Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 636 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye’de Dış Politika Yazını
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 636
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı Türk Dış Politikası yazının özelliklerini eleştirel bir biçimde tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • TDP yazınındaki baskın kuramsal yaklaşımları açıklayabilecektir
  • Yazındaki belli başlı etkenleri belirleyebilecektir.
  • TDP yazınında alan çalışmalarını eleştirel bir bakış açısıyla tartışabilecektir
  • TDP yazınının zamanla değişen özelliklerini analiz edebilecektir
  • Uluslararası alanda gerçekleşen yapısal değişimlerin TDP yazınına etkilerini belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu doktora dersinde Türk dış politikası analizi alt disiplininde kullanılan belli başlı kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar tartışılacaktır. Ders, Türk dış politikası yazınında hangi iç politika, bölgesel ve uluslararası dinamiklere odaklanıldığını ve hangi yöntemlerin kullanıldığını açıklamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 TDP Politikasında Temel Konular 1- Benli- Altunışık, M. and Ö. Tür. Turkey: Challenges of Continuity and Change, Routledge, 2005, pp: 88-133. 2- B. Oran, Turkish Foreign Policy: 1919-2006 Facts and Analyses with Documents, Utah Series and Turkish and Islamic Studies (2010), pp 3-23. 3- Mustafa Aydın. “Determinants of Turkish Foreign Policy: Changing Patterns and Conjunctures during the Cold War”, Middle East Studies, vol. 36, no. 1 (January 2000), pp. 103-139.
3 Realizmin Egemenliği 1- Ali Karaosmanoğlu, "The Evolution of the National Security Culture and the Military in Turkey," Journal of International Affairs, Vol. 54, No. 1 (Fall 2000), pp. 199-216. 2- Cenk Saraçoğlu, “Türk Tarihyazımında Soğuk Savaş ve Türkiye-SSCB ilişkileri” [Cold War and the Historiography of Soviet-Turkish Relations], Praksis, 17 (2007), pp: 57-69
4 Liberalizm ve Ekonomik Konular 1- Kemal Kirişci. "Turkey's Engagement with Its Neighborhood", Turkish Studies, vol. 13, no. 3 (September 2012), pp. 319-341. 2- Kemal Kirişçi, “The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the Trading State”, New Perspectives on Turkey, No: 40, (2009), p. 29-57. 3- Carol R. Savietz, “Tangled Pipelines: Turkey’s Role in Energy Export Plans,” Turkish Studies (March 2009), 95-108. 4- C. Sidar & G. Winrow “Turkey and South Stream: Turco-Russian Rapprochement and the Future of the Southern Corridor” Turkish Foreign Policy Quarterly, Vol. 10, No 2. (2011), pp. 51-61.
5 TDP Yazınında Alan Çalışmaları: ABD ile İlişkiler 1- Stephen Larrabe and Ian O. Lesser, “Turkey and the United States,” Turkish Foreign Policy in an Age of Uncertainty, pp. 159-184. 2- James E. Kapsis, “From Desert Storm to Metal Storm: How Iraq Has Spoiled US-Turkish Relations,” Current History (November 2005), pp. 380-388. 3- Kemal Kirişçi, “Arab Uprisings and Completing Turkey’s Regional Integration: Challenges and Opportunities for US-Turkish Relations,” Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Vol. 15, No. 2 (2013), pp. 189-205.
6 TDP Yazınında Alan Çalışmaları: Orta Doğu 1- Meliha Benli Altunışık and Lenore Martin, “Making Sense of Turkish Foreign Policy in the Middle East,” Turkish Studies, Vol. 12, No. 4, (2011), pp. 569-588. 2- Ziya Öniş, “Turkey and the Arab Spring: Between Ethics and Self-Interest,” Insight Turkey, Vol. 14, No. 3 (2012), pp. 45-63.
7 TDP Yazınında Alan Çalışmaları: Orta Asya 1- Mustafa Aydın, “Foucault’s Pendulum: Turkey in Central Asia and the Caucasus,” Turkish Studies, Summer 2004: 1-22. 2- Carol R. Saivetz, “Tangled Pipelines: Turkey’s Role in Energy Export Plans,” Turkish Studies, March 2009: 95-108.
8 TDP Yazınında Alan Çalışmaları: Avrupa Etkeni 1- Aydın, Mustafa (2003) ‘The Determinants of Turkish Foreign Policy, and Turkey’s European Vocation’ The Review of International Affairs 3(2):306-331. 2- Müftüler-Baç, Meltem. “Turkish Political Science and European Integration”, Journal of European Public Policy 10: 4 August 2003, pp: 655-663 3- M. Muftuler, Y. Gursoy “Is There a Europeanization of Turkish Foreign Policy? An Addendum to the Literature on EU Candidates”. Turkish Studies, vol. 11, no. 3, 405–427. Routledge. 2010.
9 TDP Yazınında Yeni Yöntemler ve Tartışmalar Okuma Yok
10 Bürokrasinin Rolü Philip Robins, Suits and Uniforms: Turkish Foreign Policy Since the Cold War (Seattle: University of Washington Press, 2003), pp. 68-92.
11 Liderlik 1- Behlül Özkan, “Turkey, Davutoğlu and the Idea of Pan-Islamism,” Survival, Vol. 56, No. 4cs (August-September 2014), pp. 119-140. 2- Ramazan Gözen. “Turgut Özal and Turkish Foreign Policy: Style and Vision”, Dış Politika/Foreign Policy, vol. 20, nos. 3-4 (1996), pp. 69-101. 3- Sedat Laçiner. "Özalism (Neo-Ottomanism): An Alternative in Turkish Foreign Policy?" (34 pp.)
12 İslamileşen TDP? 1- Ahmet Davutoğlu, “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007”, Insight Turkey, VoL. 10, No: 1, (2008), p. 77-96. 2- Ahmet Davutoğlu. "Zero Problems in a New Era", Foreign Policy (21 March 2013).
13 İslamileşen TDP ? II 1- Faruk Yalvaç. "Strategic Depth or Hegemonic Depth? A Critical Realist Analysis of Turkey's Position in the World System", International Relations, vol. 26, no. 2 (June 2012), pp. 165-180. 2- Tarık Oğuzlu, “Middle Easternization of Turkey’s Foreign Policy: Does Turkey Disassociate from the West?” Turkish Studies (March 2008), pp. 3-20.
14 Sonuç
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Okumalar ve power point sunumlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
18
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
60
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
75
75
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.