Past and Future (Harmondsworth: Penguin, 1977 [1961]). Hannah Arendt, The Human Condition, Part I: The Human Condition & Part II: The Public and the Private Realm (Chicago: The University of Chicago Press, 1998 [1958]. Supplementary Readings: 1. Margaret Canovan, Introduction to The Human Condition. 2. Ronald Beiner, Action, Natality and Citizenship: Hannah Arendt’s Concept of Freedom, Conceptions of Liberty in Political Philosophy, Z. Pelczynski and J. Gray (London: The Athlone Press, 1984).
11 Özgürlük ve Eylem Hannah Arendt, The Human Condition, Part V: Action. Supplementary Readings: 1. Margaret Canovan, Introduction to The Human Condition. 2. Ronald Beiner, Action, Natality and Citizenship: Hannah Arendt’s Concept of Freedom, Conceptions of Liberty in Political Philosophy, Z. Pelczynski and J. Gray (London: The Athlone Press, 1984).
12 Tanınma Mücadelesi Axel Honneth, “Integrity and Disrespect” Political Theory, 20 (2) (1992):187-201. Axel Honneth, The Struggle for Recognition, (Cambridge: The MIT Press, 1995), 92-139. Supplementary Reading: Joel Anderson, Translator’s Introduction, The Struggle for Recognition.
13 Tanınma ve Bölüşüm Nancy Fraser, “Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation”, Redistribution or Recognition: A Political-Philosphical Exchange, Nancy Fraser and Axel Honneth (London: Verso, 2003). Supplementary Reading: Nancy Fraser and Axel Honneth, “Introduction”, Redistribution or Recognition: A Political-Philosphical Exchange.
14 Müzakereci Demokrasi Jürgen Habermas, “Three Normative Models of Democracy” and “On the Internal Relation between the Rule of Law and Democracy”, The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory (Cambridge: The MIT Press, 1998).
15 Agonistik Demokrasi Chantal Mouffe, The Return of the Political (London: Verso, 1993), 1-22, 102-154.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kaynaklar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
30
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
8
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
20
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
37
37
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.