Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 664 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Bütünleşme Kuramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 664
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda, öğrencilerin çeşitli Avrupa bütünleşmesi kuramlarını tanımlayabilmesi, inceleyebilmesi ve eleştirel olarak değerlendirebilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa’nın güncel ekonomik ve politik bütünleşmesi sürecini, onların karşılıklı bağımlılığı içinde tanımlayabilir
  • AB’nin kurum inşası sürecini anlayabilir
  • Temel AB kurumlarının Avrupa bütünleşmesi sürecindeki rollerini inceleyebilir.
  • En önemli AB ortak politikalarının (birinci sütun politikaları) rollerini AB bütünleşmesi bağlamında inceleyebilir
  • Güncel Avrupa politikalarını açıklayabilmek için Avrupa bütünleşmesi kuramlarının analitik olarak ne kadar değerli olduğunu anlayabilir
  • Ders boyunca edinilen teorik bilgi temelinde AB politikalarının spesifik boyutlarına yönelik analitik yaklaşımlar geliştirebilir
Ders Tanımı Ders, öğrencilerin AB ile ilgili gelişmeleri analiz edebilme yetilerini Avrupa bütünleşmesi kuramlarının analitik değerine aşina olmaları yoluyla geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerden, (1) verilen okumaları yapmaları, (2) sınıf tartışmalarına katılmaları, (3) AB bütünleşme kuramları hakkında dönem boyunca sağlanan bilgi temelinde analitik çalışmalar üretmeleri beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders izlencesi ve akademik kaynakların tanıtımı
2 ‘Avrupa Bütünleşmesi’nin anlamı: Araştırma nesnesini tanıma WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 1/24.ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 1/19.
3 Federalizm WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 25/44.ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 23/30.
4 İşlevselcilik, İşlemselcilik ve Yeni-İşlevselcilik ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 31/73. WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 45/74.
5 Liberal Hükümetlerarasıcılık WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 75/94. ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 74/97.
6 Yönetişim, Çok Düzeyli Yönetişim Kuramı, Kurumsal Gelişim ve Politika Ağları WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 97/135. ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 98/129.
7 Kurumsal Politikalar WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp. 137/155.
8 Sosyal İnşacılık ve Avrupa Bütünleşmesi WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp.159/175. ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp.171/175. See also CHRISTIANSEN, T., JØRGENSEN, K.E., and WIENER A., eds., 2001. The social construction of Europe. London: Sage Publications.
9 Söylem Analizi ve Avrupa Bütünleşmesi Kuramı WIENER, A., and DIEZ, T., eds., 2004. European integration theory. Oxford: Oxford University Press, pp.197/214.
10 Bir Uluslararası Aktör Olarak AB ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 157/185
11 Avrupa Bütünleşmesi Kuramının Eleştirel Bir Değerlendirmesi ROSAMOND, B., 2000. Theories of European integration. Houndmills and New York, NY: Palgrave Macmillan, pp. 186/197.
12 Analitik Alıştırma 1 Öğretim üyesi tarafından kurulacak
13 Analitik Alıştırma 2 Öğretim üyesi tarafından kurulacak
14 Analitik Alıştırma 3 Öğretim üyesi tarafından kurulacak
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
25
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
35
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
47
47
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.