Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 644 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Devlet
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 644
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere farklı devlet kavramları ve güncel tartışmalar hakkında anlayış kazandırmak ve siyaset bilimi literatüründe yer alan farklı devlet bakış açıları ile ilgili analiz sunmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Devlet ile ilgili farklı bakış açılarını karşılaştırabilmek,
  • Kaynakların varlığının devleti nasıl etkilediğini tartışabilmek,
  • Devletlerin nasıl oluştuğunu analiz edebilmek,
  • 20.yüzyılın sonlarında başarılı sanayileşme için gerekli siyasi koşulların olup olmadığını analiz edebilmek
  • Devletle ilgili farklı kuramlar etrafındaki önemli düşünürleri ve tartışmaları tanımlayabilmek
  • Güncel gelişmeleri de içeren önemli kuramların gelişimini ve evrimini izleyebilmek,
  • Kapitalist toplumlardaki sınıf, ekonomi ve devlet arasındaki karşılıklı bağlılığı tanımlayabilmek,
  • Devletin özerkliği ile ilgili yapılan önemli tartışmaları tanımlayabilmek
Ders Tanımı Bu ders devlet kavramını üç başlık altında inceleyecektir: Devlet oluşumu, siyasi gelişme ve siyasi rejim kuramları ve demokratikleşme. Devletin oluşumu kuramları kapsamında, zayıf devlet kavramı ve “kaynak laneti” kavramı analiz edilecektir. Siyasi Gelişim kuramları kapsamında, modernleşme kuramı ve bağımlılık kuramı gibi Marksist kuramlar tartışılacaktır. Siyasi rejimler ve Demokratikleşme başlığı altında, rejimler, demokratikleşme, sağlamlaşma ve demokrasinin çökmesi, diktatörlük/ otoriter rejimler ve hesap verilebilirlik tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Charles Tilly, “War Making and State Making as Organized Crime, “in Bringing the State Back In Mancur Olson. “The Criminal Metaphor,” from Power and Prosperity. NY: Basic Books, 2000, pp. 3-24
2 Devletin Oluşum Kuramları Charles Tilly. The Formation of National States in Western Europe. Hendrick Spruyt. The Sovereign State and Its Competitors. Princeton: Princeton University Press, 1994. Charles Tilly. Coercion, Capital, and the European States. Cambridge: Blackwell, 1990. Stephen Krasner. Sovereignty. Princeton: Princeton University Press, chapters 1 and 2 or the argument’s earlier manifestation in Stephen Krasner. “Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics,” Comparative Politics, 16, January 1984: 223-246. Albert Hirschman, “Exit, Voice, and the State,” World Politics, 31, 1 (1978): 90-107. Levi, Margaret. 1988. Of Rule and Revenue. Berkeley: University of California Press.
3 Zayıf Devletler Joel Migdal. “Strong States, Weak States,” in Myron Weiner and Samuel Huntington, Understanding Political Development. Illinois: Scott Foresman/Little Brown, 1987. Robert Jackman and Carl Rosberg, “Why Africa’s Weak States Persist: The Empirical and the Juridical in Statehood,” World Politics, 1982: 1-24. Jeffrey Herbst. States and Power in Africa. Princeton: Princeton University Press, 2000.
4 “Kaynak Laneti” Michael Ross, “Does Oil Hinder Democracy?” World Politics, April 2001. Macartan Humphreys, “Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the Mechanisms,” Journal of Conflict Resolution, 49, 4 (2005): 508- 537. Terry Lynn Karl, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro States, University of California Press, 1997
5 Modernleşme Kuramı Daniel Lerner. The Passing of Traditional Society. Glencoe, Ill.: Free Press, 1958, chapter 1. Karl Deutsch, “Social Mobilization and Political Development,” in Jason Finkle and Richard Gable, eds., Political Development and Social Change, 1971, pp. 384-401. Seymour Martin Lipset. Political Man: The Social Bases of Politics. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1960, chapter 2. Alex Inkeles, “The Modernization of Man,” in Myron Weiner, ed., Modernization, New York: Basic Books, 1966: 138-150. Ronald Inglehart. Modernization and Postmodernization. Princeton: Princeton University Press, 1997 Ronald Inglehart and Wayne Baker. “Modernization, Globalization, and the Persistence of Tradition: Empirical Evidence from 65 Societies,” American Sociological Review, 65 (2000): 19-51.
6 Kurumsallaşma ve Düzen Samuel Huntington. Political Order in Changing Societies, 1968, pp. 1-92 and 344-461. Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson. No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1976.
7 Marx ve Halefleri Karl Marx. The Communist Manifesto J. Samuel Valenzuela and Arturo Valenzuela, “Modernization and Dependency: Alternative Perspectives in the Study of Latin American Underdevelopment,” Comparative Politics, 10, 4 (July 1978): 535-552. Fernando Henrique Cardozo and Enzo Faletto, Dependency and Development in Latin America, University of California Press, 1979, pp. viii-xxv, 177-216. Andre Gunder Frank, “The Development of Underdevelopment,” in The Political Economy of Development and Underdevelopment, 109-120. Thomas Bierstecker. Distortion or Development? Cambridge: MIT Press, 1978 Tony Smith, “The Underdevelopment of Development Literature: The Case of Dependency Theory,” World Politics 31 (January 1979): 247-288.
8 Rejimler Aristotle, from The Politics. Book 4, iv, x, xii and Book 5 vi. Robert Dahl. Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press, 1971. Carl Friedrich and Zbigniew Brzezinski. Totalitarian Dictatorship and Autocracy. (1965), pp. 14-29. Samuel Huntington, “Social and Institutional Dynamics of One-Party Systems,” in S. P Huntington and C. H. Moore, ed., Authoritarian Politics in Modern Society (1970): 3-44. Alfred Stepan. Rethinking Military Politics. Joseph Schumpeter. Capitalism, Socialism, & Democracy. New York: Harper & Brothers, 1947
9 Demokratikleşme Seymour Martin Lipset. “Some Social Requisites of Democracy,” American Political Science Review, 1959. Barrington Moore. Social Origins of Dictatorship and Democracy. 1968 (see also or as a reader’s guide: Theda Skocpol, “A Critical Review of Barrington Moore’s Social Politics and Society, fall 1973) Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens, and John Stephens. Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1992, chapters 1, 2, and 3. Guillermo O’Donnell and Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986. Samuel Huntington. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Okla.: University of Oklahoma Press, 1991, pp. xiii-xv, chapters 1-4.* Robert Bates, “The Impulse to Reform,” in Jennifer Widner, ed., Economic Change and Political Liberalization in Sub-Saharan Africa. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994. Eva Bellin. “The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: A Comparative Perspective,” Comparative Politics, 36, 2 (2004): 139-157. Dankwart Rustow, “Transitions to Democracy,” Comparative Politics, 2:3 (1970), 337-63. 12 E.E., Schattschneider, The Semi-Sovereign People. Hinsdale, IL: Dreyden Press, 1960. Daniel Brinks, and M Coppedge. 2006. "Diffusion is no illusion: Neighbor emulation in the third wave of democracy." Comparative Political Studies 39 (4):463-89. Adam Przeworski et. al. Democracy and Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Carles Boix and Susan Stokes, “Endogenous Democratization,” World Politics, 58, 4 (July 2003): 517-549. Carles Boix, Democracy and Redistribution. New York: Cambridge University Press, 2003. Daron Acemoglu and James Robinson. 2006. Economic origins of dictatorship and democracy: Cambridge Univ Pr. Valerie Bunce. 2000. "Comparative democratization." Comparative Political Studies 33 (6-7):703-34. John Londregan. “Does High Income Promote Democracy?” World Politics, 49, 1 (1996): 1-30 (with Keith Poole) Jennifer Widner. “Political Reform in Anglophone and Francophone African Countries,” in Jennifer Widner, ed., Economic Change and Political Liberalization in Sub-Saharan Africa. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994, pp. 49-79. Deborah Yashar. Demanding Democracy: Reform and Reaction in Costa Rica and Guatemala. Stanford University Press, 1997.
10 Demokratikleşme Seymour Martin Lipset. “Some Social Requisites of Democracy,” American Political Science Review, 1959. Barrington Moore. Social Origins of Dictatorship and Democracy. 1968 (see also or as a reader’s guide: Theda Skocpol, “A Critical Review of Barrington Moore’s Social Politics and Society, fall 1973) Dietrich Rueschemeyer, Evelyne Huber Stephens, and John Stephens. Capitalist Development and Democracy. Chicago: University of Chicago Press, 1992, chapters 1, 2, and 3. Guillermo O’Donnell and Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986. Samuel Huntington. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Okla.: University of Oklahoma Press, 1991, pp. xiii-xv, chapters 1-4.* Robert Bates, “The Impulse to Reform,” in Jennifer Widner, ed., Economic Change and Political Liberalization in Sub-Saharan Africa. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994. Eva Bellin. “The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: A Comparative Perspective,” Comparative Politics, 36, 2 (2004): 139-157. Dankwart Rustow, “Transitions to Democracy,” Comparative Politics, 2:3 (1970), 337-63. 12 E.E., Schattschneider, The Semi-Sovereign People. Hinsdale, IL: Dreyden Press, 1960. Daniel Brinks, and M Coppedge. 2006. "Diffusion is no illusion: Neighbor emulation in the third wave of democracy." Comparative Political Studies 39 (4):463-89. Adam Przeworski et. al. Democracy and Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Carles Boix and Susan Stokes, “Endogenous Democratization,” World Politics, 58, 4 (July 2003): 517-549. Carles Boix, Democracy and Redistribution. New York: Cambridge University Press, 2003. Daron Acemoglu and James Robinson. 2006. Economic origins of dictatorship and democracy: Cambridge Univ Pr. Valerie Bunce. 2000. "Comparative democratization." Comparative Political Studies 33 (6-7):703-34. John Londregan. “Does High Income Promote Democracy?” World Politics, 49, 1 (1996): 1-30 (with Keith Poole) Jennifer Widner. “Political Reform in Anglophone and Francophone African Countries,” in Jennifer Widner, ed., Economic Change and Political Liberalization in Sub-Saharan Africa. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994, pp. 49-79. Deborah Yashar. Demanding Democracy: Reform and Reaction in Costa Rica and Guatemala. Stanford University Press, 1997.
11 Demokratik Sağlamlaşma ve Demokrasinin Çökmesi Juan J. Linz and Alfred Stepan. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1996. pp. 1-65. Larry Diamond. Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999, chapters 3-6. Nancy Bermeo. Ordinary People in Extraordinary Times: The Citizenry and the Breakdown of Democracy. Princeton: Princeton University Press, 2003. 13 Ellen Lust-Okar and Amaney Jamal. “Regimes and Rules: Reassessing the Influence of Regime Type on Electoral Law Formation,” Comparative Political Studies, 35, 3 (2002).
12 Diktatörlük/ Otoriter Rejimler Myerson, Roger. 2008. “The Autocrat's Credibility Problem and Foundations of the Constitutional State,” American Political Science Review 102 (February): 125-139. Pages 133-137 only. Kuran, Timur. 1991. “Now Out of Never: The Element of Surprise in the East European Revolution of 1989 (in Liberalization and Democratization in the Soviet Union and Eastern Europe),” World Politics 44 (October): 7-48. Lisa Wedeen. 1999. Ambiguities of Domination : Politics, Rhetoric, and Symbols in Contemporary Syria. University of Chicago Press. (*) Wintrobe, Ronald. 1990. “The Tinpot and the Totalitarian: An Economic Theory of Dictatorship,” American Political Science Review 84 (September): 849-872. Magaloni, Beatriz. 2006. Voting for Autocracy: Hegemonic Party Survival and its Demise in Mexico. New York: Cambridge University Press. Introduction and chapter 1. Jones, Benjamin F. and Olken, Benjamin A. 2006. “Do leaders matter? National leadership and growth since World War II,” Quarterly Journal of Economics, 120(3): 835–864. Levitsky, S, and LA Way. 2002. "The rise of competitive authoritarianism." Journal of Democracy 13 (2):51-65.
13 Hesap Verebilirlik Herbert Kitschelt & Steven I. Wilkinson. 2007. Patrons, Clients and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition. New York: Cambridge University Press. Chapters 1 and 14. Susan C. Stokes. 2005. “Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina,” American Political Science Review 99 (August): 315-325.
14 Sunumlar
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Akademik kitaplar, kitap bölümleri, makaleler, power point sunumları.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller Tavsiye edilen okumalar (Avrupa diplomatik ve askeri tarihi hakkında yayınlanmış diğer kaynaklar)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
2
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
27
27
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.