Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 661 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa'da Yönetişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 661
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, AB Yönetişimini ve AB’de politika yapımını detaylı olarak incelemeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB bütünleşme sürecinin kilometretaşlarını tanımlayabilecektir
  • AB yönetişiminin politika yapma sürecini açıklayabilecektir
  • Politika yapım süreçlerinin temel yönelimlerini açıklayabilecektir
  • Politika yapım sürecindeki aktörlerin etkisini şekillendiren faktörleri açıklayabilecektir
  • AB yönetişiminin temel çatışmalarını inceleyebilecektir
Ders Tanımı AB’de politika yapımı elli yıllık bir sürede gelişmiş olan kural ve prosedürlerle şekillenmiştir. Bugün, neredeyse bütün olası politika alanları ya dışlayıcı veya ortak yetkiler temelinde ya da AB düzeyinde bir eşgüdüme dayanarak AB tarafından kapsanmaktadır. Bu dersin temel amacı AB yönetişimindeki bu çeşitliliği incelemektir.\nDers iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm üç ana politika boyutunda (gündem oluşturma, karar verme ve politika uygulaması) belli başlı politika yapımı biçimlerini inceler. İkinci bölümde İkinci bölümde elde edilen kavramsal anlayışlar bir dizi politika alanına (tek pazar, sosyal ve cevre politikaları, ortak tarım politikası, göç ve mülteci politikası ve dışişleri politikası gibi) uygulanarak incelenecektir. Bu ders öğrencilerin daha önceden AB kurumlarının rolleri ve fonksiyonlarını çok iyi bilmelerini gerektirir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 AB Bütünleşme Kuramları Hoyland and Schieritz (2004) Theories of European Integration, Neill Nuggent (2006) The government and politics of the European Union, chapter 21; Jensen (2010) Neofunctionalism, in M. Cini et. al., European Union Politics, ch. 5, Cini (2010) Intergovernmentalism, in Cini et al. European Union Politics, ch. 6, Bache/Bulmer (2006), chapter 2
3 AB Bütünleşmesi Tarihi I Bache/George (2011) Politics in the EU: chapters 6, 7, 9, 10, 11
4 AB Bütünleşmesi Tarihi II Bache/George (2011) Politics in the EU: chapters 12, 13, 14, 15, 16
5 AB'nin Kurumları Richardson/Mazey (2015), ch. 4,5,6
6 AB Yönetişimi: Gündem Belirleme ve Karar Alma Versluis, E., van Keulen, M. and Stephenson, P. (2011) Analyzing the European Union Policy Process (Palgrave Macmillan), Chapter 5: 107/131 and Chapter 7: 154/179.
7 AB Yönetişimi: Uygulama ve Değerlendirme Richardson/Mazey (2015), ch. 16: Implementation
8 Arasınav
9 AB Yönetişiminde Temel Anlaşmazlıklar I Dersin okumaları ilan edilecektir.
10 AB Yönetişiminde Temel Anlaşmazlıklar II Dersin okumaları ilan edilecektir.
11 AB Yönetişiminde Temel Anlaşmazlıklar III Dersin okumaları ilan edilecektir.
12 AB Yönetişiminde Temel Anlaşmazlıklar IV Dersin okumaları ilan edilecektir.
13 Sunumlar
14 AB Yönetişimi üzerine bir sonuç değerlendirmesi Dersin okumaları ilan edilecektir.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Makale ve kitap bölümleri ile slaytlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
25
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
35
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
45
45
Final Sınavı
0
    Toplam
250

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.