Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 653 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye’nin Politik Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 653
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, Türkiye ekonomisinin Osmanlı Devleti’nin son döneminden modern Türkiye’ye uzanan bir süreçteki gelişimine ışık tutmaktadır. Ders öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi-politik gelişimi ve dönemin politikaları konusunda derinlemesine bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Dersin sonunda öğrenciler, Türkiye ekonomisinin genel yapısına, önündeki temel sorunlara, yapısal reform düzenlemelerine ve ilerlediği yöne aşina hale gelecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geçmişte ve bugün Türkiye ekonomisindeki aktörlerin içinde bulunduğu makroekonomik ve kalkınmacı ortamı tanımlamak
  • Türkiye'nin iktisadi tarihini çözümlemek
  • Türkiye ekonomisinin kalkınmacı politikalarının genel olarak siyasete etkilerini tanımlamak
  • Liberalizm ve uluslararası rekabetin Türkiye ekonomisine etkilerini çözümlemek
  • Türkiye ekonomisinin sektörel boyutlarını tanımlamak
  • Türkiye ekonomisinin küreselleşme nedeniyle karşılaşabileceği olası sorunları değerlendirmek
Ders Tanımı Bu ders Türkiye’nin politik ekonomisine bir giriş mahiyetindedir.Ders, Türkiye’nin ekonomik gelişimine geç Osmanlı dönemindeki tarihsel bağlamı ele alarak başlayacaktır. Ardından cumhuriyetin ilk yıllarında devletin uyguladığı kalkınmacı strateji ve bunun sonuçları Türkiye’de devlet-piyasa ilişkisi bakımından tartışılacaktır. Ders, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve küreselleşme ile liberalizmin ekonomi üzerine etkilerini değerlendirerek kapanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi Yakup Kepenek ve Nurhan Şentürk (2008), Türkiye Ekonomisi, 22. Baskı, İstanbul: Remzi Yayınevi Şevket Pamuk (2008), “Economic change in Twentieth Century: Is the Glass More than Half Full?” in R. Kasaba (ed) Turkey in the Modern World
2 1908-1922, Ulusu ve Ulusal Ekonomiyi İnşa Etmek Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi Altuğ, S. , A. Filiztekin and Ş. Pamuk (2008) Sources of Long-Term Economic Growth for Turkey, 1880 – 2005”, European Review of Economic History, Vol: 12, pp. 393-430.
3 1922-1929, Yeniden-İnşa Okyar, O. (1979) “Development Background of the Turkish Economy, 1923-1973” International Journal of Middle East Studies, Vol: 10, No. 3 pp. 325-344 Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi Nas, T. 2008. Tracing the Economic Transformation of Turkey from the 1920s to EU Accession, Chapters 2 and 3. Pamuk, S. 2000.Intervention during the Great Depression Another look at Turkish experience Ch 12 in the Mediterranean Response to Globalization before 1950, Routledge Press, London and New York
4 1930-1939, Devlet Destekli Sanayileşme Ali H. Bayar, “The Developmental State and Economic Policy in Turkey”, Third World Quarterly, Vol. 17, No. 4, pp. 773-785, 1996 Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi Pamuk, S. 1981. Political Economy of Industrialization in Turkey. MERIP Reports, No. 93, Turkey: The Generals Take Over pp. 26-32. Turkes, M. 2001. A Patriotic Leftist Development Strategy Proposal in Turkey in the 1930s: The Case of KADRO (CADRE) Movement Int. J. Middle East Stud. 33, 91-114
5 1940-1945, Savaş Yılları Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi
6 1946-1953, Dünya Ekonomisine Liberal Entegrasyon Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi
7 1954-1976, Yeniden Düzenleme, İthal İkamecilik Dönemi ve Krizler Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi Çeçen, A. A. , A. S. Doğruel and F. Doğruel (1994) “Economic Growth and Structural Change in Turkey 1960-88,” International Journal of Middle East Studies, 26 (1), February, pp. 37-56 Ministry of Science and Technology (1973) 50 Yılda Türk Sanayii, Ankara, Mars Matbaası Okyar, O. (1979) “Development Background of the Turkish Economy, 1923-1973” International Journal of Middle East Studies, Vol: 10, No. 3 pp. 325-344 Yülek, M. (1998a) “Financial Policy in a Repressed Economy: Turkey 1950-1979.” Sermaye Piyasası Kurulu
8 1954-1976, Yeniden Düzenleme, İthal İkamecilik Dönemi ve Krizler Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi Çeçen, A. A. , A. S. Doğruel and F. Doğruel (1994) “Economic Growth and Structural Change in Turkey 1960-88,” International Journal of Middle East Studies, 26 (1), February, pp. 37-56 Ministry of Science and Technology (1973) 50 Yılda Türk Sanayii, Ankara, Mars Matbaası Okyar, O. (1979) “Development Background of the Turkish Economy, 1923-1973” International Journal of Middle East Studies, Vol: 10, No. 3 pp. 325-344 Yülek, M. (1998a) “Financial Policy in a Repressed Economy: Turkey 1950-1979.” Sermaye Piyasası Kurulu
9 1980-1988, Sermayenin Egemenliği Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi
10 1980-1988, Sermayenin Egemenliği Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi
11 1989-today, Uluslararası Sermayenin Neoliberal Hakimiyeti Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi Atiyas, I. (2012). “Economic Institutions and Institutional Change in Turkey during the Neoliberal Era” New Perspectives on Turkey, Fall, No. 47, 57-82 Acar, A.(2006) DTÖ ve AB Işığında Türk Tarımının Geleceği, Ankara,Türkiye, Orion Yayınevi Altunışık, M. (2008). “The Possibilities and Limits of Turkey’s Soft Power in the Middle East”, Insight Turkey, 10(2), 41-54 Bakır, C. and Öniş, Z (2010) “The Regulatory State and Turkish Banking Sector Reforms in the Age of Post-Washington Consensus”, Development and Change, 41(1), 77-106 Gönenç, R., O. Röhn, V. Koen and Ş. Saygılı, (2012). “Structural Reforms to Boost Turkey’s Long-Term Growth,” OECD Economics Department, ECO/WKP (2012) 64 İzmen, Ü. and K. Yılmaz. (2009). “Turkey's Recent Trade and Foreign Direct Investment Performance” in Öniş, Z. and F. Şenses (eds.) Turkey and Global Economy, London: Routledge Tocci, N. (2005). “Europeanization in Turkey: Trigger or Anchor for Reform”, South European Society and Politics, 10(1) Yılmaz, K. (2011). “The EU–Turkey Customs Union Fifteen Years Later: Better, Yet not the Best Alternative”, South European Society and Politics,16(2), 235-249 Ertugrul, A., and Selcuk, F. 2001. A Brief Account of the Turkish Economy, 1980-2000, Russian and East European Finance and Trade, 37: 6, p.6-30. Arpac, O. and Bird, G. (2009), \Turkey and the IMF: A case study in the political economy of policy implementation", The Review of International Organizations, 4 (2): 135- 157 Emrence, C. (2008), \After Neo-liberal Globalization: The Great Transformation of Turkey", Comparative Sociology, 7: 51{67 Rodrik, D. (2009), \The Turkish Economy after the Crisis", Turkish Economic Association
12 1989-today, Uluslararası Sermayenin Neoliberal Hakimiyeti Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi Atiyas, I. (2012). “Economic Institutions and Institutional Change in Turkey during the Neoliberal Era” New Perspectives on Turkey, Fall, No. 47, 57-82 Acar, A.(2006) DTÖ ve AB Işığında Türk Tarımının Geleceği, Ankara,Türkiye, Orion Yayınevi Altunışık, M. (2008). “The Possibilities and Limits of Turkey’s Soft Power in the Middle East”, Insight Turkey, 10(2), 41-54 Bakır, C. and Öniş, Z (2010) “The Regulatory State and Turkish Banking Sector Reforms in the Age of Post-Washington Consensus”, Development and Change, 41(1), 77-106 Gönenç, R., O. Röhn, V. Koen and Ş. Saygılı, (2012). “Structural Reforms to Boost Turkey’s Long-Term Growth,” OECD Economics Department, ECO/WKP (2012) 64 İzmen, Ü. and K. Yılmaz. (2009). “Turkey's Recent Trade and Foreign Direct Investment Performance” in Öniş, Z. and F. Şenses (eds.) Turkey and Global Economy, London: Routledge Tocci, N. (2005). “Europeanization in Turkey: Trigger or Anchor for Reform”, South European Society and Politics, 10(1) Yılmaz, K. (2011). “The EU–Turkey Customs Union Fifteen Years Later: Better, Yet not the Best Alternative”, South European Society and Politics,16(2), 235-249 Ertugrul, A., and Selcuk, F. 2001. A Brief Account of the Turkish Economy, 1980-2000, Russian and East European Finance and Trade, 37: 6, p.6-30. Arpac, O. and Bird, G. (2009), \Turkey and the IMF: A case study in the political economy of policy implementation", The Review of International Organizations, 4 (2): 135- 157 Emrence, C. (2008), \After Neo-liberal Globalization: The Great Transformation of Turkey", Comparative Sociology, 7: 51{67 Rodrik, D. (2009), \The Turkish Economy after the Crisis", Turkish Economic Association
13 1989-today, Uluslararası Sermayenin Neoliberal Hakimiyeti Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi 1908-2007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi Atiyas, I. (2012). “Economic Institutions and Institutional Change in Turkey during the Neoliberal Era” New Perspectives on Turkey, Fall, No. 47, 57-82 Acar, A.(2006) DTÖ ve AB Işığında Türk Tarımının Geleceği, Ankara,Türkiye, Orion Yayınevi Altunışık, M. (2008). “The Possibilities and Limits of Turkey’s Soft Power in the Middle East”, Insight Turkey, 10(2), 41-54 Bakır, C. and Öniş, Z (2010) “The Regulatory State and Turkish Banking Sector Reforms in the Age of Post-Washington Consensus”, Development and Change, 41(1), 77-106 Gönenç, R., O. Röhn, V. Koen and Ş. Saygılı, (2012). “Structural Reforms to Boost Turkey’s Long-Term Growth,” OECD Economics Department, ECO/WKP (2012) 64 İzmen, Ü. and K. Yılmaz. (2009). “Turkey's Recent Trade and Foreign Direct Investment Performance” in Öniş, Z. and F. Şenses (eds.) Turkey and Global Economy, London: Routledge Tocci, N. (2005). “Europeanization in Turkey: Trigger or Anchor for Reform”, South European Society and Politics, 10(1) Yılmaz, K. (2011). “The EU–Turkey Customs Union Fifteen Years Later: Better, Yet not the Best Alternative”, South European Society and Politics,16(2), 235-249 Ertugrul, A., and Selcuk, F. 2001. A Brief Account of the Turkish Economy, 1980-2000, Russian and East European Finance and Trade, 37: 6, p.6-30. Arpac, O. and Bird, G. (2009), \Turkey and the IMF: A case study in the political economy of policy implementation", The Review of International Organizations, 4 (2): 135- 157 Emrence, C. (2008), \After Neo-liberal Globalization: The Great Transformation of Turkey", Comparative Sociology, 7: 51{67 Rodrik, D. (2009), \The Turkish Economy after the Crisis", Turkish Economic Association
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Belirtilen kitaplar, makaleler ve sunumlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller Önerilen Okumalar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
2
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
35
Proje
1
47
47
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.