Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 645 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bölgesel Çalışmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 645
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, siyaset biliminde alan/bölge çalışmalarını öğrenciye tanıtmak için tasarlanmıştır. Bu ders, farklı bölgelerin ya da aynı bölgedeki farklı ülkelerin tarih, kurumlar, ekonomi, toplumlar, demokratikleşme vb. açısından farklılıklarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere gelecek çalışmalarındaki uzmanlık alanlarını seçmelerine yardımcı olacak üç ayrı bölge tanıtılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Siyasi ve ekonomik karşılıklı bağımlılık üzerine geçmiş ve günümüz kuramsal tartışmalarını karşılaştırabilmek,
  • Demokratikleşme üzerine geçmiş ve günümüz kuramsal tartışmalarını karşılaştırabilmek,
  • Bir ülkenin veya bölgenin ayırt edici özelliklerini analiz edebilmek ( örneğin tarihi, kurumları, ekonomisi, toplumları, etnik grupları açısından)
  • Kültürel ve tarihsel materyalleri öğrencinin uzmanlaştığı ülke veya bölge bağlamına oturtup analiz edebilmek
  • Bölgeler arası ve aynı bölgedeki farklı ülkeler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları analiz edebilmek
  • Farklı bölgelerdeki farklı ekonomik gelişim çizgilerini karşılaştırabilmek
Ders Tanımı Bu ders siyaset bilimindeki bölge çalışmalarına odaklanacaktır. Karşılaştırmalı politikada kuramın rolüne değinerek başlayacak ve bölge çalışmalarını da bu kapsamda analiz etmeyi amaçlayacaktır. Eşitsiz ekonomik büyüme ve farklı gelişme gidişatları arkasındaki temel nedenleri araştıracaktır. Demokratikleşme literatürü farklı bölgeleri daha iyi analiz edebilmek için kısaca tartışılacaktır. Ders, üç ayrı bölgeye ve bu bölgelerin dinamikleriyle ilgili literatüre odaklanarak sona erecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Bölge Çalışmaları ve Siyaset Bilimi Disiplini Robert H. Bates, “Area Studies and the Discipline: A Useful Controversy?” PS: Political Science and Politics, pp. 166-169. Peter A. Hall and Sidney Tarrow, “Globalization and Area Studies: When Is Too Broad Too Narrow?” Chronicle of Higher Education, January 23, 1998, B5. Atul Kohli, et. al., “The Role of Theory in Comparative Politics: A Symposium, World Politics, October 1995, pp. 1-15, 37-49.
3 Eşitsiz Ekonomik Gelişme Robert Keohane and Joseph Nye, “Globalization: What’s new? What’s not? (And so what?)” Foreign Policy. 2000 Daron Acemoglu and James Robinson, “So close and yet so different” (Chapter 1). Why nations fail: The origins of power, prosperity and poverty, 2012 Jared Diamond, “What makes countries rich or poor?” The New York Review of Books, 2012
4 Ekonomik Büyümenin Politikası ve Ekonomisi ve Büyüme Tuzakları William Easterly, “Planners versus searchers” (Chapter 1). The white man’s burden: Why the West’s efforts to aid the rest have done so much ill and so little good, 2006 Chris Blattman and Paul Niehaus, “Show them the money: Why giving cash helps alleviate poverty.” Foreign Affairs, 2014 Paul Collier, The bottom billion: Why the poorest countries are failing and what can be done about it
5 Eşitsizlik Nancy Birdsall, “Why inequality matters: Some economic issues.” Ethics and International Affairs, 2001 Thomas Picketty and Emmanuel Saez, “Inequality in the long run.” Science, 2014
6 Demokrasi ve Demokratikleşme Thomas Carothers, “The end of the transition paradigm.” Journal of Democracy, 2002 Larry Diamond and Leonardo Molino, “The quality of democracy: An overview.” Journal of Democracy, 2004
7 Devlet içi savaşları, zayıf ülkeler ve uluslararası müdahale Gareth Evans and Mohamed Sahnoun, “The responsibility to protect.” Foreign Affairs, 2002 Charli Carpenter, “Don’t call this a humanitarian intervention.” Foreign Policy, 2013
8 Egemen Teritoryal Devletin Gelişimi ve Küresel Yönetişim’in Meydan Okuması Alec Murphy, “The sovereign state system as a political-territorial ideal: Historical and contemporary considerations” (Chapter 4). State sovereignty as social construct, 1996 James Ferguson and Akhil Gupta: “Spatializing states: Toward an ethnography of neoliberal governmentality.” American Ethnologist, 2002
9 Örnek Analizler: Batı Avrupa Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 Charles Tilly. The Formation of National States in Western Europe Landes, David S. The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 1969 Dinan, Desmond. Every Closer Union: An Introduction to European Integration, Fourth Edition. Basingstoke: Palgrave, 2010. Calleo, David P., and Claudia Morgenstern, eds. Recasting Europe’s Economies: National Strategies in the 1980s. Lanham: University Press of America, 1990. Hall, Peter A., and David Soskice, eds. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press, 2001. Katzenstein, Peter J. Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States. Madison: University of Wisconsin Press, 1978. Kitschelt, Herbert, Peter Lange, Gary Marks, and John D. Stephens, eds. Continuity and Change in Contemporary Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999
10 Örnek Analizler: Batı Avrupa Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 Charles Tilly. The Formation of National States in Western Europe Landes, David S. The Unbound Prometheus: Technological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present. Cambridge: Cambridge University Press, 1969 Dinan, Desmond. Every Closer Union: An Introduction to European Integration, Fourth Edition. Basingstoke: Palgrave, 2010. Calleo, David P., and Claudia Morgenstern, eds. Recasting Europe’s Economies: National Strategies in the 1980s. Lanham: University Press of America, 1990. Hall, Peter A., and David Soskice, eds. Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage. Oxford: Oxford University Press, 2001. Katzenstein, Peter J. Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced Industrial States. Madison: University of Wisconsin Press, 1978. Kitschelt, Herbert, Peter Lange, Gary Marks, and John D. Stephens, eds. Continuity and Change in Contemporary Capitalism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999
11 Örnek Analizler: Ortadoğu ve Afrika Stepan and Robertson, “An ‘Arab’ More than a ‘Muslim’ Democracy Gap,” Journal of Democracy, 2003 Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society, Oxford University Press, 1988 Jill Crystal, Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar, Cambridge University Press, 1995, pp. 36-109 Michael L. Ross, “Does Oil Hinder Democracy?” World Politics. April 2001 Ellen Lust-Okar, Structuring Conflict in the Arab World: Incumbents, Opponents, and Institutions, Cambridge University Press, 2005, pp 37-95. Lisa Blaydes, “Elections and Elite Management,” in Elections and Distributive Politics in Mubarak’s Egypt, Cambridge University Press, 201, pp. 48-64 Tarek Masoud, “Chapter 2: Clientelism and Class: The Tragedy of Leftist Opposition in Mubarak’s Egypt” in Counting Islam: Religion, Class, and Elections in Egypt, Cambridge University Press, 2014 Bellin, Eva. “The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: A Comparative Perspective,” Comparative Politics, vol. 36, no. 2, pp. 139-157. Jan, 2004 Nazih Ayubi, Ayubi, “Conclusion: The Strong, The Hard, and the Fierce,” in Over-stating the Arab state: politics and society in the Middle East. London ; New York: I.B. Tauris. pp. 447-459 William Reno, Warlord Politics and African States, Lynne Rienner Publishers, 1998
12 Örnek Olaylar: Sosyalizm Sonrası Devletler Ronald G. Suny, Chp. 3: State Building and Nation Making: The Soviet Experience Ken Jowitt, The New World Disorder Claus Offe, Capitalism By Democratic Design Schmitter, Phillippe C. and Terry Lynn Karl. “The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists: How Far East Should They Attempt to Go?” Slavic Review, Vol. 53, No. 1 (Spring 1994), pp. 173-185 Bunce, Valerie. “Should Transitologists Be Grounded?” Slavic Review, Vol.54, No. 1 (Spring 1995), pp. 111-127 Barbara Geddes, “What Do We Know About Democratization After Twenty Years” Vadim Volkov, Violent Entrepeneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism, Cornell University Press, 2002 Mark Beissinger and Crawford Young, Post-Colonial Africa and Post-Soviet Eurasia in Comparative Perspective, Woodrow Wilson Center Press, 2002
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Akademik kitaplar, kitap bölümleri, makaleler, power point sunumları.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller Tavsiye edilen okumalar (Avrupa diplomatik ve askeri tarihi ile ilgili yayınlanan diğer yayınlar)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
2
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
27
27
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.