Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 646 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Karşılaşmalı Siyasette Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 646
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin öncelikli amacı öğrencilere karşılaştırmalı siyaset biliminde uygulanabilir son yaklaşım ve kavramlarla tanıştırmaktır. Bu amaç siyaset biliminde daha karmaşık karşılaştırmalı analiz için öğrencileri hazırlamak gibi daha geniş bir amaca hizmet eder.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: Karşılaştırmalı siyaset biliminin temel kavram ve yaklaşım türlerini (karşılaştırmalı yöntem) anlayabilir;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: Karşılaştırmalı siyaset biliminin temel kavram ve yaklaşım türlerini (karşılaştırmalı yöntem) anlayabilir;
  • Karşılaştırmalı siyaset biliminde uygulanan farklı analiz seviyelerini (devlet, kurumsal, toplum) anlayabilir;
  • Farklı siyasi rejim türlerini tanıyabilir;
  • Liberal demokrasi kavramının karşılaştırmalı siyaset bilimine merkeziliğini anlayabilir;
Ders Tanımı Problem-temelli eğitim süreci olarak tasarlanan bu ders iki temel öğrenim etkinliği içerir: (1) seminerler ve (2) bireysel araştırma projeleri. Seminerler öğrencilere dersi öğretim görevlisinin rehberliğinde keşfetme imkanı sunacak. Öğrencilerin her seminer için bir önceki hafta öğretim görevlisi tarafından duyurulmuş olan okuma listesini okumuş olarak gelerek derse aktif olarak katılmaları beklenir. Ders böylece seminerler boyunca edinilen bilgi birikimini öğrencilerin kendi seçecekleri ilgili araştırma konularına uygulama olanağı sunar. Araştırma süreci iki aşama öngörür. Öğrenciler ilk olarak genel analiz stratejilerini ve araştırma metninin detaylı bir planını bir sunumla paylaşırlar. Ikinci ve son aşama ise araştırma metninin nihai halinin dönem sonunda teslim edilmesinden oluşur. Her iki aşama öğretim görevlisi tarafından yakınen yönetilir. Sonuç olarak, öğrenciler, (1) tüm derslere girmeleri, (2) okumaları yapmaları, (3) seminer konularındaki tartışmalara katılmaları, ve (4) bireysel araştırma projelerini hazırlama sürecinde öğretim görevlisinin yönlendirmelerini takip etmeleri beklenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders izlencesinin ve okumaları içeren diğer ders materyallarinin açıklanması.
2 Seminer konusu: Karşılaştırmalı Yöntem (1) Aşağıdaki listeden belirlenen okumalar öğretim görevlisi tarafından seçilecek ve seminerden bir hafta önce duyurulacaktır.
3 Seminer konusu: Karşılaştırmalı Yöntem (2) Aşağıdaki listeden belirlenen okumalar öğretim görevlisi tarafından seçilecek ve seminerden bir hafta önce duyurulacaktır.
4 Seminer konusu: Karşılaştırmalı Yöntem (3) Aşağıdaki listeden belirlenen okumalar öğretim görevlisi tarafından seçilecek ve seminerden bir hafta önce duyurulacaktır.
5 Seminer konusu: Devletler incelemesinde karşılaştırma Aşağıdaki listeden belirlenen okumalar öğretim görevlisi tarafından seçilecek ve seminerden bir hafta önce duyurulacaktır.
6 Seminer konusu: Kurumlar incelemesinde karşılaştırma Aşağıdaki listeden belirlenen okumalar öğretim görevlisi tarafından seçilecek ve seminerden bir hafta önce duyurulacaktır.
7 Seminer konusu: Toplumlar incelemesinde karşılaştırma
8 Seminer konusu: Politikalar, Siyasi hareketler ve süreçler incelemesinde karşılaştırma
9 Gözden geçirme
10 Bireysel araştırma projeleri: genel analiz stratejisi – bireysel sunumlar Öğrencilerin bireysel araştırma projeleriyle alakalı seçecekleri kaynaklar
11 Bireysel araştırma projeleri: genel analiz stratejisi – bireysel sunumlar Öğrencilerin bireysel araştırma projeleriyle alakalı seçecekleri kaynaklar
12 Bireysel araştırma projeleri: genel analiz stratejisi – bireysel sunumlar Öğrencilerin bireysel araştırma projeleriyle alakalı seçecekleri kaynaklar
13 Bireysel araştırma projeleri:: araştırma metninin planı – bireysel sunumlar Öğrencilerin bireysel araştırma projeleriyle alakalı seçecekleri kaynaklar
14 Bireysel araştırma projeleri:: araştırma metninin planı – bireysel sunumlar Öğrencilerin bireysel araştırma projeleriyle alakalı seçecekleri kaynaklar
15 Bireysel araştırma projeleri:: araştırma metninin planı – bireysel sunumlar Öğrencilerin bireysel araştırma projeleriyle alakalı seçecekleri kaynaklar
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

BLONDEL, J. 2005, “The central role of comparative politics in political analysis”, Scandinavian Political Science, vol. 28, no. 2, pp. 183-191.

CARAMANI, D 2008, Comparative politics, Oxford and New York: Oxford University Press.

CARAMANI, D. 2010, ‘Debate on the future of comparative politics: A rejoinder’, European Political Science, vol. 9, no. 1, pp. 78-82.

FINNEMORE, M. and SIKKINK, K., 2001. “Taking stock: The constructivist research program in international relations and comparative politics”, Annual Review of Political Science, vol. 4, no. 1, pp. 391-416.

HAGUE, Robert and M. HARROP, 2007. Comparative government and politics: An introduction, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York.

LEBOW, Richard N. and Mark I. LICHBACH, eds., 2007. Theory and evidence in comparative politics and international relations, New York: Palgrave Macmillan.

O’DONNELL, G.A., 2001. “Democracy, law, and comparative politics”, Studies in Comparative International Development, vol. 36, no. 1, pp. 7–36.

O’NEIL, Patrick H., 2010. Essentials in comparative politics, third edition. New York: W. W. Norton & Company.

VAN KERSBERGEN, K., 2010. “Comparative politics: some points for discussion”, European Political Science, vol. 9, no. 1, pp. 49-61.

WIARDA, H.J. 1998, “Is comparative politics dead? Rethinking the field in the post-Cold War era”, Third World Quarterly, vol. 19, no. 5, pp. 935-949.

WIGELL, M., 2008. “Mapping ‘hybrid regimes’: Regime types and concepts in comparative politics”, Democratization, vol. 15, no. 2, pp. 230–250.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller Her derste bildirilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
1
30
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
5
60
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
32
32
Proje
1
40
40
Seminer/Çalıştay
1
45
45
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.